Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeuitgaven mutaties 2022 (Najaarsnota).

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

uitgaven 2022

   

Vastgestelde begroting 2022

alle

49.977.659

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

alle

‒ 2.119.761

Mutaties incidentele suppletoire begrotingen 2022

alle

1.915.374

Vermoedelijke uitkomsten 2022

alle

‒ 3.426.678

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet

2

‒ 20.130

Uitvoeringsmutaties Wajong/re-integratie Wajong

4

4.643

Uitvoeringsmutaties IOW

5

‒ 13.980

Uitvoeringsmutatie KOT

7

‒ 57.655

Uitvoeringsmutatie TTKO

7

‒ 11.468

Uitvoeringsmutatie AKW

10

3.957

Uitvoeringsmutatie WKB

10

5.494

Diverse mutaties

div

6.629

Diverse overboekingen met andere departementen

div

‒ 28.158

Onderuitputting op diverse artikelen

div

‒ 77.217

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

46.158.709

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeontvangstenmutaties 2022 (Najaarsnota).

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

ontvangsten 2022

   

Vastgestelde begroting 2022

alle

1.883.636

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

alle

1.905.235

Mutaties incidentele suppletoire begrotingen 2022

alle

0

Vermoedelijke uitkomsten 2022

alle

2.501.154

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutaties boetes

1

3.684

Uitvoeringsmutaties KOT

7

‒ 45.907

Uitvoeringsmutaties WKB

10

‒ 29.159

Uitvoeringsmutaties leningen

13

2.500

Uitvoeringsmutaties apparaat

96

‒ 1.979

Diverse mutaties

div

1.006

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

6.220.170

Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeuitgavenmutaties 2022 (Najaarsnota).

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

uitgaven 2022

   

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2022

alle

66.249.517

Stand 1e suppletoire begroting 2022

alle

‒ 885.541

Vermoedelijke uitkomsten 2022

alle

‒ 542.290

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutaties Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

1

‒ 19.340

Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen

3

‒ 93.204

Uitvoeringsmutaties Werkloosheid

5

‒ 110.308

Uitvoeringsmutaties Ziektewet en WAZO

6

‒ 120.923

Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening

8

‒ 78.858

Uitvoeringsmutaties ANW

9

7.406

Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB

11

‒ 29.874

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

64.376.585

Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeontvangstenmutaties 2022 (Najaarsnota).

Tabel 6 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

ontvangsten 2022

   

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2022

alle

240.156

Stand 1e suppletoire begroting 2022

alle

‒ 15.528

Vermoedelijke uitkomsten 2022

alle

‒ 19.117

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Bijstelling UFO ontvangsten

5

‒ 40.500

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

165.011

Licence