Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 4 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art.

Naam artikel (totale uitgaven artikel)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridische verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Volksgezondheid (€ 3.159.740)

€ 2.248.740 (71,2%)

€ 911.000 (28,8%)

Subsidies (€ 41.000) voor de bestrijding van COVID-19

    

Opdrachten (€ 665.000) voor de bestrijding van COVID-19

    

Bijdrage aan medeoverheden (€ 205.000) voor de bestrijding van COVID-19

2

Curatieve zorg (€ 3.430.531)

€ 3.418.898 (99,7%)

€ 11.633 (0,3%)

SubsidiesTransitiefonds medisch specialisten (€ 300)Eerstelijnszorg (€ 10.200)

    

OpdrachtenMedisch-specialistischezorg (€ 400)Curatieve zorg (€ 320)Diverse opdrachten uitvoering stelsel en Juiste Zorg op Juiste Plek (€ 190)

    

Ink. overdracht (€ 223)

3

Langdurige zorg en ondersteuning (€ 13.780.847)

€ 13.767.097 (99,9%)

€ 13.750 (0,1%)

Subsidies (€ 7.000) in het kader van uitvoeren van het kennis, informatie en innovatiebeleid (bijv. het vervolg op de regeling InZicht) maar ook trajecten om de zorg merkbaar en beter te maken.Subsidies DMO (€ 4.000)

    

Opdrachten (€ 750) in het kader van uitvoeren van het kennis, informatie en innovatiebeleid (bijv. het vervolg op de regeling InZicht) maar ook trajecten om de zorg merkbaar en beter te maken.Opdrachten DMO (€ 2000)

4

Zorgbreed beleid (€ 1.305.729)

€ 1.285.129 (98,4%)

€ 20.600 (1,6%)

SubsidiesTransparantie kwaliteit van zorg (€ 2.000)Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (€ 1.500)Arbeidsmarkt beroepen en opleidingen (€ 2.000)Duurzame Zorg (€ 600)Maatschappelijke diensttijd (€ 3.000)Informatiebeleid (€ 1.000)Overige (€ 1.000)

    

OpdrachtenPositie cliënt en transparantie van zorg (€ 1.000)Arbeidsmarkt beroepen en opleidingen (€ 3.000)Informatiebeleid (€ 2.000)Overig (€ 1.000)

    

Bijdragen aan ZBO's/RWT's (€ 2.500)

5

Jeugd (€ 117.641)

€ 115.274 (98%)

€ 2.367 (2%)

Subsidies (€ 1.113) Zorg voor de Jeugd, professionalisering, vakmanschap, kennis en informatiebeleid, kindermishandeling, kinderrechten en gepaste zorg

    

Opdrachten (€ 1.254) Zorg voor de Jeugd, professionalisering, vakmanschap, kennis en informatiebeleid, kindermishandeling, kinderrechten en gepaste zorg

6

Sport en Bewegen (€ 383.244)

€ 378.645 (98,8%)

€ 4.599 (1,2%)

Subsidies (€ 3.989) in het kader van uitvoeren Sportakkoord, sportevenementen en Kennis en Innovatie

    

Opdrachten (€ 610) in het kader van uitvoeren Sportakkoord, sportevenementen en Kennis en Innovatie

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (€ 216.942)

€ 211.762 (97,6%)

€ 5.180 (2,4%)

Subsidies (€ 4.800) diverse voornemens op het gebied van Herinnering WOII en Collectieve erkenning Indisch Nederland.

    

Opdrachten (€ 200) opdrachten op het gebied van Herinnering WOII en project 75 jaar vrijheid

    

Bijdr. Int. Organisaties (€ 180) o.a. bijdrage internationale organisaties

Totaal aan niet verplichte uitgaven

€ 969.129

 
Licence