Base description which applies to whole site

6.3 Overzicht formatie defensiepersoneel

Zoals toegezegd in Kamerstuk 32 733, nr. 37 zijn hieronder de tabellen opgenomen waarin defensiebreed de aantallen per rang of schaal worden vermeld.

Tabel 37 Overzicht formatie defensiepersoneel
 

Personeel 1 juli 2021

Formatie 2022

Formatie 2026

Burgerpersoneel

   

Schaal 16 t/m 18

35

31

30

schaal 15

53

41

41

schaal 14

160

116

115

schaal 13

504

442

444

schaal 12

1.399

1.301

1.299

schaal 11

2.088

1.767

1.767

schaal 10

2.094

2.184

2.179

schaal 9

1.358

1.248

1.251

schaal 8

1.315

1.163

1.167

schaal 7

1.514

1.417

1.425

schaal 6

1.605

1.404

1.413

schaal 5

1.983

1.979

1.979

schaal 1 t/m 4

2.727

2.946

2.946

Totaal burgerpersoneel

16.834

16.039

16.056

    

Militair personeel

   

GEN

84

75

75

KOL

337

359

363

LKOL

1.475

1.513

1.517

MAJ

2.380

2.601

2.618

KAP

2.560

3.212

3.267

LNT

2.093

2.544

2.576

AOO

3.028

3.180

3.207

SM

4.519

5.208

5.251

SGT (1)

8.092

10.869

11.004

SLD/KPL

10.151

13.843

13.902

Totaal op functie

34.719

43.404

43.780

Initiële opleidingen (NBOF)

4.731

4.131

4.131

Totaal militair personeel (inclusief NBOF)

39.450

47.535

47.911

    

Totaal burger en militair personeel

56.284

63.574

63.967

Licence