Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.5 Overzicht risicoregelingen

Tabel 10 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaande garanties 2020

Geraamd te verlenen 2021

Geraamd te vervallen 2021

Uitstaande garanties 2021

Geraamd te verlenen 2022

Geraamd te vervallen 2022

Uitstaande garanties 2022

Garantieplafond 2022

Totaal plafond

Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

9e Europees Ontwikkelingsfonds verlenging

1.877

0

0

1.877

0

1.877

0

0

1.877

           
 

Totaal

1.877

0

0

1.877

0

1.877

0

0

1.877

Toelichting

Voorschotten 9e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)

Doel en werking garantieregeling

De garantstelling is op verzoek van de Europese Commissie in het kader van het Europees Ontwikkelingsfonds verstrekt door Nederland. De Europese Commissie verlangt, bij projecten van de lidstaten niet vallend binnen de Europese grenzen, een garantstelling voor individuele landen en gebieden overzee (LGO’s). De garantstelling betreft het Bonaire riolerings- en waterzuiveringsprogramma. Het programma ondervindt vertraging door een arbitragezaak. De garantie liep oorspronkelijk in juni 2019 af en is verlengd tot juni 2022.

Beheersing risico's

Nederland volgt, samen met Bonaire, de uitvoering van het programma nauwlettend en heeft in 2019 een aanvullend bedrag van € 2 mln. (€ 1 mln. van het Ministerie van BZK en € 1 mln. van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) ter beschikking gesteld om het project tot een goed einde te brengen.

Premiestelling en kostendekkendheid

Voor deze garantie is geen begrotingsreserve aanwezig en wordt geen premie afgedragen als vergoeding voor de afgegeven garantie.

Tabel 11 Overzicht verstrekte leningen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande lening in andere valuta

Uitstaande lening in €

Looptijd lening

Totaal verstrekte leningen

2.156.017

 
     

Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

2.117.438

 
     

Totaal leningen Curaçao

1.424.185

 
 

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,75%

139.735

55.720

15 jaar (2010-2025)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,875

370.000

147.539

20 jaar (2010-2030)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 3,0%

474.900

189.369

25 jaar (2010-2035)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 3,125%

582.391

232.231

30 jaar (2010-2040)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,75%

62.604

25.226

30 jaar (2013-2043)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,45%

247.036

103.186

30 jaar (2014-2044)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,6%

204.545

108.084

30 jaar (2015-2045)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,62%

33.296

17.997

30 jaar (2015-2045)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,0%

59.050

29.702

30 jaar (2016-2046)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,24%

60.000

28.448

30 jaar (2017-2047)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 0,92%

69.100

34.167

30 jaar (2019-2049)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

177.000

90.331

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

141.000

72.732

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

63.000

31.286

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

105.000

50.625

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

181.000

86.070

2 jaar (2020-2022)

 

Lening ter afwikkeling Giro Bank

170.000

80.338

16 jaar (2021-2037)

 

Onderhandse lineare lening 0,00%

82.000

41.132

15 jaar (2020-2035)

     

Totaal leningen Sint Maarten

334.922

 
 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,625%

73.500

29.461

15 jaar (2010-2025)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,75 %

78.571

31.494

20 jaar (2010-2030)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,875%

50.000

20.042

25 jaar (2010-2035)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 3,0%

50.000

20.042

30 jaar (2010-2040)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,25%

58.652

24.765

15 jaar (2014-2029)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,375%

44.818

18.739

20 jaar (2014-2034)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,45%

39.526

14.931

30 jaar (2014-2044)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 1,8%

24.217

10.849

30 jaar (2014-2044)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,83%

18.811

8.206

25 jaar (2017-2032)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,74%

32.900

16.459

30 jaar (2019-2049)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,5%

15.600

8.131

7 jaar (2016-2023)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

50.200

25.622

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

20.000

10.269

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

24.000

12.380

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

19.300

9.208

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

61.200

28.205

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

8.700

4.024

1 jaar (2021-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

39.000

19.110

1 jaar (2021-2022)

 

Onderhandse lineare lening 0,00%

49.875

22.985

15 jaar (2020-2035)

     

Totaal leningen Aruba

356.990

 
 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

763

30 jaar (1991-2021)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

1.256

30 jaar (1992-2022)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

953

30 jaar (1993-2023)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

453

30 jaar (1994-2024)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

72

30 jaar (1995-2025)

 

Water en Energiebedrijf Aruba 2,5%

7.759

3.880

30 jaar (1995-2025)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

42.800

21.624

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

49.400

25.444

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

63.900

33.071

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

49.400

24.525

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

209.000

99.322

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

71.000

32.861

1 jaar (2021-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

237.000

112.766

1 jaar (2021-2022)

     

Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen

1.341

 
 

Lening Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen

1.341

29 jaar (2001-2030)

     

Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

38.579

 
 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0,0%

ANG 50.000

22.790

30 jaar (2018-2048)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0,0%

ANG 32.600

15.789

30 jaar (2018-2048)

Toelichting

De leningen aan de landen worden meestal afgesloten in Antilliaanse guldens (ANG) of Arubaanse florins (AWG) en vastgelegd in de begroting in euro's (€). Deze vastlegging gebeurt op basis van de geldende koers op het moment van aangaan van de lening (historische waarde). De aan Caribisch Nederland verstrekte renteloze leningen in dollars (USD) zijn in bijlage 9 te vinden.

De huidige stand van de leningen afgesloten in voorgaande boekjaren zijn geactualiseerd tot 1 augustus 2021. De in 2021 afgesloten leningen zijn opgesteld op basis van de gerealiseerde dagkoers.

Artikel 5 Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen

Leningen lopende inschrijving Curaçao en Sint Maarten

Om ervoor te kunnen zorgen dat Curaçao en Sint Maarten een gezonde financiële huishouding kunnen voeren, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de landen voorop blijft staan, zijn afspraken gemaakt tussen deze landen en Nederland. Deze afspraken zijn geformaliseerd in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) en betreffen een deugdelijk begrotingsbeleid, het op orde brengen van het financieel beheer en een effectief financieel toezicht ter voorkoming van nieuwe opbouw van schulden. Daarnaast is afgesproken dat Nederland een lopende inschrijving aanbiedt voor leningen aan Curaçao en Sint Maarten, tegen het actuele rendement op staatsleningen van de desbetreffende looptijd. Het merendeel van de leningen zijn zogenaamde «bulletleningen» met aflossing ineens aan het einde van de looptijd.

De lopende inschrijving Sint Maarten van 2019 is een lening voor 30 jaar, die aan Sint Maarten verstrekt is om de liquiditeitspositie van Sint Maarten te versterken. Deze positie was ernstig verzwakt na de orkaan Irma. Dit is een uitzondering op de regel dat van de lopende inschrijving alleen gebruik gemaakt mag worden voor de kapitaaldienst en bij een sluitende begroting (art. 25 Rft). Vanwege het afwijkende risicoprofiel van deze lening wordt op de Aanvullende Post (bij de middelen gereserveerd voor de wederopbouw van Sint Maarten) een begrotingsreserve aangehouden van 3% van de uitstaande lening.

Het Ministerie van Financiën voert het beheer over deze leningen, de belasting vindt plaats op hoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV).

Liquiditeitsleningen Curaçao en Sint Maarten

Curaçao en Sint Maarten hebben in verband met Covid-19 in 2020 en 2021 verschillende liquiditeitsleningen ontvangen. Deze liquiditeitsleningen van Curaçao en Sint Maarten lopen tot en met april 2022 en hebben een rentepercentage van 0,00%. Aan de liquiditeitsleningen zijn verschillende voorwaarden verbonden. Conform het advies van het Cft bestaat de mogelijkheid om de in 2020 en 2021 verstrekte liquiditeitssteun aan Curaçao en Sint Maarten in 2022 te herfinancieren. Een overzicht van alle noodmaatregelen in het kader van Covid-19 is bij Beleidsprioriteiten te vinden.

Leningen Aruba

Maatregel Tussenbalans

In het kader van de Maatregel Tussenbalans zijn met ingang van 1991 begrotingsleningen verstrekt aan Aruba ter financiering van projecten, waarvan een bepaald rendement verwacht mag worden. De leningen hebben een looptijd van 30 jaar, waarvan de eerste acht jaar aflossingsvrijwaren. Nu wordt jaarlijks conform afspraken afgelost. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%. In 2025 zullen de laatste aflossingen plaatsvinden.

Water- en Energiebedrijf Aruba

Het betreft een begrotingslening uit 1995 ten behoeve van het Water- en Energiebedrijf NV gevestigd te Aruba. De lening is verstrekt voor het aldaar verrichten van een groot aantal investeringen voor de renovatie en uitbreiding van het Water- en Energiebedrijf. De lening heeft een looptijd tot 30 juni 2026, waarvan de eerste acht jaar aflossingsvrij waren. Nu wordt jaarlijks conform afspraken afgelost. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%.

Liquiditeitsleningen Aruba

Aruba heeft in 2020 om bijstand gevraagd op grond van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden om de gevolgen van Covid-19 op te kunnen vangen. De liquiditeitsleningen hebben een looptijd tot en met april 2022 en een rentepercentage van 0,00%. Aan de liquiditeitsleningen zijn verschillende voorwaarden verbonden. Conform het advies van het CAft bestaat de mogelijkheid om de in 2020 en 2021 verstrekte liquiditeitssteun aan Curaçao en Sint Maarten in 2022 te herfinancieren. Een overzicht van alle noodmaatregelen in het kader van Covid-19 is bij Beleidsprioriteiten terug te vinden.

Lening Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen

Dit betreft een vordering op de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (OBNA) vanwege middelen die destijds ter beschikking zijn gesteld voor het bevorderen van de economie op de Nederlandse Antillen.

Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Liquiditeitsleningen Sint Maarten

In 2018 zijn twee 30-jarige renteloze leningen aan Sint Maarten verstrekt om de liquiditeitspositie van het land te verstevigen na de schade van orkaan Irma. De eerste vijf jaar zijn aflossingsvrij, daarna wordt jaarlijks afgelost.

Licence