Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

Tabel 7 Uitgaven niet-beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

8.874

10.397

10.397

10.397

10.397

Mutatie Nota van Wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

Nieuwe mutaties

      

Nominale bijstelling grondwettelijke uitkeringen Koning, echtgenote van de Koning, Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap en de vermoedelijke opvolger van de Koning

0

124

124

124

124

124

Extrapolatie grondwettelijke uitkeringen Koning, echtgenote van de Koning, Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap en de vermoedelijke opvolger van de Koning

10.397

Stand ontwerpbegroting 2021

8.874

10.521

10.521

10.521

10.521

10.521

Tabel 8 Ontvangsten niet-beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

Nieuwe mutaties

      

Terugstorting grondwettelijke uitkering van de vermoedelijke opvolger van de Koning

0

111

1.653

1.653

1.653

1.653

Stand ontwerpbegroting 2022

0

111

1.653

1.653

1.653

1.653

Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning

Tabel 9 Uitgaven niet-beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

30.470

30.470

30.470

30.470

30.470

Mutatie Nota van Wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

666

666

666

666

666

666

Nieuwe mutaties

      

Extrapolatie

30.470

Stand ontwerpbegroting 2022

31.136

31.136

31.136

31.136

31.136

31.136

Tabel 10 Ontvangsten niet-beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Tabel 11 Uitgaven niet-beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

6.340

6.340

6.341

6.341

6.341

Mutatie Nota van Wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

434

208

208

208

208

208

Nieuwe mutaties

      

Extrapolatie

6.341

Bijdrage Kabinet van de Koning categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen

‒ 2

‒ 2

‒ 3

‒ 3

‒ 3

0

Stand ontwerpbegroting 2022

6.772

6.546

6.546

6.546

6.546

6.549

Tabel 12 Ontvangsten niet-beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

268

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2022

268

0

0

0

0

0

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de verschillende onderdelen binnen begrotingsartikel 3 over 2022. Het begrotingsartikel bestaat uit een personele en een materiële component.

Tabel 13 Raming over 2022 (bedragen x € 1000)
 

2022

Doorbelaste personele uitgaven

5.234

Doorbelaste materiële uitgaven

1.312

Totaal

6.546

waarvan Rijksvoorlichtingsdienst

1.790

waarvan Militaire Huis

2.044

waarvan Kabinet van de Koning

2.712

Licence