Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de ontwerpbegroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022. De mutaties t/m de eerste suppletoire begroting 2021 zijn eerder in de eerste suppletoire begroting 2021 toegelicht. Voor nieuwe mutaties waarbij opmerkelijke verschillen zijn opgetreden worden nadere toelichtingen opgenomen.

Tabel 14 Uitgaven beleidsartikel1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

Stand ontwerpbegroting 2021

 

513 365

502 455

499 606

482 553

495 046

 

Mutatie Nota van wijziging 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

 

7 586

7 744

5 250

4 857

2 765

 

Nieuwe mutaties

 

18 000

40 000

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2022

569 149

538 951

550 199

504 856

487 410

497 811

498 046

Toelichting:

Er is extra budget vrijgemaakt voor de financiering van het RVO-impulspakket voor Nederlandse ondernemers ter bestrijding van de gevolgen van COVID-19, voor btw-compensatie in relatie tot de oprichting van Invest International en voor de financiering van de Dubai Wereldtentoonstelling die met een jaar is uitgesteld door de COVID-19 pandemie.

Tabel 15 Ontvangsten beleidsartikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

Stand ontwerpbegroting 2021

 

6 264

6 264

6 264

6 264

6 264

 

Mutatie Nota van wijziging 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

 

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2022

33 025

6 264

6 264

6 264

6 264

6 264

6 264

Toelichting:

Geen verdere toelichting.

Tabel 16 Uitgaven beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water, en klimaat (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

Stand ontwerpbegroting 2021

 

735 277

734 285

729 470

732 004

753 882

 

Mutatie Nota van wijziging 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

 

‒ 8 181

‒ 2 000

0

20

0

 

Nieuwe mutaties

 

23 000

44 595

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2022

749 997

750 096

776 880

729 470

732 024

753 882

753 882

Toelichting:

Het uitgavenbudget voor beleidsartikel 2 neemt af als aandeel in de dekking van het saldo ‘nog te verdelen’ zoals toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021. Verder zijn in onder andere Jordanië en Ethiopië de budgetten voor bijdragen in het kader van integraal waterbeheer verlaagd met het oog op nog in ontwikkeling zijnde programma's en voor een bijdrage aan het aandeel in de dekking van openstaande verdragsverplichtingen Suriname.

Tabel 17 Uitgaven beleidsartikel 3 Sociale vooruitgang (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

Stand ontwerpbegroting 2021

 

744 709

747 956

743 037

745 626

767 979

 

Mutatie Nota van wijziging 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

 

47 728

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

25 000

100 000

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2022

747 424

817 437

847 956

743 037

745 626

767 979

767 979

Toelichting:

Het budget wordt verhoogd vanwege extra bijdragen ter bestrijding van de impact van COVID-19 in de armste landen, te weten EUR 52 miljoen verdeeld over EUR 40 miljoen voor GAVI ten behoeve van COVID-19 vaccines global access (COVAX) en EUR 12 miljoen voor het COVID-19 response mechanism van het Global Fund to Fight AIDS ' TB en Malaria (GFATM).

Tabel 18 Uitgaven beleidsartikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

Stand ontwerpbegroting 2021

 

748 586

747 152

742 212

744 812

767 260

 

Mutatie Nota van wijziging 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

 

‒ 4 290

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

27 000

68 000

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2022

837 332

771 296

815 152

742 212

744 812

767 260

767 260

Toelichting:

Het budget van de vastgestelde begroting op beleidsartikel 4 voor Inclusieve politieke en vredesprocessen wordt met EUR 10 miljoen verlaagd ten opzichte van de ontwerpbegroting in verband met de verwerking van amendement 35570 XVII nr. 11 van het lid Bouali cs. over opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio.

Het budget voor Veiligheid en Rechtsorde neemt ten opzichte van de vastgestelde begroting per saldo af. Er is een extra korting doorgevoerd vanwege een bijdrage aan de dekking van nog openstaande verdragsverplichtingen Suriname die zijn opgenomen onder artikel 5.2 Overig armoede beleid.

Tabel 19 Uitgaven beleidsartikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

Stand ontwerpbegroting 2021

 

322 151

313 904

311 743

316 704

322 400

 

Mutatie Nota van wijziging 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

 

‒ 31 047

55 226

313 509

452 939

552 133

 

Nieuwe mutaties

 

17 078

‒ 93 555

149 311

160 264

176 022

 

Stand ontwerpbegroting 2022

282 519

308 182

275 575

774 563

929 907

1 050 555

1 262 015

Toelichting:

Het budget op het 'verdeel'artikel 5.4 muteert in 2021 en volgende jaren significant. De recent bijgestelde groeiramingen van het Centraal Planbureau geven een correctie op de ramingen van vorig jaar waardoor het ODA-budget stijgt. Daarnaast geeft de lager dan verwachte toerekening voor eerste jaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen budgettaire ruimte op de BHOS-begroting. Dit maakt het mogelijk om de in 2020 doorgevoerde kasschuif voor de jaren 2021-2025 terug te draaien en zo de beoogde oplopende buffercapaciteit van het verdeelartikel te herstellen. Verder is in 2021 EUR 72 miljoen (zie de punten 2 en 4 hierboven) vrijgemaakt voor de bestrijding van de impact van COVID-19 in de armste landen.

Tabel 20 Ontvangsten beleidsartikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

Stand ontwerpbegroting 2021

 

50 397

45 976

41 003

36 189

35 861

 

Mutatie Nota van wijziging 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

 

‒ 2 430

1 548

1 548

4 798

0

 

Nieuwe mutaties

 

‒ 2 123

‒ 2 214

‒ 415

‒ 387

317

 

Stand ontwerpbegroting 2022

75 823

45 844

45 310

42 136

40 600

36 178

32 888

Toelichting:

Geen verdere toelichting.

Licence