Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Tabel 15 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

27.414

‒ 27.065

349

     
 

Uitgaven

27.092

‒ 27.065

27

     

11.4

Nog onverdeeld

27.092

‒ 27.065

27

 

Nog te verdelen

27.092

‒ 27.065

27

 

Loonbijstelling

3.972

‒ 3.972

0

 

Prijsbijstelling

9.657

‒ 9.657

0

 

Overige

13.463

‒ 13.436

27

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toebeleding van de loonbijstelling tranche 2023 aan de diverse instrumenten in 2e suppletoire begroting (€ 4 miljoen).

Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toebeleding van de prijsbijstelling tranche 2023 aan de diverse instrumenten in 2e suppletoire begroting (€ 9,7 miljoen).

Overige

Het grootste deel van dit bedrag was bestemd voor de uitvoering van de subsidieregeling post-covid. Hiervoor zou het budget van artikel 11 naar artikel 4 worden overgeheveld. De subsidieregeling is inmiddels opengesteld op artikel 4, hierdoor valt € 27 miljoen vrij.

Licence