Base description which applies to whole site

Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Totaaloverzicht belangrijkste beleidsmatige mutaties t.o.v. vorig jaar

Aansluitend een beknopte toelichting op de voornaamste mutaties ten opzichte van de stand Ontwerpbegroting 2021.

Tabel 1 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

 

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

4.000.000

3.000.000

Kasschuif Kennisontwikkeling

1

‒ 317.954

63.591

63.591

63.591

63.591

63.590

Kasschuif R&D&I

2

‒ 275.000

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Kasschuif Infrastructuur

3

‒ 331.833

66.367

66.367

66.367

66.366

66.366

Overige mutaties

 

‒ 19.963

‒ 48.322

‒ 7.793

30.595

51.245

48.415

Stand ontwerpbegroting 2022

 

55.250

2.136.636

3.177.165

4.215.553

4.236.202

3.233.371

Toelichting

De besluitvorming over de 2e ronde van het Nationaal Groeifonds wordt voorzien in 2022. In 2021 zullen daarom naast de (voorwaardelijk) toegekende projecten uit de 1e ronde geen nieuwe projecten worden toegekend. Daarom is op de beleidartikelen 1, 2 en 3 het resterende kasbudget verschoven naar de komende jaren.

Licence