Base description which applies to whole site

Artikel 1 Defensiebreed materieel

Verplichtingen

De verplichtingen op dit artikel zijn per saldo € 156,1 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging in het aangaan van verplichtingen voor de instandhouding van de wapensystemen (€ 78,1 miljoen) waaronder de Patriot en de reservedelen F-16. Daarnaast zijn voor een aantal grote wapensystemen minder verplichtingen aangegaan waaronder counter Unmanned Aerial Systems (UAS), granaatwerper 40mm Special Operations Forces (SOF) en programma Wissellaadsystemen, Trekker-oplegger-combinaties en Bergingsvoertuigen (WTB). Tevens zijn er minder verplichtingen aangegaan voor Technologieontwikkeling (€ 36,7 miljoen). Daarentegen is er een niet voorziene verplichting aangegaan voor grote onderzoeksfaciliteiten (€ 19,1 miljoen). Dit betreft het verhogen van de verplichting voor deelname NATO Innovation Fund voor de periode 2023 t/m 2027. Als laatste zijn door de lagere stand van de dollar en de Zweedse kroon zowel de uitgaven als de verplichtingen neerwaarts bijgesteld (€ 39,7 miljoen).

Uitgaven

De uitgaven op dit artikel zijn per saldo € 166,3 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.

Dit wordt grotendeels verklaard door een lagere realisatie op een aantal projecten in de verwervingsfase (€ 102,8 miljoen). Het betreft onder andere vertraging op het (commercieel vertrouwelijke) project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS), dit wordt veroorzaakt doordat de oplevering van de C4I vertraagd is. Dit komt door: A) De kwaliteit van de systemen bleek onvoldoende tijdens de acceptatietesten; B) Een Nederlandse toeleverancier kon, vanwege een tijdelijk ingetrokken ABDO-certificaat, de crypto-module niet tijdig leveren; C) Als gevolg van de veiligheidssituatie in Israël, is veel personeel van de leverancier gemobiliseerd en is de productielocatie verplaatst naar een veiliger gebied. Tevens zijn de uitgaven door de lagere stand van de dollar en de Zweedse kroon neerwaarts bijgesteld (€ 39,7 miljoen).

Ontvangsten

De ontvangsten op dit artikel zijn per saldo € 12,3 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.

Licence