Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3: Strategische Evaluatie Agenda

Tabel 18 Artikel 1 - Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Communicatie

Campagnes

Evaluatie onderzoek

2022

Jaarevaluatie campagnes 2021

1

Het Ministerie van Algemene Zaken kent geen specifiek beleidsveld, de begroting van Algemene Zaken is een beleidsarme begroting. Om deze reden is er geen (uitgebreide) strategische evaluatieagenda opgenomen in de begroting van Algemene Zaken. Wel wordt ieder jaar gekeken welke evaluaties met betrekking tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van het uitgevoerde beleid zijn of worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse evaluatie van de campagnes.

Licence