Base description which applies to whole site

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

 • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

 • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2024.

Tabel 19 Projectenoverzicht Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (11.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

5

5

2021

 

Amsterdam Zuid 3e perron

390

390

  

OV en Wonen in en rond Utrecht

878

809

nnb

1

OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

902

902

  

A27 Zeewolde- Eemnes

3

3

  

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

134

134

2021

 

Oeververbinding Rotterdam

282

282

Regio

 

Verkenning Oude Lijn

1.789

1.789

  

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Deil-Den Bosch/Vught

122

122

2021

 

A58 Breda-Tilburg

24

24

2021

 

Verkenning HUB Den Bosch

138

138

  

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Bankhoef-Paalgraven

78

78

nnb

 

N35 Wijthmen-Nijverdal

15

15

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

4.760

4.691

  

Begroting (MF 11.01)

4.760

4.691

  

Toelichting

 • 1. Er is € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsindexering. Het budget is daarom veranderd;

Tabel 20 Projectoverzicht Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

    

Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

8

8

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

336

336

  

Reservering Westerscheldetunnel

147

147

  

Reserveringen

    

N33 en Nedersaksenlijn

480

480

  

Onderhoud en Exploitatie infrastructuur Caribisch Nederland

73

73

  

Spoorgoederenvervoer

7

7

  

ERTMS

591

591

  

Slimme en duurzame mobiliteit

106

146

  

Schone Lucht Akkoord

6

6

 

1

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

121

119

  

Klimaatneutrale netwerken

    

Pakket Zeeland

55

55

  

Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)

174

174

  

Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN

376

376

  

Knooppuntontwikkeling OV

44

44

  

Robuuste Hoofdvaarwegen

170

170

 

2

Goederenvervoercorridors

42

42

 

3

Reservering Stikstof

13

13

  

Modaiteitspecifieke reservering

47

47

  

Reservering Strategisch Capaciteitsmanagement

3

3

  

Reserveringen Coalitieakkoord

    

Lelylijn

5

5

  

RegioExpress

85

85

  

EurregioRail

32

32

  

Oostflank Rotterdam

672

672

  

Station Groningen Suiker

94

94

  

Brainport Eindhoven

497

497

  

Projecten Nationaal Groeifonds

    

Toelichting

 • 1. Abusievelijk was het budget voor Schone Lucht Akkoord weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;

 • 2. Abusievelijk was het budget voor de reservering Robuuste Vaarwegen weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;

 • 3. Abusievelijk washet budget voor de reservering Goederenvervoercorridors weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast.

Tabel 21 Projectenoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

12

29

96

96

   

Programma Snelheidsaanpassing

  

55

55

   

Programma aansluitingen

6

5

132

132

   

Quick Wins Wegen

  

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

1

1.478

1.478

 

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

  

41

41

 

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

34

19

730

730

 

2032-2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

41

36

1.211

1.211

 

2027

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

  

19

19

 

2015

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

  

1.209

1.209

 

2012

 

A9 Badhoevedorp

‒ 10

22

292

307

 

2017

1

N50 Ens - Emmeloord

  

19

19

 

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

1

2

22

22

 

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

45

9

559

559

 

Regio

 

A4 Burgerveen - Leiden

  

541

541

 

2015

 

A4 Delft - Schiedam

  

642

642

 

2015

 

A4 Vlietland / N14

  

16

16

 

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

2

12

21

21

 

2024

 

N61 Hoek-Schoondijke

  

111

111

 

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

686

686

 

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

  

260

260

 

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

  

61

61

 

Regio

 

A27 Houten-Hooipolder

     

2029-2031

 

A2 Vonderen-Kerensheide

13

25

348

348

   

Reservering A2 het Vonderen-Kerensheide

  

46

46

   

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

4

9

679

679

 

ntb

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

80

67

489

489

 

2023- 2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

  

29

29

 

2017

 

A50 Ewijk - Valburg

  

269

269

 

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

1

1

319

319

 

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

4

4

24

24

 

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

1

1

50

50

 

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

120

122

899

899

 

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

2

222

222

 

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

2

2

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

1

1

157

157

   

Meer veilig

20

20

115

115

   

Afrondingen

 

1

     

Totaal uitvoeringsprogramma

380

391

11.920

11.935

   

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planuitwerking

80

161

     

Programma Aanleg

460

552

11.920

11.935

   

Planuitwerkingsuitgaven op MF 12.03.02 mbt het realisatieprogramma

  

1.341

1.219

   

Budget Aanleg (MF 12.03.01)

460

410

13.261

13.154

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 142

     

Toelichting

 • 1. De projectkosten zijn met € 15 miljoen gedaald. Het project is afgesloten en kent een restbudget van € 15 miljoen. Deze meevaller wordt overgeboekt naar de generieke investeringsruimte.

Tabel 22 Projectenoverzicht 12.03.02 Planning en studies (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies

‒ 1.341

‒ 1.219

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

96

96

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

550

550

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

114

114

nvt

nvt

 

Exploitatie tol

471

471

   

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

2

2

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

425

425

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

  

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

355

355

nvt

nvt

 

Exploitatie vrachtwagenheffing

300

300

   

Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

349

349

nvt

nvt

 

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

194

194

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

177

177

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

473

473

   

A12/A27 Ring Utrecht

1.725

1.725

*

*

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

531

531

ntb

ntb

 

A6 Almere Oostvaarders-Lelystad

144

144

*

*

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

27

27

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

31

31

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

153

153

ntb

ntb

 

A4 Burgerveen – N14

347

347

ntb

ntb

 

A4 Haaglanden – N14

153

153

ntb

ntb

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

6

6

   

N65 Vught – Haaren

89

89

Regio

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

77

77

ntb

ntb

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

572

572

nvt

nvt

 

Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run

1

1

   

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

10

10

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

23

23

ntb

ntb

 

N35 Nijverdal – Wierden

125

125

*

*

 

N35 Knooppunt Raalte

15

15

nvt

nvt

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

17

17

*

*

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

32

37

nvt

nvt

1

Verkeersmaatregelen A28

33

33

nvt

nvt

 

A1/A35 Azelo-Buuren

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

115

115

*

*

 

Overige projecten en reserveringen

183

134

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planning en studies

6.578

6.656

   

Begroting (MF 12.03.02)

6.578

6.656

   

Toelichting

1. Bij het project A1 Apeldoorn-Azelo is de betaling lager uitgevallen (- € 5,4 miljoen). Dit bedrag is in 2023 niet nodig om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte;

Tabel 23 Projectenoverzicht 12.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (12.03.03)

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit

31

31

  

Regionale regeling SEB

180

180

  

Ringen draaiende houden WoMo

212

212

  

Ringen draaiende houden WoMo MRA

106

106

  

Reservering VDL

5

5

  

Quickwins A2 Deil-Vught

14

14

  

Totaal

548

548

  

Begroting (MF 12.03.03)

548

548

  
Tabel 24 Projectenoverzicht 12.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

      

A10 Tweede Coentunnel

59

58

2.249

2.249

 

2013

A12 Lunetten - Veenendaal

27

29

724

724

 

2012

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

31

30

1.350

1.350

 

2027

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

65

66

1.912

1.912

 

2019

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

17

18

400

400

 

2019

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

50

55

1.205

1.205

 

2020

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

16

18

387

387

 

2019

Aflossing tunnels

29

32

976

976

 

nvt

Projecten Zuidwest-Nederland

      

A15 Maasvlakte - Vaanplein

65

76

2.370

2.370

 

2015

A16 Rotterdam

175

141

2.021

2.021

 

2025

A24 Blankenburgverbinding

129

137

2.227

2.227

 

2024

Projecten Zuid-Nederland

      

A59 Rosmalen - Geffen

  

272

272

 

2006

A27 Houten-Hooipolder

72

76

2.492

2.492

 

2029-2031

Projecten Oost-Nederland

      

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

7

11

212

212

 

nvt

A12 Ede - Grijsoord

10

10

188

188

 

2016

N18 Varsseveld – Enschede

12

15

461

461

 

2018

Projecten Noord-Nederland

      

N31 Leeuwarden - Drachten

2

3

170

170

 

2007

N33 Assen - Zuidbroek

15

15

364

364

 

2014

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

      

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

557

557

 

nvt

Afrondingen

1

 

3

3

  

Totaal

782

790

20.540

20.540

  

Begroting (MF 12.04)

782

790

20.540

20.540

  
Tabel 25 Projectenoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Maatregelenpakket HSL-Zuid

18

20

173

173

divers

divers

 

Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit

       

GeluidsaneringSpoorwegen (MJPG)

15

26

608

608

divers

divers

 

Programma Behandelenen Opstellen

6

9

171

171

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

1

1

29

29

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

  

12

12

2020

2020

 

Spoorcapaciteit 2030

20

31

872

871

divers

divers

 

InnovatieprogrammaSpoortrillingen

2

2

22

22

divers

divers

 

Stationsen stationsaanpassingen

       

Kleine stations

  

13

13

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

24

24

522

522

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Programma ATB-Vv

1

1

79

79

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

18

19

493

493

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

12

55

228

260

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomenlijnen/halten

 

6

32

32

divers

divers

 

Programma Overwegen

78

77

935

938

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

0

2

22

22

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

11

17

396

396

divers

divers

 

Maaslijn

1

 

164

164

divers

divers

 

Schoon en Emissieloos Bouwen

1

2

5

5

divers

divers

 

Stationsen Stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS, Cuypershal

5

6

28

28

2022

2022

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Programma Wind in de Zeilen

1

3

9

8

divers

divers

 

Stations en Stationsaanpassingen

       

Emplacement Den Haag centraal

17

16

77

77

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

 

2

222

222

divers

divers

 

Zwolle - Herfte

  

255

255

2017/ 2021

2017/ 2021

 

Projecten Noord Nederland

       

Sporendriehoek Noord-Nederland

26

32

151

151

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal ProRail projecten

258

351

5.518

5.552

   

Totaal overige (nietProRail) projecten

       

Totaal uitvoeringsprogramma

       

Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma

‒ 3

‒ 34

‒ 173

‒ 199

   

Afrekening voorschotten

30

30

248

90

  

1

Programma Aanleg

285

347

5.593

5.443

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

26

34

89

89

   

Budget Aanleg (MF 13.03.01)

311

381

5.682

5.532

   

Overprogrammering (-)

       

Toelichting

 • 1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Tabel 26 Projectenoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

1

2

171

171

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

61

60

253

253

divers

divers

 

Kleineprojecten goederenvervoer

2

12

23

23

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

18

20

186

186

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

  

22

22

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

1

2

249

249

divers

divers

 

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progrGoederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

2

3

144

144

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorggereedgekomen projecten

  

8

8

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprogramma

86

99

1.056

1.056

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

‒ 20

‒ 23

‒ 310

‒ 307

  

1

Afrekening voorschotten

1

1

21

4

  

1

Programma Aanleg

67

78

767

753

   

Budget aanleg (MF 13.03.02)

67

78

767

753

   

Toelichting

 • 1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Tabel 27 Projectenoverzicht 13.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (13.03.03)

Projectbudget

Planning

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Modal shift OVS

8

8

nvt

nvt

     

Totaal

8

8

  

Begroting (MF 13.03.03)

8

8

  
Tabel 28 Projectenoverzicht 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Planning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01

173

199

  

Projecten Nationaal

    

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

11

11

divers

divers

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

154

154

divers

divers

Kleine projecten personenvervoer

70

70

divers

divers

Regionale Knelpunten

16

16

divers

divers

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

Projecten Zuid-Nederland

    

Toekomstvast Spoor Zuid NL

195

195

divers

divers

Projecten Oost-Nederland

    

Quick scan decentraal spoor Gelderland

10

10

divers

divers

Projecten Noordwest-Nederland

    

Oude Lijn

10

10

divers

divers

Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS

21

21

2024/2025

2024/2025

Multimodale knoop Schiphol

142

136

divers

divers

Amsterdam Zuid 3e perron

26

26

divers

divers

Projecten Noord-Nederland

    

Meppel: Spoor- en perroncapaciteit

37

37

divers

divers

HRMK Spoorbrug

79

79

divers

divers

Lelylijn

4

4

divers

divers

Overige projecten en reserveringen

    

Studie en innovatiebudget

35

35

  

afrekening voorschotten

20

20

  

Totaal planning en studies personenvervoer

1.007

1.026

  

Aanleguitgaven binnen planning en studies

‒ 89

‒ 89

  

Begroting (IF 13.03.04)

917

937

  
Tabel 29 Projectenoverzicht 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02

310

307

  

1

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

3

3

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Programma 740 treinen

103

103

   

Afrekening voorschotten

2

2

   

Totaal programma planning en studies goederenvervoer

418

415

   

Begroting (MF 13.03.05)

418

415

   

Toelichting

 • 1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Tabel 30 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

Beschikbaarheidsvergoeding

212

214

3.981

3.981

2006

2006

2031

Rente- en belastingaanpassingen

2

2

‒ 141

‒ 138

   

Totaal

214

216

3.840

3.843

   

Begroting (MF 13.04)

214

216

3.840

3.843

   
Tabel 31 Projectenoverzicht 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

32

32

  

Overige projecten en reserveringen

    

Projecten in voorbereiding

19

19

  

Overige projecten in voorbereiding

61

61

  

Gesignaleerde risico's

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

112

112

  

Begroting (MF 14.01.02)

112

112

  
Tabel 32 Projectenoverzicht 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

      

Amstelveenlijn

  

83

83

2020/2022

2020/2022

Projecten Zuidwest-Nederland

      

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

 

1

180

180

divers

divers

Afrondingen

      

Begroting (MF 14.01.03)

 

1

263

263

  
Tabel 33 Projectenoverzicht 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Bereikbaarheidsprogramma's (14.03)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

14.03.02 Regionale Mobiliteit

  

592

592

  

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

      

Afrekening voorschotten

      

Begroting (MF 14.03)

  

592

592

  
Tabel 34 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

597

597

1.523

1.523

  

Begroting (MF 14.03.04)

597

597

1.523

1.523

  
Tabel 35 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten (Bedragen x € 1 miljoen)

Mobiliteitspakketten (14.03.05)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Mobiliteitspakketten

  

1.130

1.130

  

Begroting (MF 14.03.05)

  

1.130

1.130

  
Tabel 36 Projectenoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

  

16

16

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement

  

101

101

2018

2018

 

Regeling Kademuren

       

Vaarwegen Walradarsystemen

5

2

34

29

Divers

Divers

1

Regeling kademuren

  

10

10

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

  

14

14

2020

2020

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

13

13

48

48

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

2

4

15

15

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

  

10

10

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

180

182

1.184

1.184

2024

2024

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute modernisering fase 2

24

24

688

688

2027

2027

 

Wilhelminakanaal Tilburg

  

98

98

2023

2023

 

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

  

431

431

2015

2015

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

    

2025

2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

41

38

148

148

2024

2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

1

1

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

43

59

244

244

   

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va

8

12

294

294

2017

2017

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

  

39

39

   

Sluiscomplex Kornwerderzand

  

125

125

2025-2028

2025-2028

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

 

1

194

194

   

Afrondingen

   

‒ 1

   

Totaal aanlegprogramma

317

336

3.752

3.746

   

Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking

7

7

58

59

  

2

Programma aanleg

324

343

3.810

3.805

   

Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

  

‒ 2

‒ 2

   

Budget Aanleg (MF 15.03.01)

324

284

3.808

3.803

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 59

     

Toelichting

 • 1. Toename van het projectbudget met € 5 miljoen ten behoeve van de vervanging van de radarpost Lange Jaap;

 • 2. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Tabel 37 Projectenoverzicht 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

‒ 58

‒ 56

nvt

nvt

 

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

2

2

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

35

35

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

391

391

nvt

nvt

 

Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee

869

868

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

7

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

  

ntb

ntb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

  

ntb

ntb

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Whilhelminakanaal Sluis II

87

87

ntb

ntb

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

41

41

ntb

ntb

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

31

31

ntb

ntb

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

478

478

2024 ‒ 2028

2024 ‒ 2028

 

Overige projecten en reserveringen

392

404

  

1

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

  

ntb

ntb

 

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Afrondingen

3

2

   

Totaal programma planning en studies

2.278

2.290

   

Begroting (MF 15.03.02)

2.278

2.290

   

Toelichting

 • 1. Naar het ministerie van Defensie zijn IenW-bijdragen overgeboekt voor de Kustwacht van € 8,3 miljoen voor het project MOC Kustwacht, € 1,6 miljoen voor de bouw van een nieuw VHF-station Randmeren en € 1,3 miljoen voor de verhuizing van het bestaand VHF-station in de vuurtoren Lange Jaap;

Tabel 38 Projectenoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (15.03.03)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Modal shift van weg naar water

5

9

37

37

nvt

nvt

Totaal

5

9

37

37

  

Begroting (MF 15.03.03)

5

9

37

37

  
Tabel 39 Projectenoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

15

16

416

416

   

Zeetoegang IJmond

103

115

1.237

1.237

   

Projecten Oost Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

6

6

161

161

   

Projecten Zuid-Nederland

       

Keersluis Limmel

3

4

94

94

   

Afrondingen

  

1

1

   

Totaal

127

141

1.909

1.909

   

Begroting (MF 15.04)

127

141

1.909

1.909

   
Tabel 40 Projectenoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

      

Uitvoeringsorganisatie

  

20

20

nnb

nnb

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

Landaanwinning

      

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

 

1

104

104

nnb

nnb

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

Onvoorzien

1

1

106

106

nnb

nnb

Afrondingsverschillen

 

‒ 1

    

Programma

1

1

1.171

1.171

  

Begroting (MF 17.06)

1

1

1.171

1.171

  
Tabel 41 Projectenoverzicht 17.07 European Rail Traffic Management System (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ERTMS

      

Aanleg

202

182

2.774

2.834

divers

divers

Planning en Studies

 

2

93

93

divers

divers

afrondingen

   

‒ 1

  

Programma

202

184

2.866

2.926

  

Afrekening voorschotten

4

4

27

28

  

Begroting (MF 17.07)

206

160

2.894

2.953

  

Overprogrammering (-)

 

‒ 27

    
Tabel 42 Projectenoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ZuidasDok

      

Generiek en ruimtelijke inrichting

 

8

74

74

  

Projectorganisatie en voorbereiding

33

46

553

553

  

Tunnel en A10

14

15

1.515

1.515

  

OVT incl. keerspoor

95

109

1.027

1.027

  

Afrondingen

      

Programma

142

178

3.169

3.169

2032- 2036

2032- 2036

Begroting (MF 17.08)

142

178

    
Tabel 43 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

211

215

3.694

3.695

   

Aanleg

       

PHS: Doorstroomstation Utrecht

  

253

253

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

2

2

150

150

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

22

30

716

716

2028- 2029

2028- 2029

 

PHS: Nijmegen West-Entree

5

5

181

181

2027

2027

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

57

46

385

385

2023-2025

2023-2025

 

PHS Ede

23

22

62

62

2021

2021

 

PHS Amsterdam

59

57

911

911

2030-2032

2030-2032

 

PHS: Amsterdam-Alkmaar

6

6

28

28

2027-2028

2027-2028

 

PHS maatregeken TEV

8

8

107

108

divers

divers

1

OV-SAAL korte termijn

  

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

 

1

99

100

2026-2028

2026-2028

1

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

28

39

172

172

   

afrondingen

       
        

Planning en studies

  

756

756

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrondingen

       

Programma

       

Afrekening voorschotten

19

19

82

82

   

Begroting (MF 17.10)

230

204

4.532

4.533

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 31

     

Toelichting

 • 1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Licence