Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

111

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

108

Bijstelling ontvangsten artikel 1

1

1.653

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

1.872

Toelichting

  • 1. De Prinses van Oranje zal tot het einde van haar studie de A-component terugstorten. De B-component zal zij tevens terugstorten, zolang zij geen hoge kosten zal maken in haar functie als beoogd troonopvolger. Met ingang van 2022 wordt de uitkering teruggestort in hetzelfde begrotingsjaar.

Licence