Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

Tabel 21 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties, parlementaire jaar 2020-2021

Datum

Titel

Herkomst

Stand van Zaken

3-9-2020

Motie 25 295 nr. 529 - Klaver c.s. over in gesprek treden met Philips over beademingsapparaten

Debat over de aanpak van de coronacrisis d.d. 2 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 12 november 2020

30-9-2020

Motie 21 501-2030-9-2020 nr. 1591 - Van den Nieuwenhuijzen c.s. over bedrijven wijzen op hun verantwoordelijkheid om zich van productie met behulp van dwangarbeid te onthouden

Debat over de Europese Top van 1 en 2 oktober 2020 d.d. 30 september 2020

In behandeling

6-10-2020

Motie 35 373 nr. 17 (gewijzigd) - De Roon/Wilders over onderzoeken of onder Nederlandse ondernemers belangstelling bestaat voor een handelsmissie naar Rusland

Notaoverleg over de Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

In behandeling

17-11-2020

Motie 35 570-V nr. 40 - Sjoerdsma/Van Ojik over instrumenten van het buitenlandbeleid en de diplomatie in lijn brengen met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 327 nr. 4 - Kröger over een betere juridische bescherming van milieuactivisten, landrechtenverdedigers en inheemse volkeren

Notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: ‘Behoud het woud’ d.d. 30 november 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 44 - Van Haga/Baudet over het tegengaan van verdere oneerlijke concurrentie in de staalsector door de CO2-invoerheffing

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 decmber 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 41 - Stoffer/Voordewind over optimale continuering van de reguliere ontwikkelingssamenwerking met Ethiopië

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 38 - Van Raan c.s. over een sterkere borging van vrouwenrechten en gendergelijkheid in het imvo-beleid

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 11 februari 2021

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 36 - Voordewind/Kuik over het voortzetten van de steun aan maatschappelijke organisaties tegen kinderprostitutie

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 9 april 2021

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 35 - Voordewind c.s. over toegroeien naar een besteding van 0,7% van het bni aan ontwikkelingssamenwerking

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 12 februari 2021

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 32 - Van den Hul/Van Raan over een actieplan om meisjes en vrouwen tegen seksueel geweld te beschermen

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 31 - Bouali over het verlagen van de transactiekosten van remittances in Nederland

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 30 - Bouali/Alkaya over het ondertekenen van het Charter Diversiteit bevorderen onder organisaties die subsidie ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 28 - Bouali c.s. over EU-maatregelen tegen producten die bijdragen aan de ontbossing van de Amazone

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 27 (gewijzigd) - Alkaya/Bouali over onverminderd doorzetten van programma’s gericht op de aanpak van hiv en aids

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 9 april 2021

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 26 - Alkaya/Weverling over onderzoek naar strategische afhankelijkheden en kwetsbaarheden in Nederland, en hoe die in nationaal of Europees verband gemitigeerd kunnen worden

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 24 (gewijzigd) - gewijzigde Kuik/Amhaouch over de Afrika Taskforce en een beleidsmatige meerjarige agenda voor de relatie met het Afrikaanse continent

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 23 - Kuik over het uitvoeren van de geplande evaluatie van Product Development Partnerships

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 22 - Kuik over een Nederlandse Global Health Strategie

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 21 - Van den Nieuwenhuijzen c.s. over het aansporen van Nederlandse kleding- en textielbedrijven om uit Xinjiang te vertrekken

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 1 juni 2021

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 19 (gewijzigd) - Van den Nieuwenhuijzen c.s. over subsidiëring van maatschappelijke organisaties beoordelen op de kwaliteit van hun programma’s

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 18 - Weverling over het afbouwen van de OS-status van China in diverse internationale verbanden

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 17 - Weverling over Nederlandse bedrijven een centralere rol geven in het OS-beleid

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 16 - Weverling/Alkaya over het door de Europese Unie overnemen van aanbevelingen van de Europese Rekenkamer

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 15 - Weverling over verplichtende migratieafspraken opnemen in het post-Cotonouverdrag

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

8-12-2020

Motie 35 570-XVII nr. 14 - Weverling/Amhaouch over in uitvoering brengen van het 15/15 actieplan

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 d.d. 2 december 2020

In behandeling

17-12-2020

Motie 26 485 nr. 345 - Voordewind over een algemene zorgplicht voor bedrijven overeenkomstig de OESO-richtlijnen

Notaoverleg over Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen d.d. 8 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 11 februari 2021

17-12-2020

Motie 26 485 nr. 341 - Van den Hul/Van den Nieuwenhuijzen over het continueren van de ondersteuning van en betrokkenheid bij IMVO-convenanten

Notaoverleg over Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen d.d. 8 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 11 februari 2021

17-12-2020

Motie 26 485 nr. 340 - Van den Hul/Van den Nieuwenhuijzen over een goed gerichte sectorale, sociale dialoog als criterium

Notaoverleg over Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen d.d. 8 december 2020

In behandeling

17-12-2020

Motie 26 485 nr. 339 - Van den Hul/Van den Nieuwenhuijzen over het betrekken van vakbonden en maatschappelijke organisaties bij de oprichting van een IMVO-steunpunt

Notaoverleg over Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen d.d. 8 december 2020

In behandeling

17-12-2020

Motie 35 529 nr. 15 - Bouali/Weverling over rekening houden met bedrijfsgrootte en administratieve draagkracht

Wetgevingsoverleg Machtigingswet oprichting Invest International d.d. 14 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 29 januari 2021

17-12-2020

Motie 35 529 nr. 14 - Van den Nieuwenhuijzen/Van der Lee over de gehele investeringsportefeuille in overeenstemming brengen met de Parijsdoelstellingen

Wetgevingsoverleg Machtigingswet oprichting Invest International d.d. 14 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 29 januari 2021

17-12-2020

Motie 35 529 nr. 13 - Amhaouch/Weverling over met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen een samenwerkingsvorm onderzoeken

Wetgevingsoverleg Machtigingswet oprichting Invest International d.d. 14 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 29 januari 2021

5-1-2021

Motie 35 393 nr. 26 - Bouali c.s. over wederkerige afspraken met het Verenigd Koninkrijk over diensten

Notaoverleg over de Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK d.d. 28 december 2020

In behandeling

27-1-2021

Motie 32 317 nr. 676 - de motie-Voordewind c.s. over een aanvullende financiële bijdrage aan hulporganisaties en aandringen op het overbrengen van kwetsbare vluchtelingen naar het Griekse vasteland

VSO Informele JBZ-Raad van 28 en 29 januari 2021 (vreemdelingen- en asielbeleid) d.d. 27 januari 2021

Aan voldaan met brief d.d. 11 februari 2021

2-2-2021

Motie 20 361 nr. 189 - Van Ojik c.s. over erkenning van foutief handelen jegens Anton de Kom

Notaoverleg relatie met Suriname d.d. 28 januari 2021

In behandeling

2-2-2021

Motie 20 361 nr. 187 (gewijzigd) - Van den Hul/Belhaj over een extra impuls aan culturele samenwerking met Suriname

Notaoverleg relatie met Suriname d.d. 28 januari 2021

In behandeling

9-2-2021

Motie 20 361 nr. 188 (gewijzigd) - Kuzu over een staatsbezoek aan Suriname

Notaoverleg relatie met Suriname d.d. 28 januari 2021

In behandeling

24-3-2021

Motie 21 501-20 nr. 1660 - Voordewind c.s. over pas instemmen met het EU-China investeringsverdrag als de vier ontbrekende ILO-conventies geratificeerd en geïmplementeerd worden

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart 2021 d.d. 24 maart 2021

In behandeling

18-5-2021

Motie 35 668 nr. 33 - Agnes Mulder c.s. over een zo snel mogelijke modernisering van het ECT-verdrag

Debat inzake Wijziging van de Wet op verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (35668) d.d. 11 mei 2021. Motie overgenomen van MinEZK d.d. 10 juni 2021

In behandeling

20-5-2021

Motie 21 501-02 nr. 2330 - Jasper van Dijk over ervoor inspannen dat het EU-China investeringsakkoord een gemengd akkoord wordt

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken/Handel d.d. 19 mei 2021

In behandeling

15-6-2021

Motie 31 985 nr. 72 - Grinwis over geen handelsverdragen sluiten die de ecologische draagkracht van onze natuurlijke omgeving overschrijden

Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees d.d. 8 juni 2021

In behandeling

15-6-2021

Motie 31 985 nr. 71 - Klink over zich inzetten voor papierloos certificeren bij de export van dierlijke producten

Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees d.d. 8 juni 2021

Behandeling overgenomen door minLNV

15-6-2021

Motie 35 570-V nr. 71 - Van der Lee c.s. over geen financiering van activiteiten en bedrijven die een bedreiging vormen voor het polaire gebied

VAO Nederlandse Polaire Strategie d.d. 10 juni 2021

In behandeling

15-6-2021

Motie 35 830 nr. 20 - Van Raan over een indicator voor de financiële waarde die Nederland onttrekt aan ontwikkelingslanden

Verantwoordingsdebat 2021 d.d. 9 juni 2021

In behandeling

17-6-2021

Motie 21 501-02 nr. 2372 - Kuzu over een aanvullende bijdrage voor het World Food Programme

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 juni 2021

In behandeling

17-6-2021

Motie 21 501-02 nr. 2366 - Brekelmans over toegang tot essentiële grondstoffen als belangrijke prioriteit in de relatie met de LAC-regio

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 juni 2021

In behandeling

29-6-2021

Motie 35 830-XVII nr. 8 - Kuik over zeker stellen dat een call voor nieuwe PDP's tijdig uitgezet wordt voor financiering

Wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet BHOS d.d. 24 juni 2021

In behandeling

29-6-2021

Motie 35 830-XVII nr. 7 - Van der Lee over het uitwerken van een plan om de kwaliteit van de evaluaties en de cultuur van leren verder te bevorderen

Wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet BHOS d.d. 24 juni 2021

In behandeling

29-6-2021

Motie 35 830-XVII nr. 6 - Van der Lee over het verder vergroenen van de programma's binnen artikel 1 van de BuHa-OS-begroting

Wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet BHOS d.d. 24 juni 2021

In behandeling

Tabel 22 Door bewindslieden gedane toezeggingen, parlementaire jaar 2020-2021

Datum

Titel

Herkomst

Stand van Zaken

24-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om uit te zoeken wat er technisch mogelijk is in het verder doorlinken naar andere websites en beschikbare informatie op de resultatenwebsite en informeert de Kamer daar kort na het zomerreces over

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020 d.d. 24 juni 2021

In behandeling

24-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in september het SER-advies en het ART-advies over de bouwstenen voor IMVO-wetgeving in te sturen

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020 d.d. 24 juni 2021

In behandeling

24-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om een overzicht van de partijen betrokken bij beleidsevaluaties met de Kamer delen

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020 d.d. 24 juni 2021

In behandeling

24-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken voor een in het volgende jaarverslag en resultatenrapportage een betere koppeling tussen de indicatoren, de thematische resultaten en de begrotingsartikelen

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020 d.d. 24 juni 2021

In behandeling

24-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om voor de begrotingsbehandeling terug te komen op de mogelijkheden voor het opstellen van een afwegingskader voor het informeren over malversaties

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020 d.d. 24 juni 2021

In behandeling

24-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in het Jaarverslag 2021 een tabel op te nemen over de Revolverende Fondsen, met verwijzing naar betreffende beleidsartikelen, en de minister komt voor de begrotingsbehandeling schriftelijk terug op de mogelijkheden om dit ook in de begroting te doen.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020 d.d. 24 juni 2021

In behandeling

10-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlands Zaken om bij de RBZ (cie. BuZa) terug te komen op de vragen van het lid Van der Lee over Oil & Gas en Myanmar

CD Noodhulp d.d. 10 juni 2021

In behandeling

10-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer binnenkort een aparte brief over SEAH, met daarin een overzicht van de inzet van de minister van de afgelopen 1,5 jaar te sturen

CD Noodhulp d.d. 10 juni 2021

In behandeling

18-5-2021

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor een brief inzake Afrika strategie

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 18 mei 2021

In behandeling

18-5-2021

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Brief inzake EKV stand van zaken Noord-Mozambique

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 18 mei 2021

Aan voldaan per brief d.d. 28 mei 2021

15-12-2020

EK Toezegging: de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe om samen met het IMF, de Wereldbank, de VN en maatschappelijke organisaties te kijken hoe diep de coronacrisis in veel landen zich gaat ontwikkelen en hoe hoog de risico’s op armoede en conflict zijn

Debat met minister voor BHOS inzake begrotingsstaat BHOS d.d. 15 december 2020 (Eerste Kamer)

In behandeling

15-12-2020

EK Toezegging: de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt de Kamer te informeren over de uitkomsten van de studie over reshoring, waarin de kwetsbaarheden, eenzijdige afhankelijkheden en strategische afhankelijkheden in kaart worden gebracht

Debat met minister voor BHOS inzake begrotingsstaat BHOS d.d. 15 december 2020

In behandeling

15-12-2020

EK Toezegging: de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe binnenkort een brief naar de Kamer te sturen met een inschatting van het tijdpad van de Europese en nationale wetgevingsvoorstellen in verband met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Debat met minister voor BHOS inzake begrotingsstaat BHOS d.d. 15 december 2020

In behandeling

15-12-2020

EK Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de Kamer te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met onder meer de SER en maatschappelijke organisaties op Europees niveau over het klachtenmechanisme van de Europese Commissie

Debat met minister voor BHOS inzake begrotingsstaat BHOS d.d. 15 december 2020

In behandeling

15-12-2020

EK Toezegging: de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer per brief te informeren over wat de kabinetsinzet zal zijn van het gesprek met de directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie over het maken van een duurzaamheidsslag

Debat met minister voor BHOS inzake begrotingsstaat BHOS d.d. 15 december 2020 (Eerste Kamer)

In behandeling

15-12-2020

EK Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om aan het begin van het jaar met een duidelijke analyse over wat het toegenomen geweld en conflictpotentieel betekent voor het beleid te komen

Debat met minister voor BHOS inzake begrotingsstaat BHOS d.d. 15 december 2020 (Eerste Kamer)

Aan voldaan per brief d.d. 16 april 2021

14-12-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de aanvullende overeenkomst te delen met de Kamer, waarin o.a. een «nee tenzij»-formulering wordt meegenomen, tijdig zodat de Kamer daarover nog met de minister kan spreken voor vaststelling van de aanvullende overeenkomst

WGO Invest International d.d. 14 december 2020

Aan voldaan per brief d.d. 29 januari 2021

14-12-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de Kamer op schrift een overzicht van de eindstructuur van Invest International te sturen

WGO Invest International d.d. 14 december 2020

Aan voldaan per brief d.d. 29 januari 2021

8-12-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de Kamer te informeren over het tijdspad voor meer informatie over nieuw beleid op het gebied van sectorale samenwerking

Notaoverleg IMVO d.d. 8 december 2020

Aan voldaan per brief d.d. 11 februari 2021

8-12-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om schriftelijk terug te komen op de positie van de Europese Commissie binnen het VN Verdrag Bedrijfsleven en Mensenrechten

Notaoverleg IMVO d.d. 8 december 2020

Aan voldaan per brief d.d. 24 maart 2021

8-12-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de Kamer te informeren over het tijdspad voor meer informatie over nieuw beleid op het gebied van sectorale samenwerking

Notaoverleg IMVO d.d. 8 december 2020

Aan voldaan per brief d.d. 11 februari 2021

8-12-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de input te delen die gegeven is aan Eurocommissaris Reynders ook met de Kamer

Notaoverleg IMVO d.d. 8 december 2020

Aan voldaan per brief d.d. 12 januari 2021

8-12-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de Kamer in februari te informeren over de vorderingen in de EU op het gebied van IMVO-wetgeving, incl. een nieuw wegingsmoment

Notaoverleg IMVO d.d. 8 december 2020

Aan voldaan per brief d.d. 11 februari 2021

2-12-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om op korte termijn kijken of er nog middelen zijn voor Moria op het gebied van sanitair, WASH en kwetsbare kinderen

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 2 december 2020

Aan voldaan per brief d.d. 14 januari 2021

2-12-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om voor de verkiezingen terug te komen op de wijze waarop ze productiestandaarden heeft aangekaart bij de Wereldhandelsorganisatie, wat de reacties daarop waren en wat de vervolgstappen zijn

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 2 december 2020

Aan voldaan per brief d.d. 22 februari 2021.

2-12-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om met de minister van Buitenlandse Zaken te kijken of er binnen de huidige financiering meer mogelijk is voor het bevorderen van vrije journalistiek

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 2 december 2020

Aan voldaan per brief d.d. 27 oktober 2020

2-12-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de Kamer een brief n.a.v. de berichtgeving dat Oeigoerse gevangenen worden kaalgeschoren en het haar in Nederlandse haarproducten komt te sturen

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 2 december 2020

Aan voldaan per brief d.d. 17 februari 2021

30-11-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om het kabinet te informeren over of om de Kamer op een later moment over de voortgang en de inzet voor het verkrijgen van bredere steun voor een internationaal bosverdrag, en de rol van de Klimaatgezant daarin

Notaoverleg Initiatiefnota Behoud het Woud d.d. 30 november 2020

In behandeling

19-11-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de Kamer een jaarlijkse voortgangsrapportage handelsbetrekkingen Afrika te sturen

AO Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 19 november 2020

In behandeling

19-11-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de Kamer verder informatie over aasgierfondsen, zodra die beschikbaar is te sturen

AO Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 19 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 8 april 2021

19-11-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om in de eerste termijn van het kabinet van de begrotingsbehandeling terug op de laatste ontwikkelingen omtrent de situatie in Ethiopië te komen

AO Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 19 november 2020

In behandeling

19-11-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om in de eerste termijn van het kabinet van de begrotingsbehandeling terug op eventuele relevante ontwikkelingen op het gebied van exportkredietverzekeringen, als die er zijn, te komen

AO Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 19 november 2020

In behandeling

19-11-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om terug te komen op hoe het instrumentarium voor handelsbevordering zorgvuldig geëvalueerd en eventueel aangepast wordt

AO Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 19 november 2020

In behandeling

13-10-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking komt namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking terug op de vragen uit het mondelinge vragenuur van 13/10 n.a.v. de uitzending van ARGOS

Vragenuur d.d. 13 oktober 2020

In behandeling

24-9-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om voor het einde van het kalenderjaar terug te komen op wat er meer mogelijk is op het gebied van meer toezicht en controle op EU Ontwikkelingssamenwerking, na nader overleg hierover

AO RBZ/OS d.d. 24 september 2020

In behandeling

24-9-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om zodra de evaluatie van het EUTF beschikbaar is, zal een kabinetsappreciatie met de Kamer gedeeld worden

AO RBZ/OS d.d. 24 september 2020

In behandeling

3-9-2020

Toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om in overleg te gaan met M om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de onafhankelijke journalistiek te ondersteunen en informeert de Kamer daarover

AO Nederland en wereldwijde aanpak COVID-19 d.d. 3 september 2020

Aan voldaan per brief d.d. 27 oktober 2020

Licence