Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 10 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1.000)

Art.

Naam artikel (totale uitgaven artikel)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridische verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Arbeidsmarkt (4.546.625)

4.260.777 (93,7%)

285.848 (6,3%)

Subsidies (272.042) en Opdrachten (13.806)

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet (7.388.951)

7.353.252 (99,5%)

35.699 (0,5%)

Subsidies (11.089) en Opdrachten (24.610)

3

Arbeidsongeschiktheid (17.714)

739 (4,2%)

16.975 (95,8%)

Bijdrage aan ZBO's/RWT's (16.975)

4

Jonggehandicapten (3.553.766)

3.553.766 (100%)

0 (0%)

 

5

Werkloosheid (282.534)

137.091 (48,5%)

145.443 (51,5%)

Subsidies (25.500), Bijdrage aan ZBO's/RWT's (118.143) en Bijdrage aan agentschappen (1.800)

6

Ziekte en verlofregelingen (36.626)

36.626 (100%)

0 (0%)

 

7

Kinderopvang (3.857.977)

3.838.014 (99,5%)

19.963 (0,5%)

Subsidies (561), Opdrachten (4.051), Bijdrage aan agentschappen (8.551) en Bijdrage aan medeoverheden (6.800)

8

Oudedagsvoorziening (25.274)

24.813 (98,2%)

461 (1,8%)

Opdrachten (461)

9

Nabestaanden (1.152)

1.152 (100%)

0 (0%)

 

10

Tegemoetkoming ouders (6.479.308)

6.479.308 (100%)

0 (0%)

 

11

Uitvoering (661.821)

658.838 (99,5%)

2.983 (0,5%)

Opdrachten (2.983)

12

Rijksbijdragen (22.837.601)

22.837.601 (100%)

0 (0%)

 

13

Integratie en maatschappelijke samenhang (373.769)

364.384 (97,5%)

9.385 (2,5%)

Subsidies (4.683) en Opdrachten (4.703)

     

Totaal aan niet verplichte uitgaven

516.756

Licence