Base description which applies to whole site

Artikel 3 Land materieel

Verplichtingen

De verplichtingen op dit artikel zijn per saldo € 44,6 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.

De verplichtingen zijn conform de brief «Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» d.d. 18 december 2023, nummer 36 410 K, nr. 4, met € 658,0 miljoen naar boven bijgesteld. Daartegenover staat een lagere realisatie bij onder andere het commercieel vertrouwelijke project Midlife Update voor de Pantserhouwitser 2000NL. Het project werd in binationale samenwerking uitgevoerd met Duitsland en is door Duitsland in 2023 stopgezet waardoor de uitvoering in Nederland geen voortgang heeft gehad. Het Project Programma Wielbergingsvoertuigen: 15 kN-aanhangwagens heeft daarnaast minder gerealiseerd omdat de dialoogfase meer tijd in beslag heeft genomen. Het project zal in 2024 worden verplicht.

Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan voor instandhouding, per saldo € 117,5 miljoen. Dit betrof met name de instandhouding van (gevechts-)voertuigen en andere militaire artikelen en tevens de inrichting van de onderhoudswerkplaatsen. Mede als gevolg van krappe inkoopcapaciteit en een langere aanbestedingsduur dan geraamd zullen deze verplichtingen later worden aangegaan dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn per saldo € 132,1 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere realisatie in de realisatiefase van per saldo € 138,6 miljoen. In samenwerking met het NATO Support and Procurement Agency (NSPA) en met Europese partners is een gezamenlijke bestelling voor raketten voor het Patriot lucht- en raketverdedigingssysteem geplaatst. Het is gelukt om voor het einde van 2023 deze gezamenlijke bestelling af te ronden en deels betaalbaar te stellen. Dit proces is, zoals aangekondigd in de brief «Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» d.d. 18 december 2023, nummer 36 410 K, nr. 4, sneller verlopen dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

Licence