Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde

Toelichting

VerplichtingenDe verplichtingenrealisatie op artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde valt ca. EUR 15 miljoen lager uit ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Deze daling houdt voornamelijk verband met een neerwaartse bijstelling van het verplichtingenritme voor de jaarlijkse bijdrage aan de OESO, de vertraging van de renovatie van het Vredespaleis en het aangaan van minder meerjarige verplichtingen binnen het Mensenrechtenfonds vanwege bezuinigingen op het fonds welke zijn doorgevoerd na de eerste suppletoire begroting 2023 en die samenhangen met de ODA-toerekening van de uitgaven voor eerstejaars asielopvang.

UitgavenGeen toelichting nodig.

Licence