Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2023

Vastgestelde begroting 2023

 

4.083

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Loonbijstelling CTIVD 2023

1

208

2) Prijsbijstelling CTIVD 2023

1

25

3) Eindejaarsmarge CTIVD 2022

1

25

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

4.341

Toelichting

  • 1. De tranche 2023 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.

  • 2. De tranche 2023 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

  • 3. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 aan de CTIVD.

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.083

0

4.083

258

4.341

228

228

229

229

          

Uitgaven

4.083

0

4.083

258

4.341

228

228

229

229

          

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

4.083

0

4.083

258

4.341

228

228

229

229

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Licence