Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

De voorgestelde mutatie wordt in paragraaf 2 en 3 toegelicht.

Licence