Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

     
  

2023

2023

2023

     
 

Verplichtingen

349 068

24 153

373 221

     
 

Uitgaven

   
     
 

Programma-uitgaven totaal

347 451

‒ 4 439

343 012

 

waarvan juridisch verplicht

  

98%

     

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

93 743

‒ 256

93 487

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Atlantische Commissie

565

0

565

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

NAVO

13 150

0

13 150

 

WEU

750

44

794

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

2 428

0

2 428

 

Veiligheidsfonds

1 850

‒ 300

1 550

 

NAVO Oekraïne UCAP Trust Fund

75 000

0

75 000

     

2.2

Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme

17 252

0

17 252

 

Subsidies (regelingen)

   
 

Anti-terrorisme instituut

650

150

800

 

Contra-terrorisme

4 850

850

5 700

 

Cyber security

4 032

‒ 160

3 872

 

Global Forum on Cyber Expertise

1 250

1 000

2 250

     
 

Opdrachten

   
 

Global Forum on Cyber Expertise

0

0

0

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Contra-terrorisme

3 600

‒ 1 500

2 100

 

Cyber security

2 870

‒ 340

2 530

     

2.3

Wapenbeheersing

13 022

675

13 697

     
 

Opdrachten

   
 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

465

0

465

 

Conferentie REAIM en follow up

2 000

675

2 675

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

IAEA

7 317

0

7 317

 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1 320

0

1 320

 

CTBTO

1 920

0

1 920

     

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

190 293

‒ 5 946

184 347

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Nederland Helsinki Comité

28

0

28

 

Stabiliteitsfonds

25 000

0

25 000

 

Training buitenlandse diplomaten

3 350

357

3 707

     
 

Opdrachten

   
 

Makandra

2 919

‒ 1 036

1 883

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Makandra

320

‒ 22

298

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

OVSE

6 000

0

6 000

 

Stabiliteitsfonds

55 432

13 206

68 638

 

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

91 353

‒ 12 560

78 793

 

Overige

1 891

‒ 1 891

0

     
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

   
 

Inzet hoog-risico posten

0

0

0

     
 

Nog te verdelen

   
 

Nog te verdelen

4 000

‒ 4 000

0

     
     

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

33 141

1 088

34 229

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA

15 582

635

16 217

 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

3 939

‒ 870

3 069

     
 

Opdrachten

   
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

4 463

1 050

5 513

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

678

0

678

 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA

0

453

453

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

8 479

‒ 180

8 299

     
 

Ontvangsten

1 000

3 906

4 906

     

2.10

Doorberekening Defensie diversen

0

0

0

2.40

Restituties programma's

1 000

3 906

4 906

Toelichting

VerplichtingenHet verplichtingenbudget stijgt in 2023. Dit is met name het gevolg van het vastleggen van nieuwe meerjarige verplichtingen voor het Matra-programma.

UitgavenArtikelonderdeel 2.4Het budget voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband daalt in 2023. Dit is met name het gevolg van de contributie aan VN-vredesmissies die lager uitviel dan voorzien. Op het Stabiliteitsfonds worden terugontvangen middelen uit het NAVO Afghanistan National Army (ANA) Trust Fund opnieuw ingezet ten behoeve van het NAVO Ukraine Comprehensive Assistance Package (UCAP) Trust Fund. De ombuiging op het Stabiliteitsfonds als gevolg van de asieltegenvaller wordt deels teruggedraaid door EUR 4 miljoen over te hevelen vanuit het budget voor nog te verdelen middelen naar het Stabiliteitsfonds ODA.

Artikelonderdeel 2.5Het budget voor de bevordering van transitie in prioritaire gebieden stijgt in 2023 met EUR 1,1 miljoen. Dit is het gevolg van een verhoging op het Matra-programma voor aanvullende projecten ten behoeve van Oekraïne.

OntvangstenArtikelonderdeel 2.40De ontvangsten stijgen in 2023 door een restitutie vanuit het NAVO Afghanistan National Army Trust Fund.

Licence