Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.628

0

1.628

     
 

Uitgaven

1.628

0

1.628

     

4.0

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.628

0

1.628

 

Materiële uitgaven

1.628

0

1.628

 

Interparlementaire betrekkingen

1.628

0

1.628

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     
Licence