Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Voeding van het Mobiliteitsfonds en begrotingsstaat per productartikelonderdeel

Tabel 66 Voeding van het Mobiliteitsfonds

Bedragen € x 1.000

  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2022 ‒ 2036

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

                 
  

Uitgaven

                

11.01

Verkenningen

 

2.019

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

    

2.586.921

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

672

              

672

11.03

Reserveringen

 

68.709

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

13.723.626

11.04

Generieke investeringsruimte

 

2.042

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

5.723.713

  

Ontvangsten

                

11.09

Ontvangsten

      

47.500

         

47.500

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

73.442

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.794.658

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

21.987.432

                   

Bedragen € x 1.000

  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2022 ‒ 2036

12

Hoofdwegennet

                 
  

Uitgaven

                

12.01

Exploitatie

 

4.479

4.478

4.266

4.159

4.159

4.159

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

63.212

12.02

Onderhoud en vernieuwing

 

1.279.349

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

13.078.439

12.03

Ontwikkeling

 

663.012

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

11.941.860

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

606.138

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

8.161.090

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

840.914

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

9.452.472

  

Ontvangsten

                

12.09

Ontvangsten

 

155.503

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

1.146.030

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.616.377

3.103.815

3.681.824

3.539.434

2.836.619

2.506.157

2.554.858

1.769.189

1.883.375

2.420.042

1.973.484

1.688.333

2.457.114

2.110.309

1.825.993

36.966.923

                   

Bedragen € x 1.000

  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2022 ‒ 2036

13

Spoorwegen

                 
  

Uitgaven

                

13.02

Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.965.307

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

26.357.704

13.03

Ontwikkeling

 

552.933

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

234.990

64.995

120.878

66.977

3.683.436

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

     

1.460.211

13.07

Rente en aflossing

   

8.298.000

            

8.298.000

  

Ontvangsten

                

13.09

Ontvangsten

 

246.722

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

3.286.526

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.470.470

2.490.484

10.667.756

2.135.168

1.865.308

1.884.554

1.618.565

1.516.792

1.626.904

1.556.385

1.571.996

1.792.492

1.721.910

1.751.135

1.842.906

36.512.825

                   

Bedragen € x 1.000

  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2022 ‒ 2036

14

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

                 
  

Uitgaven

                

14.01

Regionale infrastructuur

 

36.068

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

        

244.537

14.03

Bereikbaarheidsprogramma's

 

51.109

              

51.109

  

Ontvangsten

                

14.09

Ontvangsten

 

42

              

42

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

87.135

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

        

295.604

                   

Bedragen € x 1.000

  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2022 ‒ 2036

15

Hoofdvaarwegennet

                 
  

Uitgaven

                

15.01

Exploitatie

 

10.972

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

146.882

15.02

Onderhoud en vernieuwing

 

541.864

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

6.088.744

15.03

Ontwikkeling

 

379.028

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

3.233.162

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

185.834

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

1.038.728

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

412.627

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

5.318.044

  

Ontvangsten

                

15.09

Ontvangsten

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

96.125

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.462.929

1.345.642

1.431.104

1.434.231

1.445.723

935.357

943.280

886.811

692.645

803.304

816.380

835.918

917.069

895.236

883.806

15.729.435

                   

Bedragen € x 1.000

  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2022 ‒ 2036

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

                 
  

Uitgaven

                

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.335

799

700

810

690

810

1.810

690

690

690

690

57.186

   

66.900

17.07

ERMTS

 

107.712

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

2.360.188

17.08

ZuidasDok

 

137.750

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

    

1.261.630

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

232.905

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

2.630.665

  

Ontvangsten

                

17.09

Ontvangsten

 

92.083

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      

467.650

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

387.619

343.430

284.219

347.547

448.821

571.492

810.077

896.608

498.944

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

5.851.733

                   

Bedragen € x 1.000

  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2022 ‒ 2036

18

Overige uitgaven en ontvangsten

                 
  

Uitgaven

                

18.06

Externe veiligheid

 

3.345

              

3.345

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

 

2.506

              

2.506

  

Ontvangsten

                

18.09

Ontvangsten

 

4.310

              

4.310

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

 

240.960

              

240.960

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

‒ 239.419

              

‒ 239.419

                   

Bedragen € x 1.000

  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2022 ‒ 2036

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

                 
  

Ontvangsten

                

19.09

Ten laste van begroting IenW

 

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

121.688.653

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

121.688.653

                   
                   
 

Totaal Uitgaven

 

8.287.581

8.696.104

17.843.714

9.753.142

8.796.980

8.355.126

8.751.754

8.124.587

7.471.335

7.644.313

6.588.104

6.598.045

6.240.323

6.801.992

7.024.696

126.977.796

 

Totaal Ontvangsten

 

807.016

279.389

351.798

480.873

333.127

368.600

285.018

338.318

369.811

265.620

259.693

355.320

278.736

257.912

257.912

5.289.143

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

121.688.653

Licence