Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

289 455

84 250

373 705

‒ 18 667

355 038

‒ 7 513

‒ 5 195

1 807

10 852

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

283 496

84 250

367 746

‒ 16 171

351 575

‒ 5 342

‒ 3 970

‒ 2 275

6 553

 

waarvan juridisch verplicht

76%

   

93%

    
           

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

15 455

75 000

90 455

3 288

93 743

3 678

5 278

7 350

9 400

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Atlantische Commissie

565

0

565

0

565

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

NAVO

9 650

0

9 650

3 500

13 150

3 950

5 550

7 350

9 400

 

WEU

690

0

690

60

750

0

0

0

0

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

2 700

0

2 700

‒ 272

2 428

‒ 272

‒ 272

0

0

 

Veiligheidsfonds

1 850

0

1 850

0

1 850

0

0

0

0

 

NAVO Oekraïne UCAP Trust Fund

0

75 000

75 000

0

75 000

    
           

2.2

Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme

15 400

0

15 400

1 822

17 222

272

272

0

0

 

Subsidies (regelingen)

         
 

Anti-terrorisme instituut

650

0

650

0

650

0

0

0

0

 

Contra-terrorisme

7 720

0

7 720

‒ 2 720

5 000

0

0

0

0

 

Cyber security

3 580

0

3 580

272

3 852

272

272

0

0

 

Global Forum on Cyber Expertise

0

0

0

1 250

1 250

925

250

  
           
 

Opdrachten

         
 

Global Forum on Cyber Expertise

1 250

0

1 250

‒ 1 250

0

‒ 925

‒ 250

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Contra-terrorisme

880

0

880

2 720

3 600

0

0

0

0

 

Cyber security

1 320

0

1 320

1 550

2 870

0

0

0

0

           

2.3

Wapenbeheersing

11 022

0

11 022

2 000

13 022

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

465

0

465

0

465

0

0

0

0

 

Conferentie New Tech 2022

0

0

0

2 000

2 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

IAEA

7 317

0

7 317

0

7 317

0

0

0

0

 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1 320

0

1 320

0

1 320

0

0

0

0

 

CTBTO

1 920

0

1 920

0

1 920

0

0

0

0

           

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

211 797

8 250

220 047

‒ 25 600

194 447

‒ 11 292

‒ 9 520

‒ 9 625

‒ 2 847

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Nederland Helsinki Comité

28

0

28

0

28

0

0

0

0

 

Stabiliteitsfonds

25 000

0

25 000

0

25 000

0

0

0

0

 

Training buitenlandse diplomaten

2 500

0

2 500

850

3 350

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Makandra

1 370

0

1 370

1 549

2 919

1 800

925

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Makandra

170

0

170

150

320

153

82

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

OVSE

9 880

0

9 880

‒ 3 880

6 000

‒ 3 880

‒ 3 880

0

0

 

Stabiliteitsfonds

52 770

9 000

61 770

3 662

65 432

2 329

3 610

‒ 341

‒ 388

 

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

94 849

‒ 750

94 099

‒ 2 746

91 353

‒ 11 912

‒ 10 475

‒ 9 502

‒ 2 460

 

Overige

0

0

0

45

45

218

218

218

1

           
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         
 

Inzet hoog-risico posten

25 230

0

25 230

‒ 25 230

0

0

0

0

0

           

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

29 822

1 000

30 822

2 319

33 141

2 000

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA

11 822

1 000

12 822

2 760

15 582

2 000

0

0

0

 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

4 507

0

4 507

‒ 568

3 939

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

           
 

Opdrachten

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

4 463

0

4 463

0

4 463

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

630

0

630

48

678

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

8 400

0

8 400

79

8 479

200

200

200

200

           
 

Ontvangsten

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

           

2.10

Doorberekening Defensie diversen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.40

Restituties programma's

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget neemt in 2023 af met EUR 15,7 miljoen. Dit is met name het gevolg van een overheveling naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van hoog-risicoposten.

Uitgaven

Artikelonderdeel 2.1Het budget voor goede international samenwerking stijgt in 2023. Dit is met name het gevolg van een bijdrage van EUR 75 miljoen aan het Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund (UCAP TF) van de NAVO, zoals toegelicht in de tweede incidentele suppletoire begroting 2023. Daarnaast stijgt de civiele bijdrage aan de NAVO de komende jaren als gevolg van een contributieverhoging.

Artikelonderdeel 2.4

Conform geldende systematiek wordt het budget voor de inzet op hoog-risicoposten overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de BSB-beveiliging van personeel van een aantal hoog-risicoposten. Het budget voor Crisisbeheersingsoperaties wordt meerjarig verlaagd ten behoeve van de Council of Europe Development Bank (CEB), Carnegie-stichting en de VN-contributie.

Licence