Base description which applies to whole site

3 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

352.063

290.821

388.904

871.870

1.104.182

386.020

910.024

707.036

238.125

101.969

56.890

‒ 110.024

206.178

174.926

               

Uitgaven

243.682

1.029.210

935.393

252.885

‒ 18.063

295.501

372.640

‒ 36.661

36.921

167.548

257.861

437.829

681.973

1.839.236

               

Verwerving

              

Opdrachten

‒ 133.951

296.074

531.250

377.233

969.224

410.608

428.813

350.885

220.082

308.187

178.827

227.225

237.804

294.935

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 147.310

263.966

424.428

289.585

916.054

400.479

372.477

342.258

212.643

285.158

154.210

220.709

227.241

281.373

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verwerving: realisatie

13.359

32.108

106.822

87.648

53.170

10.129

56.336

8.627

7.439

23.029

24.617

6.516

10.563

13.562

               

Instandhouding

              

Opdrachten

1.890

1.935

1.929

27.428

1.928

1.928

1.927

1.927

1.928

1.927

1.927

1.909

1.908

1.908

Instandhouding Materieel

1.890

1.935

1.929

27.428

1.928

1.928

1.927

1.927

1.928

1.927

1.927

1.909

1.908

1.908

               

Kennis en Innovatie

              

Bekostiging

21.532

74.929

101.840

114.840

128.610

147.610

156.110

164.110

167.110

168.610

168.610

168.610

168.610

168.610

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

21.532

74.929

101.840

114.840

128.610

147.610

156.110

164.110

167.110

168.610

168.610

168.610

168.610

168.610

Technologieontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kennisgebruik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kort Cyclische Innovatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

               

Reserve valutaschommelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

               

Onzekerheidsreservering

627

86

118

305

18

18

18

18

181

2169

707

0

0

0

               

Over-/ onderprogrammering

353.584

656.186

300.256

‒ 266.921

‒ 1.117.843

‒ 264.663

‒ 214.228

‒ 553.601

‒ 352.380

‒ 313.345

‒ 92.210

40.085

273.651

1.373.783

               

Ontvangsten

‒ 2.043

‒ 2.062

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

1.333.794

182.087

‒ 112.374

‒ 238.811

132.308

‒ 426.806

187.377

719.925

1.256.445

1.085.906

1.211.869

801.441

705.888

‒ 586.166

               

Uitgaven

19.406

100.908

242.725

400.582

623.789

516.094

588.198

987.134

1.091.261

906.153

796.298

563.646

573.662

‒ 687.626

               

Verwerving

              

Opdrachten

48.020

17.832

254.716

16.345

134.834

51.459

342.448

891.304

1.265.970

1.103.208

1.227.948

822.142

726.472

‒ 571.264

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 10.000

73.148

235.426

328.335

531.255

485.458

545.898

952.969

1.011.966

832.590

702.378

509.454

543.750

‒ 748.111

Verwerving: onderzoeksfase

‒ 128.991

‒ 211.171

‒ 146.681

‒ 456.663

‒ 491.016

‒ 513.524

‒ 235.088

‒ 86.957

251.720

268.982

554.348

311.990

173.500

173.500

Verwerving: realisatie

187.011

155.855

165.971

144.673

94.595

79.525

31.638

25.292

2.284

1.636

‒ 28.778

698

9.222

3.347

               

Instandhouding

              

Opdrachten

208

453

‒ 5

47.903

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 2.802

‒ 2.622

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 3.153

‒ 3.153

Instandhouding Materieel

208

453

‒ 5

47.903

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 2.802

‒ 2.622

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 3.153

‒ 3.153

               

Over-/ onderprogrammering

‒ 28.822

82.623

‒ 11.986

336.334

492.027

467.707

248.822

98.632

‒ 172.087

‒ 194.428

‒ 429.023

‒ 255.869

‒ 149.657

‒ 113.209

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

38.310

‒ 64.034

27.905

73.890

‒ 4.767

‒ 42.792

‒ 50.208

‒ 156.660

‒ 94.364

‒ 134.525

‒ 103.176

‒ 12.898

31.098

31.098

               

Uitgaven

‒ 106

198.720

258.739

565.702

673.687

294.186

348.552

200.002

262.315

256.227

252.613

343.459

214.339

230.843

               

Verwerving

              

Opdrachten

48.020

17.832

254.716

16.345

134.834

51.459

342.448

891.304

1.265.970

1.103.208

1.227.948

822.142

726.472

‒ 571.264

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 10.000

73.148

235.426

328.335

531.255

485.458

545.898

952.969

1.011.966

832.590

702.378

509.454

543.750

‒ 748.111

Verwerving: onderzoeksfase

‒ 128.991

‒ 211.171

‒ 146.681

‒ 456.663

‒ 491.016

‒ 513.524

‒ 235.088

‒ 86.957

251.720

268.982

554.348

311.990

173.500

173.500

Verwerving: realisatie

187.011

155.855

165.971

144.673

94.595

79.525

31.638

25.292

2.284

1.636

‒ 28.778

698

9.222

3.347

               

Instandhouding

              

Opdrachten

208

453

‒ 5

47.903

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 2.802

‒ 2.622

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 3.153

‒ 3.153

Instandhouding Materieel

208

453

‒ 5

47.903

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 2.802

‒ 2.622

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 3.153

‒ 3.153

               

Over-/ onderprogrammering

‒ 28.822

82.623

‒ 11.986

336.334

492.027

467.707

248.822

98.632

‒ 172.087

‒ 194.428

‒ 429.023

‒ 255.869

‒ 149.657

‒ 113.209

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

349.587

384.417

532.662

675.986

535.676

350.164

364.409

273.509

167.739

157.712

67.636

166.483

89.839

202.867

               

Uitgaven

109.208

268.623

363.221

629.103

658.193

525.112

322.295

267.132

186.066

191.476

230.644

209.764

205.158

269.385

               

Verwerving

              

Opdrachten

213.823

384.791

772.620

819.543

776.741

489.896

413.991

275.969

170.987

176.168

83.508

188.698

110.796

212.705

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 45.539

99.299

200.680

409.398

336.348

160.909

148.639

126.566

56.421

16.894

‒ 87.120

32.532

‒ 46.792

‒ 2.447

Verwerving: realisatie

259.362

285.492

571.940

410.145

440.393

328.987

265.352

149.403

114.566

159.274

170.628

156.166

157.588

215.152

               

Instandhouding

              

Opdrachten

13.340

13.339

13.150

30.150

21.650

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

Instandhouding Materieel

13.340

13.339

13.150

30.150

21.650

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

               

Over-/ onderprogrammering

‒ 117.955

‒ 129.507

‒ 422.549

‒ 220.590

‒ 140.198

22.066

‒ 104.846

‒ 21.987

1.929

2.158

133.986

7.916

81.212

43.530

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

‒ 16.366

48.624

73.722

130.779

92.739

55.723

15.444

22.279

18.631

10.945

12.137

9.220

7.384

11.829

               

Uitgaven

63.772

70.571

70.767

98.791

45.244

44.040

31.645

20.605

17.357

17.267

17.271

17.271

14.857

14.188

               

Verwerving

              

Opdrachten

3.768

111.199

109.328

94.154

55.028

31.469

12.174

23.734

20.448

19.756

19.760

19.760

17.346

16.677

Verwerving: voorbereidingsfase

233

30.261

36.382

29.021

19.166

1.628

‒ 6.448

9.267

9.267

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Verwerving: realisatie

3.535

80.938

72.946

65.133

35.862

29.841

18.622

14.467

11.181

10.569

10.573

10.573

8.159

7.490

               

Instandhouding

              

Opdrachten

530

750

725

750

725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

Instandhouding Infrastructuur

530

750

725

750

725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

               
               

Over-/ onderprogrammering

59.474

‒ 41.378

‒ 39.286

3.887

‒ 10.509

6.846

13.746

‒ 8.854

‒ 8.816

‒ 8.214

‒ 8.214

‒ 8.214

‒ 8.214

‒ 8.214

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

112.371

‒ 15.803

340.286

559.312

395.190

260.589

232.692

234.228

257.441

275.135

246.063

231.558

144.048

195.067

               

Uitgaven

‒ 200.350

150.847

187.066

508.584

242.819

239.313

250.358

457.976

302.268

357.512

341.496

324.214

206.194

230.157

               

Verwerving

              

Opdrachten

18.013

225.516

296.370

362.393

191.359

155.212

241.980

269.737

295.121

351.233

315.634

317.152

225.941

248.870

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 59.182

191.591

251.119

357.834

192.674

157.570

238.643

269.892

294.132

349.474

314.692

316.213

199.260

222.242

Verwerving: realisatie

77.195

33.925

45.251

4.559

‒ 1.315

‒ 2.358

3.337

‒ 155

989

1.759

942

939

26.681

26.628

               

Instandhouding

              

Opdrachten

‒ 3.672

‒ 1.646

‒ 1.145

‒ 133

677

3.604

4.196

3.926

3.746

3.746

3.746

3.746

4.272

4.272

Instandhouding IT

‒ 3.672

‒ 1.646

‒ 1.145

‒ 133

677

3.604

4.196

3.926

3.746

3.746

3.746

3.746

4.272

4.272

               
               

Over-/ onderprogrammering

‒ 214.691

‒ 73.056

‒ 108.159

146.324

50.783

80.497

4.182

184.313

3.401

2.533

22.116

3.316

‒ 24.019

‒ 22.985

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

              
               

Uitgaven

              
               
               

Ontvangsten

95.663

1.873.972

1.977.521

2.307.741

2.056.665

1.733.402

1.757.408

1.739.908

1.739.908

1.739.903

1.739.903

1.739.903

1.739.903

1.739.903

Artikel 8 Overige Uitgaven en Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

‒ 164.766

‒ 172.451

‒ 169.277

‒ 158.418

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

               

Uitgaven

‒ 164.766

‒ 172.451

‒ 169.277

‒ 158.418

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

               

Nader te wijzen uitgaven

              

Fonds

‒ 164.766

‒ 172.451

‒ 169.277

‒ 158.418

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence