Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Tabel 149 Departementaal overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Artikel/ instrument

Taak (rijk/ eilandelijk)

Bijdrage (incidenteel/ structureel)

realisatie

ontwerpbegroting 2022

   

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal uitgaven

  

61.328

27.848

16.487

13.114

9.666

7.500

7.501

          

Artikel 13 Bodem en Ondergrond

  

8.153

10.870

5.206

5.206

4.756

2.592

2.592

Opdrachten

R

I

39

95

95

95

95

95

95

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

0

144

0

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

E

S

8.114

10.631

5.111

5.111

4.661

2.497

2.497

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

  

13.501

2.870

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

13.501

2.870

0

0

0

0

0

Artikel 17 Luchtvaart

  

17.515

9.612

7.267

465

467

465

465

Opdrachten

R

S

1.364

1.191

599

465

467

465

465

Subsidies (regelingen)

R

I

691

427

431

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

R

I

6.411

5.294

5.058

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

9.049

0

0

0

0

0

0

Leningen

R

I

0

2.700

1.179

0

0

0

0

Artikel 18 Scheepvaart en havens

  

16.759

100

100

3.100

100

100

100

Opdrachten

E

S

45

100

100

100

100

100

100

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

16.714

0

0

3.000

0

0

0

Artikel 21 Duurzaamheid

  

2.737

1.429

1.636

2.065

2.065

2.065

2.065

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

2.737

1.429

1.636

2.065

2.065

2.065

2.065

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

  

642

802

523

523

523

523

524

Opdrachten

E

S

131

102

96

96

96

96

97

Subsidies (regelingen)

E

I

77

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

R

S

0

0

127

127

127

127

127

Bijdrage aan medeoverheden

E

S

434

700

300

300

300

300

300

Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

  

1.043

1.064

666

666

666

666

666

Bijdrage aan medeoverheden

R

S

1.043

1.064

666

666

666

666

666

Artikel 24 Handhaving en toezicht

  

978

1.001

989

989

989

989

989

Bijdrage aan agentschappen

R

S

978

1.001

989

989

989

989

989

Artikel 97 Algemeen departement

  

0

100

100

100

100

100

100

Opdrachten

R

S

0

100

100

100

100

100

100

Licence