Base description which applies to whole site

Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht

Verplichtingen

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 41,2 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting is geraamd. Dit verschil is voornamelijk veroorzaakt door hogere aangegane verplichtingen voor maintenance support, vliegopleidingen en de indirect costs and consumables voor de F-35. Initieel zijn deze uitgaven geboekt binnen de uitgavencategorie instandhouding op het Defensiematerieelbegrotingsfonds als onderdeel van het instandhoudingscontract F-35, maar middels een administratieve boeking in het laatste kwartaal van 2023 geboekt op het juiste verplichtingenbudget (externe inhuur en overige personele exploitatie) binnen de defensiebegroting.

Licence