Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Tabel 11 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

76.988

70.163

70.482

72.321

72.468

0

Mutatie Nota van Wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

2.825

11.201

7.216

7.523

7.526

7.526

Nieuwe mutaties

      

Extrapolatie

72.483

Bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen

‒ 591

‒ 2.655

‒ 2.674

‒ 2.675

‒ 2.675

0

Rijksbrede voorzieningen regie en coördinatie

‒ 2

0

0

0

0

0

Campagnes VWS

304

534

534

534

0

0

Middelen informatiehuishouding

160

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

79.684

79.243

75.558

77.703

77.319

80.009

Tabel 12 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

4.433

4.433

4.433

4.433

4.433

0

Mutatie Nota van Wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

102

102

102

102

102

102

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

4.433

Stand ontwerpbegroting 2022

4.535

4.535

4.535

4.535

4.535

4.535

Kabinet van de Koning

Tabel 13 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

2.653

2.653

2.654

2.654

2.654

0

Mutatie Nota van Wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

287

61

61

61

61

61

Nieuwe mutaties

      

Extrapolatie

2.654

Bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen

‒ 2

‒ 2

‒ 3

‒ 3

‒ 3

0

Stand ontwerpbegroting 2022

2.938

2.712

2.712

2.712

2.712

2.715

Tabel 14 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

2.653

2.653

2.654

2.654

2.654

0

Mutatie Nota van Wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

287

61

61

61

61

61

Nieuwe mutaties

2.654

Doorbelasting bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen

‒ 2

‒ 2

‒ 3

‒ 3

‒ 3

0

Stand ontwerpbegroting 2022

2.938

2.712

2.712

2.712

2.712

2.715

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Tabel 15 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

2.446

2.446

2.446

2.393

2.393

0

Mutatie Nota van Wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

56

56

56

55

55

55

Nieuwe mutaties

      

Extrapolatie

2.393

Stand ontwerpbegroting 2022

2.502

2.502

2.502

2.448

2.448

2.448

Tabel 16 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Licence