Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht Nationaal Groeifonds en Klimaatfonds

Deze paragraaf geeft een overzicht van de projecten die op de Hoofdstuk XII-begroting staan voor het Nationaal Groeifonds (NGF) en reeds toegekende middelen in het kader van het Klimaatfonds (KF).

Tabel 5 Overzicht middelen NGF

Project

Artikel

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Totaal

Digitale Infrastructuur en Logistiek

18

647

12.949

14.500

11.552

10.610

846

0

0

0

0

0

0

0

51.104

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

18

9.500

15.600

25.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.200

Luchtvaart in Transitie

17

0

28.000

35.000

40.000

45.000

35.000

35.000

25.000

20.884

0

0

0

0

263.884

Dutch Metropolitan Innovations

14

0

10.303

20.005

18.303

16.472

13.940

5.977

0

0

0

0

0

0

85.000

Groeiplan Watertechnologie

11

0

0

15.980

13.426

13.095

13.015

21.595

9.988

10.350

9.952

10.555

8.636

8.408

135.000

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

11

0

0

10.197

10.194

14.004

12.216

9.956

7.079

6.354

0

0

0

0

70.000

Totaal

 

10.147

66.852

120.782

93.475

99.181

75.017

72.528

42.067

37.588

9.952

10.555

8.636

8.408

655.188

Tabel 6 Overzicht middelen in het kader van het KF
       
 

Artikel

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

Slimme Laadinfra

14

13.000

    

Totaal

 

13.000

    

Toelichting

Hieronder wordt een korte toelichting gegeven van de middelen die bij de 1e suppletoire begroting zijn toegevoegd aan de Hoofdstuk XII-begroting.

Nationaal Groeifonds

NL2120

Voor het project NL2120 wordt in totaal 70,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het NGF. Dit project zet zich in voor het groene verdienvermogen van Nederland en richt zich op natuurlijke oplossingen (nature-based solutions) voor vraagstukken op het gebied van landgebruik en bodem- en waterbeheer.

Groeiplan Water Technologie

Voor het NGF-project Groeiplan Watertechnologie wordt in totaal € 135,0 miljoen beschikbaar gesteld. Dit project heeft als doel nieuwe technologieën voor de beschikbaarheid van (schoon) water te ontwikkelen en deze zowel nationaal als internationaal te vermarkten.

Dutch Metropolitan Innovations

Voor het NGF-project Dutch Metropolitan Innovations wordt in totaal € 85,0 miljoen beschikbaar gesteld. Dit project heeft als doel bij te dragen aan het realiseren van een digitale infrastructuur voor het delen en gebruiken van data. Een deel van de totale NGF-bijdrage (€ 6,7 mln.) voor DMI zal bij de Ontwerpbegroting 2024 aan de BZK-begroting worden toegevoegd voor het deelproject Bouwen aan Digital Twins.

Klimaatfonds

Slimme laadinfrastructuur

Voor slimme laadinfrstructuur is € 13,0 miljoen toegevoegd in 2023. Voor de jaren 2024 ‒ 2026 worden de activiteiten nog verder uitgewerkt waarna de middelen worden toegevoegd aan de begroting.

Dit budget wordt ingezet voor slimme laadinfrastructuur. De groei van het aantal elektrische voertuigen versnelt namelijk in hoog tempo. Hiervoor is een zorgvuldige inpassing nodig in de openbare ruimte en het energiesysteem.

Licence