Base description which applies to whole site

4.2 Overzicht decentralisatie-uitkeringen

Tabel 5 Overzicht decentralisatie-uitkeringen (Bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2023

A58 Goes

1.243

Aanpak discriminatie naar herkomst

55

Aanpak laaggeletterdheid

6.650

Aanpak lerarentekort G4

4.000

Bed, bad en brood

1.600

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

Begeleiding jongeren naar werk

7.895

Behoud sociale voorzieningen Groningen

787

Bodembescherming

8.583

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

4.731

Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek)

3.956

Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP)

2.749

Energietoeslag 2023

867.500

Erfgoed Deal

3.589

Experiment gesloten coffeeshopketen

1.610

Extra capaciteit BOA's

13.000

Faciliteitenbesluit opvangcentra

12.777

Inkomstenderving (covid-19)

132.526

Jeugd

21.700

Jeugdcontributie bibliotheken

312

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

5.100

Kansen voor alle kinderen

85.000

Leerlingenvervoer Oekraine

21.400

LHBTI beleid regenboogsteden

1.208

Maatschappelijke begeleiding

20.942

Maatschappelijke opvang

385.057

Meerkosten Oekraine sociaal domein

20.200

Nationaal Actieplan Dakloosheid

55.000

Nederlands-Soedanese repatrianten

1.278

Nedersaksische taal

75

Opruimen dode vogels ivm vogelgriep

65

Outreachend werken

496

Pilot EU burgers

7.430

Regionale doelgroepen specifieke aanpak

2.392

RES regio's

8.781

Sectorale ontwikkelpaden

1.188

Slavernijverleden

958

Social Labs

469

Specialistische functies vrouwenopvang

‒ 1.003

Startbanen statushouders

2.000

Taal voor ontheemden uit oekraine

15.000

Uitstapprogramma prostituees

6.000

Uitvoerigskosten gebiedsgerichte aanpak

10.000

Uitvoeringskosten Omgevingswet

103.659

Veerkracht en weerbaarheid

308

Veilig wonen

2.415

Veilige steden

675

Veiligheidshuizen

7.699

Verkeersveiligheid

95

Versterking arbeidsmarktregio's

14.541

Versterking dienstverlening gemeenten: personen met verward gedrag

10.000

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

3.825

VN decennium aanpak racisme

61

Voorschoolse voorziening peuters

30.000

Vrouwenopvang

230.728

VTH-taken

46.700

Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit

70

Wet goed verhuurderschap

9.188

Wet kwaliteitsborging bouw

10.068

Wijziging betalingsverloop decentralisatie uitkeringen

440

  

Stand 2e suppletoire begroting 2023

2.228.271

Licence