Base description which applies to whole site

6.2 Verdeling van de apparaatsuitgaven

Verdeling van de apparaatsuitgaven

De apparaatsuitgaven van Defensie zijn als volgt verdeeld over de beleids- en niet beleidsartikelen:

Tabel 36 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten Ministerie van Defensie (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

6.816.018

6.418.939

6.371.929

6.376.918

6.344.647

6.278.154

6.269.834

        

Apparaat Kerndepartement

1.517.171

1.563.114

1.511.283

1.500.539

1.491.259

1.453.632

1.458.967

        

Uitvoeringsorganisaties

5.298.847

4.855.825

4.860.646

4.876.379

4.853.388

4.824.522

4.810.867

        

Koninklijke Marine

750.088

800.844

792.896

799.427

800.831

797.429

799.670

Koninklijke Landmacht

1.248.689

1.334.288

1.360.107

1.368.649

1.367.954

1.369.542

1.368.605

Koninklijke Luchtmacht

640.776

660.930

656.871

653.140

644.250

615.927

615.636

Koninklijke Marechaussee

476.448

509.757

480.032

487.328

483.915

483.765

483.306

Defensie Materieel Organisatie

730.808

462.154

458.427

457.532

457.438

457.476

441.986

Defensie Ondersteuningscommando

1.452.038

1.087.852

1.112.313

1.110.303

1.099.000

1.100.383

1.101.664

        

Totaal apparaatsuitgaven

6.816.018

6.418.939

6.371.929

6.376.918

6.344.647

6.278.154

6.269.834

Grafische weergave van de verhouding apparaatsuitgaven (personele en materiële uitgaven) t.o.v. overige financiële instrumenten (programma).

Figuur 9 Verhouding apparaatsuitgaven t.o.v. overige financiële instrumenten

Licence