Base description which applies to whole site

2.2 Overzicht Coronamaatregelen

Tabel 7 Coronamaatregelen op de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid-begroting (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Omschrijving maatregel

Bedrag verplichtingen 2022

Bedrag uitgaven 2022

Bedrag ontvangsten 2022

Vindplaats

1

Tijdelijke maatregel overbrugging v werkbehoud (NOW)

1.737

1.737

0

2021-2022 35 420 nr 462

1

Tijdelijke maatregel overbrugging v werkbehoud (NOW)

72

72

0

2021-2022 35 420 nr 466

2

Vereenvoudiging BBZ

16

16

0

2021-2022 35 420 nr 462

7

TTKO

50

50

0

2021-2022 31 322 nr 438

7

TTKO

28

28

0

2021-2022 35 420 nr 466

11

Uitvoeringskosten NOW UWV

5

5

0

2021-2022 35 420 nr 462

96

Uitvoeringskosten NOW departement

3

3

0

2021-2022 35 420 nr 462

 

Totaal

1.911

1.911

0

 
Licence