Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Toelichting

Verplichtingen De verplichtingenrealisatie op artikel 2 Veiligheid en Stabiliteit valt ten opzichte van de tweede suppletoire begroting EUR 43 miljoen lager uit. Op het Matra-budget is voor de opdracht aan de RVO de meerjarig aangegane verplichting gecorrigeerd, omdat de aangegane verplichtingen jaarlijks gelijk zijn aan de uitgaven. Dit leidt tot een lagere verplichtingenrealisatie. Daarnaast heeft voor het programma Training buitenlandse diplomaten een no-cost verlenging plaatsgevonden, waardoor de huidige overeenkomst t/m het eerste kwartaal van 2024 loopt. Nieuwe meerjarige verplichtingen voor dit programma worden dan ook pas in 2024 aangegaan. Tot slot worden voor een aantal activiteiten binnen het Stabiliteitsfonds waarvoor de verplichtingen in 2023 aangegaan zouden worden, deze verplichtingen pas in 2024 aangegaan.

Uitgaven Geen toelichting nodig.

Ontvangsten Geen toelichting nodig

Licence