Base description which applies to whole site

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2023 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.

Tabel 11 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

2.750

17.100

568.275

814.517

49.207

303.903

894.736

709.001

560.716

399.793

678.704

8.000

258.215

152.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

3.041

‒ 6.126

‒ 448.862

‒ 44.926

54.730

‒ 171.069

‒ 619.211

266.830

480.246

586.203

42.413

409.000

106.837

‒ 48.212

 

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

5.791

10.974

103.937

132.834

119.413

275.525

769.591

975.831

1.040.962

985.996

721.117

417.000

365.052

202.788

 

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 1.791

12.620

63.330

48.595

95.549

136.621

172.475

‒ 54.005

‒ 428.425

‒ 454.436

‒ 332.197

‒ 156.229

‒ 336.819

‒ 103.788

 

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

4.000

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

99.000

 

BZK: Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht

69.351

69.351

              

Saldo 2023 Verkenningen

‒ 4.000

‒ 4.000

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

65.351

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

69.351

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

99.000

 
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

672

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

672

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 672

              

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

                
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

1.081.434

1.170.112

1.412.970

1.112.247

1.088.102

1.072.560

959.658

1.094.550

917.943

619.208

177.304

224.370

117.028

136.216

112.896

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 898.238

‒ 986.582

‒ 863.338

236.268

175.142

217.137

326.314

313.840

550.121

1.205.908

1.255.214

1.278.721

1.190.067

1.204.679

1.189.164

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

183.196

183.530

549.632

1.348.515

1.263.244

1.289.697

1.285.972

1.408.390

1.468.064

1.825.116

1.432.518

1.503.091

1.307.095

1.340.895

1.302.060

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 41.013

‒ 10.615

‒ 253.152

‒ 957.677

‒ 939.836

‒ 908.111

‒ 883.804

‒ 1.074.291

‒ 187.453

‒ 549.553

‒ 7.198

82.240

70.355

108.059

257.604

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

142.183

172.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.280.611

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

Bijdragen derden Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

1.974

1.974

              

HXII: Subsidie NS dienstregeling Zeeland

‒ 4.249

‒ 4.249

              

HXII: Subsidie opstellen en rangeren

813

813

              

Overboeking naar planuitwerkingsfase programma Wind in de Zeilen

‒ 103

‒ 103

              

Overboeking naar realisatiefase programma Wind in de Zeilen

‒ 2.168

‒ 2.168

              

Overboeking Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Mobiliteitsinfrastructuur

‒ 40.000

‒ 40.000

              

Saldo 2023 Reserveringen

‒ 81.952

‒ 81.952

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 125.685

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

16.498

172.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.280.611

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

‒ 23.959

14.378

185.781

363.458

68.435

143.458

230.940

81.331

269.914

162.458

112.182

171.466

788.167

1.647.662

1.825.935

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

23.959

172.668

‒ 163.967

‒ 80.028

51.047

‒ 143.458

‒ 199.106

‒ 81.331

‒ 140.721

‒ 161.045

‒ 112.182

‒ 171.466

‒ 262.395

‒ 1.160.255

‒ 122.299

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

  

187.046

119.482

 

21.814

31.834

283.430

 

129.193

1.413

  

545.772

487.407

1.703.636

Mutaties Miljoenennota 2024

 

9.982

117.864

187.132

378.920

467.649

305.043

737.003

533.406

288.208

237.426

‒ 8.990

123.441

58.895

‒ 149.850

‒ 680.579

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

9.982

304.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

604.667

337.557

1.023.057

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.412

3.412

              

Saldo 2023 Generieke Investeringsruimte

‒ 27.274

‒ 27.274

              

Saldo Mee-en Tegenvallers 2023

22.800

22.800

              

Start Verkenning MerwedeLingelijn

‒ 900

‒ 900

              

Vervanging radarpost Lange Jaap

‒ 5.585

‒ 5.585

              

VTS Noordzee integratie

‒ 65

‒ 65

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 7.612

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

2.370

304.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

604.667

337.557

1.023.057

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

1.060.225

1.201.590

2.167.026

2.290.222

1.205.744

1.519.921

2.085.334

1.884.882

1.748.573

1.181.459

968.190

403.836

1.163.410

1.935.878

1.938.831

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

189.659

381.550

773.051

1.481.349

1.404.471

1.597.056

2.338.993

2.384.221

2.638.219

2.812.525

2.153.635

1.920.091

2.217.919

2.031.090

3.005.696

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

156.165

501.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.310.549

2.045.962

1.805.250

1.969.543

2.010.350

1.885.511

2.582.721

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

88.219

501.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.310.549

2.045.962

1.805.250

1.969.543

2.010.350

1.885.511

2.582.721

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

47.500

            

Mutaties Voorjaarsnota 2023

   

‒ 47.500

   

47.500

        

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

       

47.500

        

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

       

47.500

        

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

       

47.500

        
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

47.500

            

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

       

47.500

        

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

       

47.500

        

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

       

47.500

        
Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x €1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.478

4.266

4.159

4.168

4.159

4.159

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

143

141

33

33

139

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.621

4.407

4.298

4.192

4.192

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 486

‒ 6

302

5.143

5.753

4.981

4.164

4.002

203

203

203

203

203

203

203

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.135

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer

418

418

              

Sectorregistratie Wegendata

1.210

1.210

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

1.628

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

5.763

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

884.842

863.689

863.689

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

54.000

40.687

14.719

69.257

72.323

185.094

124.588

96.863

37.563

21.964

12.437

‒ 174.797

‒ 333.589

‒ 56.864

11.634

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.189.979

1.269.463

1.385.786

811.833

771.136

775.657

623.083

715.027

818.113

802.514

829.425

673.241

551.253

806.825

875.323

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 176.513

‒ 55.622

‒ 116.278

350.704

685.008

747.454

830.560

616.549

‒ 14.136

1.806

12.764

237.697

347.243

91.081

42.314

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.013.466

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing

41.646

41.646

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

41.646

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.055.112

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

623.918

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

830.354

267.489

70.446

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

1.062.106

561.432

‒ 166.978

‒ 129.093

66.629

127.942

‒ 103.596

‒ 103.979

‒ 43.593

‒ 318.879

‒ 236.847

170.400

281.029

785.278

‒ 10.406

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

1.686.024

1.674.618

957.181

1.030.515

958.199

1.353.447

705.777

483.060

788.474

77.793

324.659

1.193.302

1.111.383

1.052.767

60.040

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 1.097.279

‒ 906.674

150.145

‒ 193.912

‒ 202.458

‒ 752.544

‒ 510.194

‒ 359.109

24.910

561.570

481.050

‒ 613.305

‒ 91.469

19.117

353.606

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

588.745

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

Bijdragen derden Mobiliteit en Gebieden

1.504

1.504

              

HXII: Specifieke uitkeringen Intelligente Verkeersregelinstallaties

‒ 1.952

‒ 1.952

              

HXII: Afrekening 2022-2023 ILT

384

384

              

HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing - Tijdelijke Tolheffing

340

340

              

HXII: Detacheringen Truckparkings

‒ 139

‒ 139

              

Overboeking Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Mobiliteitsinfrastructuur

40.000

40.000

              

Saldo 2023 Ontwikkeling

87.655

87.655

              

Saldo Mee-en Tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 22.800

‒ 22.800

              

Sectorregistratie Wegendata

‒ 1.210

‒ 1.210

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

103.782

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

692.527

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

371.230

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

218.478

143.892

413.006

379.096

318.198

261.231

245.351

211.881

110.008

25.351

71.519

57.802

109.429

‒ 168.237

8.994

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

732.576

1.031.242

1.029.397

1.007.397

995.572

805.229

783.030

743.321

630.301

510.573

548.453

427.646

501.092

206.128

380.224

Mutaties Miljoenennota 2024

 

57.788

54.900

47.887

45.502

70.159

27.368

22.995

21.170

18.357

82.049

25.682

33.912

‒ 22.894

155.135

53.491

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

790.364

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 8.251

‒ 8.251

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 8.251

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

782.113

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

586.172

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

9.050

6.502

3.314

1.605

1.461

1.260

1.249

1.249

924

911

911

912

912

912

912

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

785.427

678.733

676.727

601.960

590.577

597.294

592.643

592.643

592.318

586.578

586.578

587.084

587.084

587.084

587.084

Mutaties Miljoenennota 2024

 

21.737

49.101

67.491

273.051

283.758

256.010

237.772

233.803

117.881

117.555

117.555

117.581

117.581

117.581

117.581

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

807.164

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.133

704.665

704.665

704.665

704.665

HXII: Bijdrage Banenafspraak

1.258

1.258

              

HXII: Bijdrage RWS-Kompas

‒ 61

‒ 61

              

HXII: Detachering RWS-er Europese Commissie

70

70

              

HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat

858

858

              

HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer

320

320

              

HXII: Vernieuwing SAP

617

617

              

OCW: Matching Horizon Europe

80

80

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

3.142

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

810.306

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.133

704.665

704.665

704.665

704.665

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

                
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

3.054.850

3.905.809

3.789.189

3.135.008

2.861.032

2.960.259

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.697.199

2.095.883

1.895.705

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

4.398.627

4.658.463

4.053.389

3.455.897

3.319.676

3.535.828

2.708.734

2.538.252

2.833.407

1.981.659

2.293.316

2.885.474

2.755.013

2.657.005

1.906.872

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

3.203.874

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

3.345.821

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

53.978

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

136.033

1.445

‒ 8.153

894

‒ 310

‒ 15.082

‒ 16.970

‒ 21.527

28.082

34.007

5.925

    

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

144.340

46.242

41.798

60.570

70.665

66.000

117.414

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

53.978

53.978

Mutaties Miljoenennota 2024

 

332

6.643

77.603

61.231

52.489

45.247

108.534

107.582

106.510

82.197

‒ 85.063

‒ 25.048

‒ 4.224

30.533

30.533

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

144.672

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

84.511

84.511

Bijdragen derden Mobiliteit en Gebieden

1.504

1.504

              

Bijdragen derden Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

1.974

1.974

              

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 15.766

‒ 15.766

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 12.288

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

132.384

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

53.978

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

144.340

46.242

41.798

60.570

70.665

66.000

117.414

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

53.978

53.978

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

144.672

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

84.511

84.511

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

132.384

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.990.766

1.974.893

1.635.044

1.464.555

1.968.690

1.570.185

1.439.812

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

1.977.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 18.735

53.043

11.051

10.716

57.404

10.532

10.518

11.884

12.040

12.377

13.090

13.886

13.672

14.838

14.304

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.972.031

2.027.936

2.026.094

1.580.717

1.646.095

1.450.330

1.475.271

1.622.407

1.642.075

1.684.532

1.774.376

1.874.585

1.847.713

1.994.551

1.991.304

Mutaties Miljoenennota 2024

 

131.590

115.466

95.166

75.903

79.038

69.601

70.797

77.853

78.796

80.832

85.141

89.946

88.658

95.699

95.496

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.103.621

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

Afrekening Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail 2022

145.000

145.000

              

HXII: Opdracht ProRail stimulering hergebruik en recyclaat

300

300

              

Saldo 2023 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing

‒ 145.000

‒ 145.000

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

300

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.103.921

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

644.053

444.210

278.638

170.206

349.614

322.018

251.042

134.112

83.145

103.625

111.190

64.995

120.878

66.977

4.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 9.018

‒ 77.499

454.399

71.500

222.320

311.579

527.668

44.156

42.396

‒ 442.297

101.329

‒ 445.213

‒ 6.630

329.763

 

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

635.035

366.711

571.934

633.597

733.037

778.710

241.706

178.268

125.541

‒ 338.672

212.519

‒ 380.218

114.248

396.740

4.000

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 133.113

137.308

‒ 63.313

‒ 30.768

‒ 238.955

‒ 403.799

296.225

‒ 30.365

143.403

423.567

‒ 123.356

442.341

41.533

‒ 132.284

 

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

501.922

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

Afrekening voorschotten ProRail 2022

2.992

2.992

              

BCF: LVO Elspeterweg

‒ 2.069

‒ 2.069

              

BCF: Overwegproject Steinderweg/Stationstraat

‒ 178

‒ 178

              

BCF: SPUK Centrumzijde Station Nijmegen

‒ 179

‒ 179

              

BCF: SPUK Venlo Vierpaardjes

‒ 2.700

‒ 2.700

              

Bijdragen derden Ontwikkeling

7.071

7.071

              

HXII: Specifieke uitkeringen diverse Provincies

‒ 31.217

‒ 31.217

              

Overboeking naar planuitwerkingsfase programma Wind in de Zeilen

103

103

              

Overboeking naar realisatiefase programma Wind in de Zeilen

2.168

2.168

              

Saldo 2023 Ontwikkeling

‒ 26.407

‒ 26.407

              

Start Verkenning MerwedeLingelijn

900

900

              

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 49.516

‒ 49.516

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

452.406

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

202.928

180.455

174.656

85.815

175.979

176.889

131.495

86.053

46.989

      

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

937

23.993

9.645

11.580

15.503

8.120

31.799

10.620

‒ 109.359

      

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

203.865

204.448

191.482

185.009

184.301

163.294

97.395

96.673

‒ 62.370

      

Mutaties Miljoenennota 2024

 

10.226

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

10.427

106.280

      

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

214.091

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

      

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.148

1.148

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

1.148

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

215.239

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

      
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

8.298.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

8.298.000

             

Mutaties Miljoenennota 2024

  

‒ 8.298.000

             

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

   

8.845.000

            

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

   

8.845.000

            
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

                
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

2.837.747

10.897.558

2.088.338

1.720.576

2.494.283

2.069.092

1.822.349

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.872.476

1.925.694

1.954.919

2.046.690

1.981.000

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

2.810.931

10.897.095

2.789.510

2.399.323

2.563.433

2.392.334

1.814.372

1.897.348

1.705.246

1.345.860

1.986.895

1.494.367

1.961.961

2.391.291

1.995.304

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

2.819.634

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

2.771.566

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

204.284

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

67.174

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6.000

6.300

‒ 1.000

‒ 1.500

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

276.437

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

202.784

Mutaties Miljoenennota 2024

 

4.026

              

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

280.463

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

202.784

Afrekening Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail 2022

145.000

145.000

              

Afrekening voorschotten ProRail 2022

2.992

2.992

              

Bijdragen derden Ontwikkeling

7.071

7.071

              

Voorlopige verrekening NS 2023

‒ 60.000

‒ 60.000

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

95.063

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

375.526

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

202.784

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

204.284

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

276.437

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

202.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

280.463

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

202.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

375.526

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

202.784

Tabel 14 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x €1.000)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

         

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

18.037

1.992

3.347

‒ 21.971

 

433

         

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

10.428

48.227

88.820

47.099

10.408

17.825

         

Mutaties Miljoenennota 2024

   

1.462

‒ 27.940

 

2.630

7.700

7.700

7.700

      

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

10.428

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

7.700

7.700

      

Saldo 2023 Regionale infrastructuur

‒ 10.421

‒ 10.421

              

Overboeking Regionale Infrastructuur

1

1

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 10.420

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

8

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

7.700

7.700

      
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

8

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

8

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

596.722

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

596.730

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     

Overboeking Regionale Infrastructuur

‒ 1

‒ 1

              

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 1

‒ 1

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

596.729

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

‒ 7.609

46.235

85.473

 

10.408

17.392

         

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

10.436

48.227

88.820

 

10.408

17.825

         

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

607.158

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

     

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

596.737

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

     
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

42

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

              

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

              

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

              

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

              
Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

81

79

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.233

9.905

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 377

42

481

14.744

16.994

13.393

11.774

11.676

471

471

471

471

471

471

471

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

395.642

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 49.598

‒ 12.538

33.959

39.975

28.603

1.956

1.664

1.597

2.544

‒ 4.332

2.806

3.165

3.165

3.165

3.165

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

542.360

731.989

738.014

392.113

298.954

243.512

225.950

203.875

320.522

328.105

353.538

426.465

398.807

398.807

398.807

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 74.935

‒ 78.137

‒ 16.228

303.223

370.132

445.441

450.563

467.027

15.599

23.343

66

20.616

19.279

19.279

19.279

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

467.425

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

418.086

418.086

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

1.680

1.680

              

Saldo 2023 Onderhoud en Vernieuwing

‒ 6.060

‒ 6.060

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 4.380

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

463.045

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

418.086

418.086

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

44.710

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

51.651

5.385

‒ 58.301

‒ 46.581

‒ 21.210

21.570

6.682

4.611

4.468

11.023

3.392

59.289

4.760

115.027

3.057

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

271.228

215.917

231.843

646.755

240.858

318.402

263.895

92.108

86.865

93.421

85.940

152.354

103.274

213.040

47.767

Mutaties Miljoenennota 2024

 

51.999

‒ 7.569

25.579

‒ 35.254

‒ 132.411

‒ 248.868

‒ 119.468

‒ 39.999

68.716

88.632

55.688

‒ 10.693

135.572

66.803

63.313

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

323.227

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

Bijdragen derden Goederenvervoercorridor Zuid

50

50

              

Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht

‒ 8.340

‒ 8.340

              

Defensie: Bouw nieuw VHF-station Randmeren

‒ 1.561

‒ 1.561

              

Defensie: Verhuizing VHF-station Lange Jaap

‒ 1.250

‒ 1.250

              

HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer

‒ 61

‒ 61

              

Factuurcorrectie Goedervervoercorridor Zuid

‒ 6

‒ 6

              

VTS integratie Noordzee

65

65

              

EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart

1.404

1.404

              

Vervanging radarpost Lange Jaap

5.585

5.585

              

Saldo 2023 Ontwikkeling

23.612

23.612

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

19.498

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

342.725

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

41.032

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

18.459

1.400

50

8.366

2.196

86

144

61

125

565

237

1.180

‒ 1.245

‒ 4.606

328

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

136.420

92.516

65.334

62.999

56.832

54.661

54.621

53.616

53.739

53.495

54.260

53.269

51.220

36.930

41.360

Mutaties Miljoenennota 2024

 

4.993

3.916

1.590

1.475

1.177

1.071

1.062

1.046

1.046

1.044

1.047

1.027

988

1.224

7.274

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

141.413

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

38.154

48.634

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 14.776

‒ 14.776

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 14.776

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

126.637

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

38.154

48.634

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

1.705

1.050

1.027

946

954

947

948

945

945

943

943

943

943

943

943

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

413.286

386.274

375.555

338.642

340.084

341.753

342.272

340.749

340.749

340.047

340.047

340.047

340.047

340.047

340.047

Mutaties Miljoenennota 2024

 

19.361

22.103

21.583

111.452

120.467

102.349

97.820

97.260

60.340

60.300

60.300

60.300

60.300

60.300

60.300

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

432.647

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

2.665

2.665

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

2.665

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

435.312

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

                
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

830.149

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.373.527

1.436.601

1.420.484

1.450.247

946.466

968.066

896.476

700.086

811.613

824.806

843.523

981.873

903.086

998.562

837.719

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

1.374.568

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.146.639

988.356

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.377.575

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.146.639

988.356

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

42.830

1.636

1.315

40

‒ 249

90

125

5

       

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

48.417

11.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Miljoenennota 2024

 

40.173

10.000

             

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

88.590

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Bijdragen derden Goederenvervoercorridor Zuid

50

50

              

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 2.194

‒ 2.194

              

Factuurcorrectie Goedervervoercorridor Zuid

‒ 6

‒ 6

              

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.412

3.412

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

1.262

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

89.852

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

48.417

11.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

88.590

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

89.852

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x €1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

                
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

799

700

810

690

810

690

1.810

690

690

690

57.186

    

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

888

201

14

8

112

8

14

8

8

8

595

    

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.687

901

922

698

824

1.824

698

698

698

698

57.781

    

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 476

221

173

461

699

271

271

271

271

271

826

    

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.211

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

969

969

969

58.607

    

Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 290

‒ 290

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 290

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

921

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

969

969

969

58.607

    
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 22.356

‒ 3.849

18

  

413

   

5.322

   

12.790

 

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

23.718

50.377

123.372

125.816

158.998

250.280

456.615

314.896

276.330

324.475

50.537

25.537

25.537

38.326

 

Mutaties Miljoenennota 2024

 

136.629

111.603

98.440

  

52.502

‒ 20.000

‒ 58.000

40.000

‒ 181.477

‒ 25.000

  

77.704

10.933

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

160.347

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

25.537

25.537

116.030

10.933

HXII: Apparaat ERTMS

201

201

              

Saldo 2023 ERTMS

105.246

105.246

              

Voorlopige verrekening NS 2023

‒ 60.000

‒ 60.000

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

45.447

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

205.794

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

25.537

25.537

116.030

10.933

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

211.525

184.757

104.810

147.304

182.681

177.486

170.210

290.786

240.493

162.873

317.005

108.160

37.785

  

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 41.995

‒ 4.588

164.793

76.310

94.375

101.280

48.780

‒ 113.767

‒ 10.907

24.475

‒ 136.395

‒ 108.160

‒ 37.785

52.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

169.530

180.169

269.603

223.614

277.056

278.766

218.990

177.019

229.586

187.348

180.610

  

52.000

 

Mutaties Miljoenennota 2024

 

8.196

11.751

24.267

33.907

34.819

15.801

12.107

10.078

14.139

‒ 13.124

15.703

  

‒ 49.486

 

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

177.726

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

  

2.514

 

Saldo 2023 Megaprojecten ZuidasDok

‒ 35.895

‒ 35.895

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 35.895

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

141.831

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

  

2.514

 
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 13.911

1.131

361

29

842

388

192

1.654

5.011

1.511

8.740

    

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

154.898

140.290

208.845

270.511

303.242

408.849

338.530

153.592

118.688

108.396

87.605

36.753

36.756

36.753

 

Mutaties Miljoenennota 2024

 

56.246

42.984

‒ 6.681

‒ 19.825

‒ 20.067

‒ 161.642

21.161

‒ 6.951

75.473

‒ 60.826

8.264

46.000

6.476

79.126

58.062

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

211.144

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

Afrekening voorschotten ProRail 2022

171

171

              

Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

29.662

29.662

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

29.833

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

240.977

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

427.207

378.842

437.458

544.292

644.889

836.504

966.973

758.310

631.190

589.601

503.593

170.450

100.078

62.289

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

349.833

371.737

602.742

620.639

740.120

939.719

1.014.833

646.205

625.302

620.917

376.533

62.290

62.293

127.079

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

550.428

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

68.995

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

589.523

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

68.995

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

27.545

27.545

    

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 3.177

‒ 38.209

‒ 27.695

‒ 38.338

‒ 1.800

41.382

26.416

‒ 947

30.600

22.452

23.887

    

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

    

Mutaties Miljoenennota 2024

 

2.165

2.403

3.008

2.761

3.461

3.332

2.608

4.965

2.810

2.417

2.486

    

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

82.765

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    

Afrekening voorschotten ProRail 2022

171

171

              

Saldo 2023 Ontvangsten Megaprojecten ZuidasDok

‒ 1.286

‒ 1.286

              

Saldo 2023 Ontvangsten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

195

195

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 920

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

81.845

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

27.545

27.545

    

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

    

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

82.765

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

81.845

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    
Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

                
                 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

3.335

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.335

              

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.335

              

Saldo 2023 Externe Veiligheid

‒ 3.301

‒ 3.301

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 3.301

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

34

              
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

21.815

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

21.815

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 21.815

21.491

             

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

  

21.491

             

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

  

21.491

             
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

                
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

                
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

       

0

0

       
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

                

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

25.150

              

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.335

21.491

             

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

34

21.491

             
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

19.308

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

19.308

              

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

19.308

              

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

19.308

              
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

291.238

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.238

              

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.238

              

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.238

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

310.546

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

310.546

              

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

310.546

              
Tabel 18 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x €1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

6.387.273

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 118.934

‒ 41.458

‒ 17.158

668.433

652.762

646.139

565.205

684.701

866.497

908.659

993.500

1.089.772

1.062.980

1.107.592

1.101.406

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

7.488.679

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 489.697

‒ 7.567.138

9.516.519

470.593

691.332

‒ 314.404

1.374.346

455.596

430.596

450.596

450.596

500.596

500.596

500.596

430.596

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

BCF: LVO Elspeterweg

‒ 2.069

‒ 2.069

              

BCF: Overwegproject Steinderweg/Stationstraat

‒ 178

‒ 178

              

BCF: SPUK Centrumzijde Station Nijmegen

‒ 179

‒ 179

              

BCF: SPUK Venlo Vierpaardjes

‒ 2.700

‒ 2.700

              

BZK: Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht

69.351

69.351

              

Defensie: Bouw nieuw VHF-station Randmeren

‒ 1.561

‒ 1.561

              

Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht

‒ 8.340

‒ 8.340

              

Defensie: Verhuizing VHF-station Lange Jaap

‒ 1.250

‒ 1.250

              

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

4.345

4.345

              

EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart

1.404

1.404

              

HXII: Afrekening 2022-2023 ILT

384

384

              

HXII: Apparaat ERTMS

201

201

              

HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing - Tijdelijke Tolheffing

340

340

              

HXII: Bijdrage Banenafspraak

1.258

1.258

              

HXII: Bijdrage RWS-Kompas

‒ 61

‒ 61

              

HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer

‒ 61

‒ 61

              

HXII: Detachering RWS-er Europese Commissie

70

70

              

HXII: Detacheringen Truckparkings

‒ 139

‒ 139

              

HXII: Opdracht ProRail stimulering hergebruik en recyclaat

300

300

              

HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat

858

858

              

HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer

738

738

              

HXII: Specifieke uitkeringen diverse Provincies

‒ 31.217

‒ 31.217

              

HXII: Specifieke uitkeringen Intelligente Verkeersregelinstallaties

‒ 1.952

‒ 1.952

              

HXII: Subsidie NS dienstregeling Zeeland

‒ 4.249

‒ 4.249

              

HXII: Subsidie opstellen en rangeren

813

813

              

HXII: Vernieuwing SAP

617

617

              

OCW: Matching Horizon Europe

80

80

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

26.803

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.834.887

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

6.387.273

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

7.488.679

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.834.887

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Licence