Base description which applies to whole site

4.1 Overzicht integratie-uitkeringen

Tabel 4 Overzicht integratie-uitkeringen (Bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2023

Voogdij 18+

59.518

Beschermd wonen

1.641.470

Participatie

1.933.969

Wijziging betalingsverloop

2

  

Stand 2e suppletoire begroting 2023

3.634.959

Licence