Base description which applies to whole site

3.1 Verdiepingsbijlage

Toelichting

Tabel 1 Artikel 11 (bedragen x € 1 miljoen)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

      

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 1.481

‒ 1.500

‒ 91.963

‒ 170.267

‒ 116.949

‒ 108.815

‒ 1.536

‒ 1.467

212.310

213.941

61.888

    

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

3.519

2.500

17.100

3.604

222.509

365.652

632.983

542.898

393.342

213.941

61.888

    

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 1.500

250

 

507

1.394

2.623

11.753

11.619

15.659

46.775

37.905

    

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

2.019

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

    

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 2.019

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

0

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

    

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

0

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

    
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

5.639

              

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 5.000

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

639

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

33

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

672

              

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 672

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

              

Mutaties Slotwet 2022

 

0

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

              
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

116.770

107.354

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

339.830

1.962.290

2.673.347

2.947.500

1.218.473

1.222.805

1.187.806

930.000

912.907

750.000

‒ 54.000

‒ 1.700

‒ 7.550

  

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

516.086

2.134.115

2.783.348

3.016.501

1.322.130

1.310.000

1.349.418

1.039.750

979.176

855.000

105.000

105.000

279.802

116.770

107.354

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 447.377

‒ 1.046.080

‒ 1.604.741

‒ 1.543.531

‒ 129.883

‒ 21.898

‒ 26.858

221.608

463.624

424.208

814.208

627.208

‒ 55.432

258

28.862

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

68.709

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 68.709

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

0

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

HXII: OVS bijstelling Subsidies

121

121

              

Saldo 2022 Reserveringen

‒ 121

‒ 121

              

Mutaties Slotwet 2022

 

0

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

0

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

         

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

1.679.363

1.728.019

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

2.500

       

‒ 67.069

‒ 57.680

‒ 7.680

‒ 85.680

‒ 7.680

‒ 23.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

2.500

       

289.450

988.707

529.075

821.777

533.377

1.656.363

1.728.019

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 458

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

‒ 100.659

‒ 611.333

‒ 259.157

‒ 420.135

‒ 253.751

‒ 264.196

71.643

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

2.042

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

Mutaties Najaarsnota 2022

 

2.957

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

4.999

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

Saldo 2022 Generieke investeringsruimte

‒ 4.999

‒ 4.999

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 4.999

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

0

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

1.796.133

1.835.373

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

522.744

2.136.615

2.800.448

3.020.105

1.544.639

1.675.652

1.982.401

1.582.648

1.661.968

2.057.648

695.963

926.777

813.179

1.773.133

1.835.373

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

73.442

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Verk, Res, IR

 

4.999

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

17.500

30.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 17.500

‒ 30.000

47.500

            

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

47.500

            

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

47.500

            

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

47.500

            

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

47.500

            
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

17.500

30.000

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

47.500

            

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

47.500

            

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Verk, Res, IR

   

47.500

            

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

47.500

            
Tabel 2 Artikel 12 (bedragen x € 1 miljoen)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

300

300

100

            

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.259

4.258

4.057

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Mutaties Miljoenennota 2023

 

220

220

209

204

204

204

205

205

205

205

205

205

205

205

205

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.479

4.478

4.266

4.159

4.159

4.159

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

Mutaties Najaarsnota 2022

 

4.819

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

9.298

4.478

4.266

4.159

4.159

4.159

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

9.298

4.478

4.266

4.159

4.159

4.159

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

882.777

821.293

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 2.077

‒ 285.221

‒ 17.107

‒ 3.574

1.164

53.138

56.382

‒ 37.000

75.526

77.521

77.521

77.519

   

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.190.089

1.076.780

847.005

1.017.471

698.115

656.526

553.589

460.335

554.714

709.130

709.130

743.779

773.305

882.777

821.293

Mutaties Miljoenennota 2023

 

89.260

59.199

381.771

353.596

44.461

42.287

36.974

38.160

63.450

71.420

71.420

73.209

74.733

‒ 57.935

42.396

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.279.349

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 64.899

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.214.450

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing

‒ 27.567

‒ 26.147

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 26.147

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.188.303

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

36.831

57.318

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

87.785

139.747

22.236

169.659

138.354

105.944

‒ 50.133

79.477

‒ 218.441

‒ 253.352

‒ 140.872

‒ 99.230

‒ 1.050

16.757

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

688.421

970.612

918.538

1.112.154

1.087.653

735.348

554.434

682.994

952.104

329.548

578.180

594.181

765.540

53.588

57.318

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 25.409

‒ 256.194

194.648

12.005

71.955

156.222

671.071

126.379

‒ 365.065

502.519

‒ 181.508

‒ 32.675

257.362

519.766

210.171

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

663.012

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

Mutaties Najaarsnota 2022

 

7.789

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

670.801

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

‒ 12.404

‒ 12.404

              

BCF Impulsregeling SPV

‒ 4.410

‒ 4.410

              

BCF Quick-Win A27 Eemnes

‒ 212

‒ 212

              

Bijdragen derden HWN

7.611

7.611

              

BZK: SBaB

100

100

 

‒ 76.482

            

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat

283

283

 

0

            

Saldo 2022 Ontwikkeling

‒ 67.450

‒ 67.450

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 76.482

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

594.319

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

392.094

375.305

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

55.969

‒ 3.982

4.458

16.644

‒ 28.587

5.387

5.732

2.246

‒ 846

‒ 7.438

‒ 4.895

29.391

8.730

‒ 16.757

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

580.971

640.739

725.559

597.042

604.497

663.848

533.195

527.110

520.717

511.913

475.700

463.917

361.647

375.337

375.305

Mutaties Miljoenennota 2023

 

25.167

‒ 126.641

161.791

19.349

23.804

13.526

10.803

10.569

10.723

8.380

9.522

13.017

8.197

16.326

‒ 940

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

606.138

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 72.707

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

533.431

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen

6.773

6.773

              

Mutaties Slotwet 2022

 

6.773

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

540.204

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

566.997

566.997

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

10.922

5.917

7.989

5.471

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

671.399

658.751

638.333

639.789

568.173

562.961

569.686

565.191

565.191

565.191

565.165

565.165

565.653

565.653

565.653

Mutaties Miljoenennota 2023

 

169.515

117.626

33.898

33.624

32.182

26.155

26.348

26.203

26.203

26.203

20.502

20.502

20.519

20.519

20.519

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

840.914

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

Mutaties Najaarsnota 2022

 

3.756

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

844.670

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

844.670

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

1.882.662

1.824.876

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

3.135.139

3.351.140

3.133.492

3.370.411

2.962.393

2.622.638

2.214.867

2.239.593

2.596.689

2.119.745

2.332.138

2.371.005

2.470.108

1.881.318

1.823.532

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

3.393.892

3.054.850

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.697.199

2.095.883

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

3.272.650

3.054.850

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.697.199

2.095.883

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Hoofdwegennet

 

3.176.794

3.145.350

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.380.199

2.095.883

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

51.329

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

127.722

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.906

14.510

32.563

32.338

5.634

     

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

51.329

Mutaties Miljoenennota 2023

 

57

‒ 2.665

4.861

8.586

12.192

10.320

10.186

11.254

11.242

9.864

9.573

14.267

3.671

2.649

2.649

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

155.503

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 103.304

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

52.199

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Bijdragen derden hoofdwegennet

7.611

7.611

              

Saldo 2022 Ontvangsten

‒ 38.377

‒ 38.377

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 30.766

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

21.433

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

51.329

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

51.329

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

155.503

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

52.199

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Hoofdwegennet

 

21.433

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Tabel 3 Artikel 13 (bedragen x € 1 miljoen)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

1.867.634

1.863.540

Mutaties Nota van Wijziging

 

40.000

              

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

6.793

3.058

5.803

1.248

200

200

200

1.017

3.213

772

500

250

1.902

  

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.606.036

1.708.900

1.473.627

1.327.589

1.472.961

1.534.636

1.348.446

1.373.697

1.512.608

1.531.042

1.571.082

1.736.652

1.893.077

1.867.634

1.863.540

Mutaties Miljoenennota 2023

 

359.271

281.866

501.266

641.101

97.224

100.408

91.366

90.858

97.915

98.993

101.073

24.634

‒ 32.378

‒ 33.593

116.173

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.965.307

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 13.724

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.951.583

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

Saldo 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

‒ 5.628

‒ 5.628

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 5.628

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.945.955

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

48.450

4.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

18.657

1.728

2.654

‒ 893

‒ 13.911

11.441

1.929

‒ 25.981

‒ 21.689

41.210

53.500

79.450

‒ 852

23.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

442.704

367.687

321.282

449.247

272.620

240.432

195.529

126.750

165.759

178.485

493.666

92.202

6.705

71.450

4.000

Mutaties Miljoenennota 2023

 

110.229

138.366

122.928

‒ 99.633

49.398

38.206

55.513

43.456

‒ 31.647

‒ 95.340

‒ 390.041

142.788

58.290

49.428

62.977

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

552.933

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

234.990

64.995

120.878

66.977

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 123.468

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

429.465

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

234.990

64.995

120.878

66.977

BCF: LVO overweg Osseveld

‒ 2.088

‒ 2.088

              

Saldo 2022 Ontwikkeling

‒ 26.014

‒ 26.014

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 28.102

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

401.363

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

111.190

64.995

120.878

66.977

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

     

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

31.946

34.129

8.988

4.340

3.944

‒ 1.653

‒ 25.495

‒ 3.506

‒ 3.431

4.688

     

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

     

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

     

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 2.589

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

196.363

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

     

Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen

‒ 1

‒ 1

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 1

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

196.362

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

     
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.336.000

              

Mutaties Nota van Wijziging

 

‒ 7.336.000

7.597.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

7.597.000

             

Mutaties Miljoenennota 2023

  

‒ 7.597.000

8.298.000

            

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

   

8.298.000

            

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

   

8.298.000

            

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

   

8.298.000

            
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

2.190.296

9.837.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

1.867.540

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

2.247.692

9.876.515

1.975.364

1.952.815

1.922.470

1.949.724

1.675.470

1.586.262

1.764.420

1.756.516

2.064.748

1.828.854

1.899.782

1.939.084

1.867.540

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

2.717.192

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.996.276

1.925.694

1.954.919

2.046.690

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

2.577.411

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.996.276

1.925.694

1.954.919

2.046.690

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Spoorwegen

 

2.543.680

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.872.476

1.925.694

1.954.919

2.046.690

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 1.441

‒ 4.826

12.622

30.007

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Miljoenennota 2023

 

39.705

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

246.722

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 13.735

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

232.987

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Saldo 2022 ontvangsten

‒ 1.054

‒ 1.054

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 1.054

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

231.933

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

211.784

212.784

203.784

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

246.722

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

211.784

212.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

232.987

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

211.784

212.784

203.784

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Spoorwegen

 

231.933

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

211.784

212.784

203.784

Tabel 4 Artikel 14 (bedragen x € 1 miljoen)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

        

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 7.113

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

‒ 8.593

         

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

34.661

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

        

Mutaties Miljoenennota 2023

 

1.407

   

7.923

 

2.650

        

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

36.068

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

        

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 323

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

35.745

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

        

saldo 2022 regionale infrastructuur

‒ 8

‒ 8

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 8

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

35.737

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

        
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

48.594

              

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

6

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

48.600

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

2.509

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

51.109

              

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

51.109

              

saldo 2022 Bereikbaarheidsprogramma's

‒ 8

‒ 8

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 8

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

51.101

0

             
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

        

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

83.261

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

        

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

87.177

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

        

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Reg infra en ber.pr.

 

86.854

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

        

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

86.838

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

        
                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Mutaties Miljoenennota 2023

 

42

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

              

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

              

saldo 2022 art 14.09 ontvangsten reg/lok.

‒ 42

‒ 42

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 42

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

0

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

              

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Reg infra en ber.pr.

 

42

              

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

0

              
Tabel 5 Artikel 15 (bedragen x € 1 miljoen)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Mutaties Miljoenennota 2023

 

539

498

482

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.972

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.972

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.972

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

376.222

376.222

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

77.180

79.027

55.770

2.460

‒ 7.724

‒ 2.439

1.617

1.120

‒ 11

‒ 42.716

‒ 42.706

‒ 42.705

328

  

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

527.736

539.308

451.771

430.875

333.322

256.329

228.843

213.184

192.226

302.370

316.120

333.517

402.522

376.222

376.222

Mutaties Miljoenennota 2023

 

14.128

52.650

292.756

273.180

18.816

14.022

12.713

11.102

10.052

15.608

16.317

17.215

20.778

19.420

19.420

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

541.864

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 20.350

0

0

0

           

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

521.514

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing

‒ 9.866

‒ 9.866

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 9.866

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

511.648

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

56.892

42.515

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 36.588

‒ 91.823

‒ 24.891

26.333

436.420

9.390

29.932

21.966

58.188

49.996

39.874

38.584

‒ 2.851

‒ 9.128

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

320.878

93.012

194.863

285.758

703.218

177.730

88.129

159.409

199.196

168.902

183.446

117.296

256.747

47.764

42.515

Mutaties Miljoenennota 2023

 

58.150

126.565

15.669

4.386

‒ 9.882

84.338

208.703

97.804

‒ 111.699

‒ 86.505

‒ 101.048

‒ 34.748

‒ 163.682

50.750

55.498

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

379.028

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

Mutaties Najaarsnota 2022

 

45.032

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

424.060

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

Bijdragen derden programma Goederenvervoercorridors

122

122

              

HXII: Saldo Topsector Logistiek

549

549

              

Saldo 2022 Ontwikkeling

‒ 34.273

‒ 34.273

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 33.602

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

390.457

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

42.393

40.618

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

72.769

7.761

‒ 3.399

3.938

‒ 1.539

‒ 1.095

‒ 8.763

‒ 1.094

‒ 1.009

‒ 7.280

2.832

4.121

9.023

9.128

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

178.827

113.806

88.258

63.716

53.589

53.591

53.533

53.440

52.531

52.593

51.932

53.006

51.108

51.521

40.618

Mutaties Miljoenennota 2023

 

7.007

4.155

2.858

1.568

1.044

1.045

1.042

1.037

1.024

1.021

998

1.017

981

944

918

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

185.834

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 26.423

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

159.411

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen

6.232

6.232

              

Mutaties Slotwet 2022

 

6.231

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

165.643

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

1.876

2.576

3.652

2.700

1.886

1.886

750

1.250

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

373.039

371.501

371.764

361.402

325.720

327.096

328.750

329.252

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

Mutaties Miljoenennota 2023

 

39.588

40.080

13.460

13.126

11.976

12.034

12.056

12.072

12.025

12.025

11.325

11.325

11.325

11.325

11.325

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

412.627

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

Mutaties Najaarsnota 2022

 

2.903

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

415.530

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

415.530

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

812.473

796.321

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.410.913

1.127.281

1.116.000

1.150.938

1.425.036

823.933

708.442

764.472

780.919

860.831

888.464

840.785

1.047.343

812.473

796.321

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.530.325

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.531.487

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.494.251

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 6.845

‒ 370

494

6.470

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 39.604

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

27.792

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Bijdragen derden programma Goederenvervoercorridors

122

122

              

Saldo 2022 Ontvangsten

16.908

16.908

              

Mutaties Slotwet 2022

 

17.030

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

44.822

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

27.792

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Hoofdvaarwegennet

 

44.822

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Tabel 6 Artikel 17 (bedragen x € 1 miljoen)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

679

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

   

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

3.338

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

4.017

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

   

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 2.682

120

21

141

21

141

1.141

21

21

21

21

2.474

   

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.335

799

700

810

690

810

1.810

690

690

690

690

57.186

   

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 578

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

757

799

700

810

690

810

1.810

690

690

690

690

57.186

   

Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 764

‒ 764

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 764

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

‒ 7

799

700

810

690

810

1.810

690

690

690

690

57.186

   
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

  

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 2.824

7.678

6.694

            

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

143.217

80.960

17.065

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

  

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 35.505

‒ 34.886

37.161

‒ 105.788

‒ 136.737

‒ 21.166

77.659

271.556

70.732

‒ 2.153

‒ 20.102

45.010

‒ 21.987

25.537

25.536

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

107.712

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

Mutaties Najaarsnota 2022

 

30.017

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

137.729

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

HXII: ERTMS bijstelling Apparaat

73

73

              

Saldo 2022 ERTMS

‒ 22.848

‒ 22.848

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 22.775

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

114.954

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

    

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

39.447

42.394

10.603

‒ 39.872

‒ 20.503

‒ 2.416

‒ 667

‒ 2.223

‒ 2.210

‒ 14.028

14.038

    

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

130.988

174.948

149.495

73.472

113.880

147.521

142.581

96.009

102.253

42.052

26.500

    

Mutaties Miljoenennota 2023

 

6.762

9.032

7.717

3.793

5.879

7.615

7.360

4.956

5.278

2.171

1.368

    

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

137.750

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

    

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 14.903

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

122.847

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

    

Saldo 2022 Zuidasdok

‒ 21.263

‒ 21.263

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 21.263

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

101.584

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

    
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

  

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

1.559

‒ 2.958

‒ 500

‒ 2.000

‒ 125

0

0

0

0

0

0

0

   

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

219.128

241.240

245.785

270.001

446.199

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

  

Mutaties Miljoenennota 2023

 

13.777

‒ 72.431

‒ 106.626

‒ 61.517

‒ 175.717

‒ 11.775

319.182

137.825

‒ 73.176

47.150

‒ 28.593

65.623

23.511

36.756

36.753

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

232.905

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

Mutaties Najaarsnota 2022

 

36.219

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

269.124

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

Saldo 2022 PHS

‒ 842

‒ 842

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 842

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

268.281

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

497.350

497.827

413.024

573.284

823.301

642.529

404.737

482.250

572.200

387.731

501.902

73.481

60.766

  

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

479.702

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Mega Verkeer en Verv

 

530.457

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

484.813

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

      

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

22.549

9.979

7.039

1.597

1.663

7.032

2

        

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

2

 

72.375

      

Mutaties Miljoenennota 2023

 

20.514

2.384

2.964

3.061

3.334

2.251

  

3.736

      

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

92.083

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 4.022

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

88.061

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      

Saldo 2022 Ontvangsten

‒ 5.023

‒ 5.023

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 5.023

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

83.038

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

      

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

2

 

72.375

      

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

92.083

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Mega Verkeer en Verv

 

88.061

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

83.038

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      
Tabel 7 Artikel 18 (bedragen x € 1 miljoen)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

3.345

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.345

              

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.345

              

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 3.311

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

34

              

Saldo 2022 Externe veiligheid

‒ 25

‒ 25

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 25

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

9

              
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

2.506

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

2.506

              

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

2.506

              

Saldo 2022 Netwerkoverstijgende kosten

‒ 2.506

‒ 2.506

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 2.506

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

              
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

0

              

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.345

              

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

5.851

              

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven

 

2.540

              

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

9

              
                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

4

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

4.306

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4.310

              

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4.310

              

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4.310

              
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

240.960

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

240.960

              

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

240.960

              

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

240.960

              

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

240.960

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

240.964

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

245.270

              

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven

 

245.270

              

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

245.270

              
Tabel 8 Artikel 19 (bedragen x € 1 miljoen)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

6.068.847

Mutaties Nota van Wijziging

 

‒ 7.296.000

7.597.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

316.190

1.926.680

2.696.144

2.977.617

1.637.699

1.216.398

1.181.898

931.898

913.756

748.656

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.158.052

16.712.998

9.132.095

9.668.896

8.421.385

7.368.855

6.725.827

6.328.161

7.021.363

6.926.715

6.233.095

5.699.849

6.016.113

6.150.745

6.067.503

Mutaties Miljoenennota 2023

 

322.513

‒ 8.296.283

8.359.821

‒ 396.627

42.468

617.671

1.740.909

1.458.108

80.161

451.978

95.316

542.876

‒ 54.526

393.335

699.281

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 11.450

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.469.115

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

BCF: LVO overweg Osseveld

‒ 2.088

‒ 2.088

              

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

‒ 12.404

‒ 12.404

              

BCF Impulsregeling SPV

‒ 4.410

‒ 4.410

              

BCF Quick-Win A27 Eemnes

‒ 212

‒ 212

              

BZK: SBaB

100

100

              

HXII: ERTMS bijstelling Apparaat

73

73

              

HXII: OVS bijstelling Subsidies

121

121

              

HXII: Saldo Topsector Logistiek

549

549

              

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat

283

283

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 17.988

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.451.127

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.841.862

14.786.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

6.068.847

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.158.052

16.712.998

9.132.095

9.668.896

8.421.385

7.368.855

6.725.827

6.328.161

7.021.363

6.926.715

6.233.095

5.699.849

6.016.113

6.150.745

6.067.503

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Bijdragen Rijk

 

7.469.115

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.451.127

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Licence