Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Naam organisatie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen x € 1.000

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

Gezondheidsdienst voor Dieren

RWT

21

0

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Raad voor Plantenrassen

ZBO

21

1.344

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2022

Centrale Commissie Dierproeven

ZBO

21

2.225

Kamerstuk 32 336, nr. 114

2026

College voor de toelating van gewasbeschermings-middelen en biociden

ZBO en RWT

21

2.495

Evaluatie eind 2021

2026

Staatsbosbeheer

ZBO en RWT

22

28.293

Kaderwet ZBO’s is niet van toepassing, op Staatsbosbeheer.Voor Staatsbosbeheer geldt de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer.Daarin is ook een evaluatieverplichting opgenomen(iedere vier jaar evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid).Laatst uitgevoerde evaluatie stamt uit 2018 (Kamerstuk 29 659, nr. 51 )

2022

Wageningen Research

RWT

23

101.825

Kamerstuk 32 637, nr. 274 (Loopt mee in de evaluatie subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek)

2022

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

ZBO en RWT

21

1.500

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2022

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

ZBO en RWT

21

348

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2022

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

ZBO en RWT

21

0

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2022

Stichting Bloembollenkeuringsdienst

ZBO en RWT

21

0

Kamerstuk 25 268, nr. 157

 

Stichting Skal

ZBO en RWT

21

1.000

Kamerstuk 25 268, nr. 162

2022

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)

ZBO en RWT

21

200

Kamerstuk 26 991, nr. 578

2026

Bureau Beheer Landbouwgronden

ZBO en RWT

22

0

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Rendac BV

RWT

21

0

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Stichting Bureau Erkenningen

ZBO en RWT

21

0

Evaluatie eind 2021

2026

Grondkamers

ZBO

21

3.154

Evaluatie wordt meegenomen bij de herziening van de pachtwetgeving

Evaluatie wordt meegenomen bij de herziening van de pachtwetgeving

Kamer voor de Binnenvisserij

ZBO

22

300

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen x1000

ZorgOnderzoek Nederland en Medische wetenschappen (ZonMw)

VWS

ZBO & RWT

23

€ 15

Licence