Base description which applies to whole site

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2023 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de vastgestelde begroting met een bedrag van € 446,3 miljoen te verlagen en het ontvangstenbudget eveneens met € 446,3 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een uitgavenbudget van € 6.232,5 miljoen en een ontvangstenbudget van € 6.232,5 miljoen. Met de eerste suppletoire begroting 2023 wordt voorgesteld de aan te gane verplichtingen te laten stijgen met € 1.285,9 miljoen tot € 13.598,1 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand vastgestelde begroting 2023

€ 6.678.776

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2023

‒ € 446.263

Stand begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de voorjaarsnota 2023

€ 6.232.513

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand vastgestelde begroting 2023

€ 6.678.776

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2023

‒ € 446.263

Stand begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de voorjaarsnota 2023

€ 6.232.513

Licence