Base description which applies to whole site

3 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

           

Verplichtingen

‒ 260.156

‒ 9.070

‒ 70.726

‒ 21.604

‒ 12.849

21.925

8.424

6.234

16.364

‒ 1.478

           

Uitgaven

‒ 332.534

3.936

‒ 56.791

‒ 8.671

4

25.688

17.287

8.832

8.730

8.730

           
           

Verwerving

          

Opdrachten

‒ 216.288

‒ 31.696

‒ 91.937

‒ 43.811

‒ 35.427

‒ 6.730

‒ 15.730

‒ 17.836

‒ 7.706

‒ 25.548

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 433.431

‒ 63.913

‒ 132.898

‒ 73.098

‒ 82.763

‒ 44.853

‒ 47.914

‒ 54.601

‒ 53.301

‒ 91.057

Verwerving: onderzoeksfase

46.291

22.126

35.374

23.694

15.407

20.767

20.727

20.757

16.727

44.307

Verwerving: realisatie

170.852

10.091

5.587

5.593

31.929

17.356

11.457

16.008

28.868

21.202

Instandhouding

22.362

24.243

24.176

24.177

24.176

24.155

24.154

24.070

24.070

24.070

Opdrachten

22.362

24.243

24.176

24.177

24.176

24.155

24.154

24.070

24.070

24.070

Instandhouding Materieel

22.362

24.243

24.176

24.177

24.176

24.155

24.154

24.070

24.070

24.070

Kennis en Innovatie

          

Bekostiging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.108

‒ 1.645

Technologieontwikkeling

872

872

872

872

872

872

872

872

872

872

Kennisgebruik

399

399

399

399

399

399

399

399

399

399

Kort Cyclische Innovatie

374

374

374

374

374

374

374

374

‒ 163

374

Onzekerheidsreservering

‒ 323

‒ 323

‒ 1.671

‒ 660

‒ 198

5.900

0

0

0

0

Over-/ onderprogrammering

‒ 138.285

11.712

12.641

11.623

11.453

2.363

8.863

2.598

‒ 7.634

10.208

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

  

Verplichtingen

183.929

‒ 20.823

51.083

‒ 690

‒ 11.650

‒ 6.431

‒ 8.563

8.650

75.907

‒ 70.189

           

Uitgaven

82.234

‒ 26.702

68.782

10.984

9.050

8.817

6.302

5.443

14.034

10.095

           
           

Verwerving

          

Opdrachten

184.994

‒ 7.335

50.018

‒ 1.344

‒ 12.304

‒ 7.065

‒ 9.084

8.149

75.406

‒ 70.689

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 9.217

‒ 11.353

3.709

‒ 80.662

‒ 19.062

2.290

1.001

821

73.877

‒ 71.871

Verwerving: onderzoeksfase

62.200

‒ 43.099

‒ 7.699

‒ 7.899

‒ 7.899

‒ 7.899

‒ 7.899

0

0

0

Verwerving: realisatie

132.011

47.117

54.008

87.217

14.657

‒ 1.456

‒ 2.186

7.328

1.529

1.182

Instandhouding

          

Opdrachten

511

513

513

513

513

501

501

501

501

501

Instandhouding Materieel

511

513

513

513

513

501

501

501

501

501

Over-/ onderprogrammering

‒ 103.271

‒ 19.880

18.251

11.815

20.841

15.381

14.885

‒ 3.207

‒ 61.873

80.283

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

  

Verplichtingen

241.212

192.593

295.613

‒ 23.461

‒ 25.127

‒ 23.230

‒ 20.754

‒ 19.508

‒ 21.380

‒ 14.835

           

Uitgaven

392.237

83.402

1.507

‒ 5.563

‒ 7.228

‒ 5.150

‒ 2.673

‒ 1.353

‒ 3.227

‒ 333

           
           

Verwerving

          

Opdrachten

391.845

274.180

296.740

‒ 22.334

‒ 24.000

‒ 22.103

‒ 19.627

‒ 18.381

‒ 20.253

‒ 13.708

Verwerving: voorbereidingsfase

212.042

204.510

308.381

‒ 11.691

‒ 16.669

‒ 15.323

‒ 14.628

‒ 15.360

‒ 11.889

‒ 10.743

Verwerving: onderzoeksfase

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

Verwerving: realisatie

178.793

68.660

‒ 12.651

‒ 11.653

‒ 8.341

‒ 7.790

‒ 6.009

‒ 4.031

‒ 9.374

‒ 3.975

Instandhouding

          

Opdrachten

‒ 755

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

Instandhouding Materieel

‒ 755

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

Over-/ onderprogrammering

1.147

‒ 189.651

‒ 294.106

17.898

17.899

18.080

18.081

18.155

18.153

14.502

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

  

Verplichtingen

450.721

10.204

‒ 285.561

‒ 80.335

31.602

60.565

‒ 21.568

‒ 239.897

‒ 25.827

‒ 40.548

           

Uitgaven

39.022

23.653

‒ 14.729

‒ 18.351

‒ 22.278

‒ 22.102

‒ 22.598

‒ 16.704

‒ 6.034

5.755

           
           

Verwerving

          

Opdrachten

364.469

‒ 71.320

‒ 367.080

‒ 161.854

‒ 49.917

‒ 20.954

‒ 103.087

‒ 315.418

‒ 102.701

‒ 126.926

Verwerving: voorbereidingsfase

52.143

‒ 706.480

‒ 653.125

‒ 430.228

‒ 286.118

‒ 280.780

‒ 332.505

‒ 557.905

‒ 403.683

‒ 584.655

Verwerving: onderzoeksfase

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verwerving: realisatie

312.321

26.073

‒ 58.017

‒ 45.371

‒ 80.518

‒ 76.731

‒ 81.564

‒ 75.692

‒ 78.046

‒ 112.569

Instandhouding

          

Opdrachten

81.527

81.524

81.519

81.519

81.519

81.519

81.519

81.519

82.770

81.720

Instandhouding Materieel

81.527

81.524

81.519

81.519

81.519

81.519

81.519

81.519

82.770

81.720

Over-/ onderprogrammering

‒ 406.974

13.449

270.832

61.984

‒ 53.880

‒ 82.667

‒ 1.030

217.195

13.897

50.961

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

  

Verplichtingen

529.638

538.959

674.971

645.961

600.962

564.261

176.161

176.161

176.161

176.161

           

Uitgaven

548.343

508.964

628.961

613.961

598.962

548.961

173.961

173.961

173.961

173.961

           
           

Verwerving

          

Opdrachten

541.173

610.476

580.640

559.060

474.760

229.760

229.761

229.762

229.732

229.647

Verwerving: voorbereidingsfase

505.363

555.164

568.978

526.498

471.498

226.498

226.499

226.500

226.500

226.415

Verwerving: realisatie

35.810

55.312

11.662

32.562

3.262

3.262

3.262

3.262

3.232

3.232

Instandhouding

          

Opdrachten

73.343

73.592

75.789

75.789

75.790

75.789

75.789

75.789

75.789

75.789

Instandhouding Infrastructuur

73.343

73.592

75.789

75.789

75.790

75.789

75.789

75.789

75.789

75.789

Over-/ onderprogrammering

‒ 66.173

‒ 175.104

‒ 27.468

‒ 20.888

48.412

243.412

‒ 131.589

‒ 131.590

‒ 131.560

‒ 131.475

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

  

Verplichtingen

5.940

5.298

5.203

5.203

5.203

5.203

5.163

5.163

5.163

5.541

           

Uitgaven

5.162

5.298

5.203

5.203

5.203

5.203

5.163

5.163

5.163

5.541

           
           

Verwerving

          

Opdrachten

‒ 53.640

‒ 42.194

‒ 15.422

‒ 20.102

‒ 45.141

‒ 51.275

‒ 30.482

‒ 48.957

‒ 45.253

‒ 49.398

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 87.040

‒ 59.797

‒ 33.076

‒ 36.842

‒ 67.681

‒ 73.958

‒ 53.252

‒ 73.094

‒ 69.390

‒ 70.358

Verwerving: realisatie

33.400

17.603

17.654

16.740

22.540

22.683

22.770

24.137

24.137

20.960

Instandhouding

          

Opdrachten

11.129

10.689

10.644

10.644

9.137

9.137

9.537

9.642

9.142

8.809

Instandhouding IT

11.129

10.689

10.644

10.644

9.137

9.137

9.537

9.642

9.142

8.809

Onzekerheidsreservering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

‒ 12.800

Over-/ onderprogrammering

47.673

36.803

9.981

14.661

41.207

47.341

26.108

44.478

41.274

58.930

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten IT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

           

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

          
           

Ontvangsten

1.249.192

1.113.279

1.147.661

1.112.291

1.098.441

1.076.145

692.170

690.070

707.355

718.477

Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

           

Verplichtingen

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

           

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nader toe te wijzen uitgaven

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence