Base description which applies to whole site

3.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2022.

Tabel 9 Verkenningen 11.01 (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (11.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

33

33

2021

 

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

181

181

nnb

 

OV en Wonen Utrecht

162

162

nnb

 

A27 Almere Haven

23

23

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

772

772

2021

 

Oeververbinding Rotterdam

211

211

Regio

 

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Den Bosch-Deil

894

894

2021

 

A58 Breda-Tilburg

59

59

2021

 

Spoorhub Den Bosch

69

69

nnb

 

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Bankhoef-Paalgraven

74

74

nnb

 

N35 Wijthmen-Nijverdal

108

108

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

2.586

2.586

  

Begroting (MF 11.01)

2.586

2.586

  
Tabel 10 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 11.02 (bedragen x € 1 miljoen)

Korte termijn maatregelen (11.02)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

    

Korte termijn aanpak files

1

1

nvt

nvt

     
     

Totaal korte termijn maatregelen

1

1

  

Begroting (MF 11.02)

1

1

  
Tabel 11 Reserveringen 11.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

151

151

nnb

 

Programma SBaB

7

7

  

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

104

105

nnb

 

Reserveringen

    

Beheer en onderhoud Caribisch Nederland

71

76

nvt

 

Spoorgoederenvervoer

6

7

nvt

 

ERTMS

583

583

nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

181

182

nvt

 

Schone Lucht Akkoord

8

8

nvt

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

194

194

nvt

 

Pakket Zeeland

66

67

nvt

 

Knooppuntontwikkeling Lelylaan

48

48

nvt

 

Robuuste Hoofdvaarwegen

161

161

nvt

 

Goederenvervoercorridors

71

71

nvt

 

Reservering Stikstof

142

142

nvt

 

Modaliteitspecifieke keuzes

45

45

nvt

 

Strategisch Capaciteitsmanagement

56

56

nvt

 

Reserveringen Coalitieakkoord

    

Lelylijn

9

9

nvt

 

Peiler Infrastructuur (voormalig NGF)

3.350

3.350

nvt

 

Ontsluiting woningbouw

7.485

7.485

nvt

 

Instandhouding

961

961

nvt

 

Afrondingen

    

Totaal reserveringen

13.699

13.708

  

Begroting (MF 11.03)

13.699

13.708

  
Tabel 12 Realisatieprogramma hoofdwegennet 12.03.01 (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

5

16

65

61

   

Programma Snelheidsaanpassing

1

2

55

55

   

Programma aansluitingen

1

6

132

132

   

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

0

0

1.477

1.477

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

0

0

41

41

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

7

6

590

333

2032-2036

2032-2036

1

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

28

31

1.197

1.197

2027

2027

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

19

19

2015

2015

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

0

0

1.210

1.210

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

0

3

305

305

2017

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

0

0

19

19

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

3

4

22

22

2021

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

84

97

549

561

Regio

Regio

2

A4 Burgerveen - Leiden

0

0

541

541

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

0

0

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

0

0

16

16

2020

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

2

3

18

18

2024

n.t.b.

 

N61 Hoek-Schoondijke

1

1

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

0

0

260

260

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

13

13

61

61

Regio

Regio

 

A27 Houten-Hooipolder

33

36

1.932

1.932

2029-2031

2029-2031

 

A2 Vonderen-Kerensheide

10

12

337

337

   

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

8

8

658

658

n.t.b.

n.t.b.

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

14

15

479

479

2023- 2025

2023- 2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

0

0

29

29

2017

2017

 

A50 Ewijk - Valburg

0

0

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

0

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

0

0

23

23

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

0

0

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

117

125

855

855

2025

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

0

1

221

221

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

7

7

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

0

0

157

157

   

Meer veilig

18

18

115

115

   

Afrondingen

 

2

2

1

   

Totaal aanlegprogramma

353

407

13.534

13.284

   

Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma

61

77

     

Totaal aanlegprogramma

414

484

     

Budget Realisatie (MF 12.03.01)

414

484

     

Overprogrammering (-)

0

0

     

Toelichting

  • 1. A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidasdok): middels een Nota van Wijziging op de Miljoenennota van 2023 is € 257 miljoen toegevoegd aan het projectbudget;

  • 2. A4-A44 Rijnlandroute: het projectbudget is verlaagd vanwege een Btw-afdracht aan het Btw-compensatiefonds.

Tabel 13 Planning en studies hoofdwegennet 12.03.02 (bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma

‒ 1264

‒ 1.262

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

95

95

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma - weg

528

320

nvt

nvt

1

Kosten voorbereiding tol

112

112

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

2

2

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

458

458

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Reservering Blankenburgverbinding en ViA15

121

121

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtwagenheffing

367

366

nvt

nvt

 

Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

266

270

nvt

nvt

 

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

207

207

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

197

197

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

1.137

1.137

   

A12/A27 Ring Utrecht

1.640

1.640

*

*

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

353

353

ntb

2030-2032

 

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

107

107

*

*

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

196

196

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

30

30

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

145

145

ntb

2028-2030

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14

248

248

ntb

2029-2032

 

A4 Haaglanden – N14

726

726

ntb

*

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

   

Langzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

0

0

   

N65 Vught – Haaren

88

88

Regio

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

210

210

ntb

2028-2030

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

459

459

nvt

nvt

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

10

10

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

89

89

ntb

2023-2026

 

N35 Nijverdal – Wierden

119

119

*

*

 

N35 Raalte

14

14

nvt

nvt

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

16

8

*

*

2

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

32

32

nvt

nvt

 

Verkeersmaatregelen A28

32

32

nvt

nvt

 

A1/A35 Azelo-Buuren

5

5

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

110

110

*

*

 

Overige projecten en reserveringen

173

172

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

0

    

Totaal planning- en studieprogramma

7.035

6.823

   

Begroting (MF 12.03.02)

7.035

6.823

   

Toelichting

  • 1. De versnelling wordt verklaard doordat meer vastgestelde saneringsplannen in de uitvoering eerder gegeven zijn dan voorzien;

  • 2. Voor dit project is in 2022 een bijdrage vanuit de provincie ontvangen.

Tabel 14 Optimalisering gebruik hoofdwegennet 12.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

   

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)

3

3

   
      

Totaal optimalisering gebruik

3

3

   

Begroting (MF 12.03.03)

3

3

   
Tabel 15 Geïntegreerde contractvorm hoofdwegennet 12.04 (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Tweede Coentunnel

58

57

2.209

2.209

2013

2013

 

A12 Lunetten - Veenendaal

25

25

705

705

2012

2012

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

21

20

1.296

1.296

2027

2027

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

62

62

1.867

1.867

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

17

17

384

384

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

49

52

1.196

1.196

2020

2020

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

16

16

371

371

2019

2019

 

Aflossing tunnels

31

33

968

968

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Maasvlakte - Vaanplein

69

72

2.307

2.307

2015

2015

 

A16 Rotterdam

44

30

1.748

1.748

2025

2025

 

A24 Blankenburgverbinding

70

73

2.017

2.017

2024

2024

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

272

272

2005

2005

 

A27 Houten-Hooipolder

14

2

2

2

2029-2031

2029-2031

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

24

26

204

204

n.t.b.

n.t.b.

 

A12 Ede - Grijsoord

10

9

184

184

2016

2016

 

N18 Varsseveld – Enschede

11

15

450

450

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

N31 Leeuwarden - Drachten

7

7

169

169

2007

2007

 

N33 Assen - Zuidbroek

14

15

350

350

2014

2014

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

       

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

0

0

532

532

   

Afrondingen

‒ 2

2

‒ 3

‒ 2

   

Totaal

540

533

17.228

17.229

   

Begroting (MF 12.04)

540

533

17.228

17.229

   
Tabel 16 Aanlegprogramma Personenenvervoer spoorwegen 13.03.01 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Be- en bijsturing toekomst

0

0

16

16

2021

2021

 

Geluidsanering Spoorwegen

8

9

582

582

divers

divers

 

Innovatieprogramma Spoortrillingen

1

1

21

21

divers

divers

 

Maatregelenpakket HSL-Zuid

36

36

168

168

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

4

4

163

163

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

28

28

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

0

0

12

12

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

0

0

40

40

2018/2019

2018/2019

 

Spoorcapaciteit 2030

21

21

250

250

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

0

0

12

12

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

24

24

514

514

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

0

0

75

75

divers

divers

 

Booggeluid

0

0

2

2

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

17

17

478

478

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

7

7

137

130

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

5

5

28

29

divers

divers

 

Overwegenaanpak

57

60

908

910

divers

divers

 

Ontsnippering

1

1

69

69

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

0

0

21

21

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

13

13

389

389

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amsterdam CS, Cuypershal

0

0

27

27

2022

2022

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

0

0

408

408

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Den Haag emplacement

1

1

74

74

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

0

0

609

609

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

1

1

220

220

divers

divers

 

Maaslijn

 

10

 

156

   

Projecten Noord Nederland

       

Zwolle - Herfte

19

19

266

266

2017/ 2021

2017/ 2021

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

22

22

144

144

divers

divers

 

Afrondingen

2

2

     
        

Totaal uitvoeringsprogramma

239

253

5.661

5.813

   

Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten

‒ 18

‒ 20

     

Afrekening voorschotten

30

30

     

Programma Realisatie

251

263

5.661

5.813

   

Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

11

3

     

Budget Realisatie (MF 13.03.01)

262

266

5.661

5.813

   

Overprogrammering (-)

0

0

     
Tabel 17 Aanlegprogramma Goederenvervoer spoorwegen 13.03.02 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

0

0

10

10

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

0

0

170

170

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

88

88

198

198

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

0

18

182

182

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

0

22

22

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

0

239

239

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

       
        

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

5

5

143

143

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

7

9

divers

divers

 

Afrondingen

2

1

 

1

   

Totaal uitvoeringsprgramma

95

112

971

974

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. MF 13.03.05

 

‒ 18

     

Afrekening voorschotten

2

2

     

Programma Realisatie

97

96

971

974

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

       

Budget Realisatie (MF 13.03.02)

97

96

971

974

   
Tabel 18 Optimalisering gebruik spoorwegen 13.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik spoor (13.03.03)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

   

Modal shift OVS

8

8

   
      

Totaal optimalisering gebruik

8

8

   

Begroting (MF 13.03.03)

8

8

   
Tabel 19 Planning en studies Personenenvervoer spoorwegen 13.03.04 (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma mF 13.03.01

0

    

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

115

15

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

42

39

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Regionale Knelpunten

15

15

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Toekomstvast Spoor Zuid NL

107

107

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

12

12

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

276

278

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

53

105

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

633

584

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

‒ 186

‒ 36

   

Afrekening voorschotten

9

9

   

Begroting (MF 13.03.04)

456

584

   
Tabel 20 Planning en studies Goederenvervoer spoorwegen 13.03.05 (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02

0

    

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

2

3

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2

3

   

Afrekening voorschotten

1

1

   

Begroting (MF 13.03.05)

3

4

   
Tabel 21 Geïntegreerde contractvorm spoorwegen 13.04 (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

  

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

  

Beschikbaarheidsvergoeding

209

209

3779

3.778

2006

2006

2031

  

Rente- en belastingaanpassingen

‒ 13

‒ 13

‒ 138

‒ 138

     

Totaal

196

196

3.641

3.640

     

Begroting (IF 13.04)

196

196

3.641

3.640

     
Tabel 22 Planning en studies Regionaal/lokaal 14.01.02 (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

18

18

   

Overige projecten in voorbereiding

36

36

   

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

54

54

   

Begroting (MF 14.01.02)

54

54

   
Tabel 23 Aanlegprogramma Regionaal/lokaal 14.01.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

29

29

83

83

2020/ 2022

2020/ 2022

 

Utrecht, tram naar de Uithof

0

0

113

113

2019

2019

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

7

7

225

225

divers

divers

 

Rotterdamsebaan

0

0

273

273

regio

regio

 

Afrondingen

       

Totaal

36

36

694

694

   

Begroting (MF 14.01.03)

36

36

694

694

   
Tabel 24 Aanlegprogramma Regionaal/lokaal 14.03.01 t/m 14.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

       

14.03.02 Regionale Mobiliteit

51

51

592

592

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

       

Afrekening voorschotten

       

Begroting (MF 14.03)

51

51

592

592

   

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

51

51

592

592

   
Tabel 25 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet 15.03.01 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

   

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

0

0

101

101

   

Walradarsystemen

2

3

29

29

divers

divers

 

Regeling Kadermuren

2

2

10

10

   

Subsidie Walstroom

0

0

0

0

   

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

   

Lichteren buitenhaven IJmuiden en Energiehaven

20

14

38

38

nnb

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

6

9

14

14

2023

2023

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

0

0

10

10

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

169

165

1064

1058

2023

2023

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

14

14

684

684

2027

2027

 

Wilhelminakanaal Tilburg

0

0

98

98

   

Wilhelminakanaal Sluis II

0

1

7

7

   

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

3

3

431

431

   

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

41

38

142

142

2024

2024

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

121

147

188

194

2023

2023

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

0

11

293

293

   

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

   

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

3

0

43

194

   

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

0

0

191

191

   

Afrondingen

1

0

     

Totaal uitvoeringsprogramma

  

3.411

3.562

   

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

       

Programma Realisatie

382

407

     

Budget Realisatie (MF 15.03.01)

382

407

     
Tabel 26 Planning en studies hoofdvaarwegennet 15.03.02 (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 41

‒ 41

nvt

nvt

 

Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

15

15

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap tbv externe kosten planuitwerkingen

37

37

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

346

346

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

7

2025-2027

2025-2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

30

30

ntb

ntb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

165

165

2025-2027

2025-2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

39

39

2026-2028

2026-2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

30

30

2023-2024

2023-2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2024-2028

2024-2028

 

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

231

231

2025-2028

2025-2028

 

Overige projecten en reserveringen

1483

1483

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

     

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Afrondingen

‒ 1

‒ 1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.453

2.453

   

begroting (MF 15.03.02)

2.453

2.453

   
      
      

Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (13.03.03)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

   

Modal shift van weg naar water

36

36

   
      

Totaal optimalisering gebruik

36

36

   

Begroting (MF 15.03.03)

36

36

   
      
Tabel 27 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet 15.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (13.03.03)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

   

Modal shift van weg naar water

36

36

   
      

Totaal optimalisering gebruik

36

36

   

Begroting (MF 15.03.03)

36

36

   
Tabel 28 Geïntegreerde contractvorm hoofdvaarwegennet 15.04 (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

15

15

406

405

2019

2019

 

Zeetoegang IJmond

142

134

1182

1182

2022

2022

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

7

7

157

157

2020

2020

 

Keersluis Limmel

3

3

92

92

2018

2018

 

Afrondingen

‒ 1

 

1

    

Totaal

151

144

1.838

1.836

   

Begroting (MF 15.04)

151

144

1.838

1.836

   
Tabel 29 PMR 17.06 (bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie1

  

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2022

 

Landaanwinning

       

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

0

1

104

104

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

  

103

103

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

       

Programma

0

1

1.168

1.168

   

Begroting (MF 17.06)

0

1

     
1

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de uitvoeringsorganisatie.

Tabel 30 ERTMS 17.07 (bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase

112

135

2577

2.577

divers

divers

 

Planuitwerkingsfase

1

1

96

96

divers

divers

 

Afrondingen

       

Programma

113

136

2.673

2.673

   

Afrekening voorschotten

2

2

24

24

   

Begroting (MF 17.07)

115

138

2.697

2.697

   

Overprogrammering (-)

       
Tabel 31 ZuidasDok 17.08 (bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

0

0

86

86

   

Projectorganisatie en voorbereiding

36

47

559

293

   

Tunnel en A10

2

6

1.449

901

   

OVT incl. keerspoor

64

71

921

523

   

Afrondingen

0

‒ 1

‒ 1

‒ 1

   

Programma

102

123

3.014

1.802

2032- 2036

2032- 2036

1

Begroting (MF 17.08)

102

123

3.014

    
Tabel 32 PHS 17.10 (bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase

245

246

3.392

3.388

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

0

0

259

259

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

12

13

141

141

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

18

18

681

681

2028- 2029

2028- 2029

 

PHS: Nijmegen West-Entree

2

2

10

10

2027

2027

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

73

73

375

375

2023-2025

2023-2025

 

PHS Ede

32

32

61

61

2021

2021

 

PHS Amsterdam

73

73

870

870

2030-2032

2030-2032

 

PHS: Amsterdam-Alkmaar

1

1

27

27

2027-2028

2027-2028

 

PHS maatregelen TEV

13

13

77

77

divers

divers

 

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

1

1

98

93

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

20

20

164

160

   

afrondingen

   

4

   
        

Planning en studies

  

923

923

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrondingen

       

Programma

245

246

4.315

4.311

   

Afrekening voorschotten

15

 

73

61

   

Begroting (MF 17.10.01)

260

246

4.388

4.372

   

Overprogrammering (-)

       
Licence