Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Totaaloverzicht NGF-projecten

Toekenningen en voorwaardelijke toekenningen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de toekenningen en voorwaardelijke toekenningen aan NGF-projecten. Per project is aangegeven welk departement verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project. Daarnaast is aangegeven op welk begrotingshoofdstuk het bijbehorend budget is geraamd.

Tabel 16 Overzicht (voorwaardelijk) toegekende NGF-projecten (bedragen x 1 mln)

Art.

Omschrijving

Verantwoordelijk departement

Begrotingshoofdstuk

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Totaal

1

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

OCW

XIX

Voorwaardelijke toekenning

0,8

7,3

9,0

8,0

7,0

      

31,9

SZW

XIX

Voorwaardelijke toekenning

0,2

1,7

4,5

4,0

2,5

      

12,8

1

Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs

EZK

XIX

Voorwaardelijke toekenning

 

5,5

5,6

6,0

6,4

13,8

6,6

6,7

6,8

6,9

15,4

79,6

2

AiNed

EZK

XIII

Toekenning

4,4

8,8

13,2

13,2

4,4

      

44,0

XIX

Voorwaardelijke toekenning

 

4,4

8,8

13,2

13,2

4,4

     

44,0

2

Groenvermogen van de Nederlandse economie

EZK

XIII

Toekenning

0,8

21,5

33,3

10,6

6,7

      

73,0

2

Health-RI

EZK

XIII

Toekenning

2,2

4,4

6,6

6,6

2,2

      

22,0

2

QuantumDeltaNL

EZK

XIII

Toekenning

14,2

33,1

3,1

3,6

       

54,0

XIX

Voorwaardelijke toekenning

 

22,8

45,6

68,4

68,4

22,8

     

228,0

2

RegMed XB

EZK

XIII

Toekenning

10,2

12,8

         

23,0

XIX

Voorwaardelijke toekenning

 

6,9

11,1

8,2

4,9

1,5

0,7

    

33,3

                 

Totaal artikel 1 Kennisontwikkeling

OCW

XIX

Voorwaardelijke toekenning

0,8

7,3

9,0

8,0

7,0

      

31,9

EZK

XIX

Voorwaardelijke toekenning

 

5,5

5,6

6,0

6,4

13,8

6,6

6,7

6,8

6,9

15,4

79,6

SZW

XIX

Voorwaardelijke toekenning

0,2

1,7

4,5

4,0

2,5

      

12,8

Subtotaal

  

1,0

14,5

19,0

17,9

15,8

13,8

6,6

6,7

6,8

6,9

15,4

124,3

Totaal artikel 2 R&D&I

EZK

XIII

Toekenning

31,8

80,6

56,2

34,0

13,3

      

216,0

XIX

Voorwaardelijke toekenning

 

34,1

65,5

89,8

86,5

28,7

0,7

    

305,3

Subtotaal

  

31,8

114,7

121,7

123,8

99,8

28,7

0,7

    

521,3

Totaal

               

645,6

Reserveringen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle reserveringen die in de eerste ronde voor projecten zijn gedaan.

Tabel 17 Overzicht reserveringen (bedragen x 1 mln)

Art.

Project

Verantwoordelijk departement

Bedrag

1

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen1

OCW

22,6

SZW

22,6

1

Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs

OCW

63,0

2

AiNed

EZK

188

2

Groenvermogen van de Nederlandse economie

EZK

265

2

Health-RI

EZK

47

2

QuantumDeltaNL

EZK

333

3

Schaalsprong OV Zuidelijke Randstad

IenW

1.000

3

Schaalsprong OV MRA

IenW

1.500

3

Brainport

IenW

30

    

Totaal artikel 1 Kennisontwikkeling

OCW

85,6

SZW

22,6

Totaal artikel 2 R&D&I

EZK

833,0

Totaal artikel 3 Infrastructuur

IenW

2.530,0

Totaal reserveringen

 

3.471,2

1

In de 1 suppletoire begroting van het NGF 2021 was per abuis € 22,5 mln aan reservering opgenomen bij OCW en SZW

Licence