Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

     
  

2023

2023

2023

     
 

Verplichtingen

132 621

45 797

178 418

     
 

Uitgaven:

   
     
 

Programma-uitgaven totaal

154 368

‒ 74

154 294

 

waarvan juridisch verplicht

  

88%

     

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

70 804

4 172

74 976

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Internationaal recht

650

1 735

2 385

     
 

Opdrachten

   
 

Internationaal recht

2 550

‒ 1 350

1 200

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Verenigde Naties

38 154

114

38 268

 

OESO

7 955

23

7 978

 

Internationaal Strafhof

3 910

4 390

8 300

 

Internationaal recht

17 585

‒ 740

16 845

     

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

67 777

1 000

68 777

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Mensenrechtenfonds

20 517

‒ 535

19 982

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Mensenrechtenfonds

37 110

685

37 795

 

Mensenrechten multilateraal

10 150

850

11 000

     

1.3

Gastlandbeleid internationale organisaties

15 787

‒ 5 246

10 541

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Carnegiestichting

5 749

1 154

6 903

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Vredespaleis

6 750

‒ 6 317

433

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Internationaal Strafhof

858

19

877

 

Speciaal Tribunaal Libanon

1 800

‒ 313

1 487

 

Nederland Gastland

630

211

841

Toelichting

VerplichtingenDe toename van het verplichtingenbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door een vijfjarige overeenkomst die is afgesloten met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De nieuwe overeenkomst leidt tot een aanpassing van het verplichtingenritme over de jaren.

UitgavenArtikelonderdeel 1.1Het uitgavenbudget op Internationaal Strafhof wordt met EUR 4,4 miljoen verhoogd doordat de betaling van de bijdrage aan het Internationaal Strafhof op verzoek van de organisatie vervroegd is en daardoor plaatsvindt in 2023 in plaats van in 2024.

Artikelonderdeel 1.3Het uitgavenbudget op Gastlandbeleid internationale organisaties is verlaagd met EUR 5,2 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat een deel van de geplande betalingen voor het Vredespaleis in 2024 gedaan wordt in plaats van in 2023.

Licence