Base description which applies to whole site

5.1 Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresen­ teerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2023, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties voor het jaar 2023 toegelicht, die na de ontwerpbegroting 2024 hebben plaatsgevonden.

Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2023 bestaat uit de volgende paragrafen:

  • Paragraaf 5.1: Inleiding

  • Paragraaf 5.2: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2023

  • Paragraaf 5.3: Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2023

  • Paragraaf 5.4: Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2023

Licence