Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Tabel 15 Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Naam organisatie

RWT/ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen (bedragen x € 1.000)

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet1

Volgende evaluatie ZBO

Kiesraad

ZBO

artikel 9

10.440

Valt onder Kaderwet sinds 2013

Was voorzien in 2019, maar in verband met transitie Kiesraad nader te bepalen

1

De Kiesraad staat sinds 2018 in het begrotingshoofdstuk 2B "overige Hoge Colleges van Staat "

Licence