Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Uitgaven

Tabel 16 Uitgaven beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

75.728

74.635

73.764

73.764

69.209

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

656

0

0

0

0

0

Extrapolatie

69.209

Nieuwe mutaties

3.660

6.029

6.121

6.121

5.443

5.133

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling

2.318

2.285

2.259

2.259

2.125

2.125

2. Gewijzigde rechtsbescherming studenten

 

938

1.104

1.104

1.104

1.104

3. Omgevingskamer

3.000

3.000

3.000

3.000

0

0

4. Kasschuif omgevingskamer

‒ 2.112

‒ 498

‒ 498

‒ 498

1.958

1.648

       

Stand ontwerpbegroting 2023

80.044

80.664

79.885

79.885

74.652

74.342

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

2. Gewijzigde rchtsbescherming studenten

Met de wijzinging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs om de rechtsbescherming van mbo-studenten te verbeteren (stb. 2022, 134) wordt de rechtsbescherming van mbo-studenten gewijzigd van civiele naar bestuusrechtelijke rechtsbescherming. Bestuursrechtelijke zaken in het middelbaar beroepsonderwijs worden per 1 augustus door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) behandeld.

Daarnaast wordt met deze wetswijziging het College van beroep voor het hoger onderwijs opgeheven en zal de ABRvS per 1 januari bestuursrechtelijke zaken in het hoger onderwijs behandelen.

Om deze extra taken voor de Raad van State te financiëren is budget overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de begroting van de Raad van State.

3. Omgevingskamer

De Raad van State ontvangt over de periode 2022 ‒ 2025 € 12 mln. van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het vergroten van de capaciteit van de Omgevingskamer. Hiermee kunnen zaken met betrekking tot woningbouw sneller afgedaan worden.

4. Kasschuif Omgevingskamer

Door krapte op de arbeidsmarkt lukt het de Raad van State niet om voldoende juristen te werven voor de Omgevingskamer. Daarom wil de Raad van State budget dat zij van de begroting van het Ministerie van BZK heeft ontvangen voor versterking van de Omgevingskamer uitspreiden over een langere periode.

Ontvangsten

Tabel 17 Ontvangsten beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

1.950

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

Uitgaven

Tabel 18 Uitgaven beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

35.098

35.174

38.499

35.388

35.409

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

1.745

2.975

2.860

2.800

2.800

1.800

Extrapolatie

43.869

Nieuwe mutaties

1.109

1.137

1.277

1.121

1.123

1.373

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling

1.111

1.113

1.277

1.121

1.123

1.373

       

Stand ontwerpbegroting 2023

37.952

39.286

42.636

39.309

39.332

47.042

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 19 Ontvangsten beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.017

1.017

1.017

1.017

1.017

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

1.017

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

1.017

1.017

1.017

1.017

1.017

1.017

Uitgaven

Tabel 20 Uitgaven beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

23.239

23.532

23.673

23.647

23.624

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

2.880

1.385

1.250

1.250

1.270

1.510

Extrapolatie

23.624

Nieuwe mutaties

680

708

695

694

692

692

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling

681

691

695

694

692

692

       

Stand ontwerpbegroting 2023

26.799

25.625

25.618

25.591

25.586

25.826

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 21 Ontvangsten beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

2.539

2.539

2.539

2.539

2.539

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

2.539

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

2.539

2.539

2.539

2.539

2.539

2.539

Uitgaven

Tabel 22 Uitgaven beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

4.691

4.692

4.692

4.233

4.236

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

743

500

500

500

500

500

Extrapolatie

4.236

Nieuwe mutaties

118

220

168

149

149

149

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling

168

168

168

149

149

149

       

Stand ontwerpbegroting 2023

5.552

5.412

5.360

4.882

4.885

4.885

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 23 Ontvangsten beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

199

199

199

199

199

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

199

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

199

199

199

199

199

199

Uitgaven

Tabel 24 Uitgaven beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

2.001

2.001

2.001

2.001

2.001

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

478

0

0

0

0

0

Extrapolatie

2.001

Nieuwe mutaties

66

66

66

66

66

66

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling

66

66

66

66

66

66

       

Stand ontwerpbegroting 2023

2.545

2.067

2.067

2.067

2.067

2.067

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 25
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

60

60

60

60

60

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

60

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

60

60

60

60

60

60

Uitgaven

Tabel 26 Uitgaven beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

3.032

3.032

3.032

3.032

3.032

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

30

0

0

0

0

0

Extrapolatie

3.032

Nieuwe mutaties

104

104

104

104

104

104

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling

104

104

104

104

104

104

       

Stand ontwerpbegroting 2023

3.166

3.136

3.136

3.136

3.136

3.136

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 27 Ontvangsten beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

200

200

200

200

200

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

200

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

200

200

200

200

200

200

Uitgaven

Tabel 28 Uitgaven beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

2.204

2.204

2.204

2.204

2.204

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

236

0

0

0

0

0

Extrapolatie

2.204

Nieuwe mutaties

75

75

75

75

75

75

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling

75

75

75

75

75

75

       

Stand ontwerpbegroting 2023

2.515

2.279

2.279

2.279

2.279

2.279

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 29 Ontvangsten beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

75

75

75

75

75

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

75

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

75

75

75

75

75

75

Uitgaven

Tabel 30 Uitgaven beleidsartikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

6.074

5.920

6.258

5.770

5.770

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

5.486

2.050

984

742

500

500

Extrapolatie

5.770

Nieuwe mutaties

4.634

2.470

‒ 545

‒ 1.043

‒ 2.006

‒ 2.006

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling

257

250

265

244

244

244

2. Digitaal hulpmiddel verkiezingen

4.377

2.220

‒ 810

‒ 1.287

‒ 2.250

‒ 2.250

       

Stand ontwerpbegroting 2023

16.194

10.440

6.697

5.469

4.264

4.264

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

2. Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen

De Kiesraad heeft structureel budget ontvangen voor de aanschaf en het beheer en onderhoud van het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV). De aanbesteding voor dit systeem is afgerond en nu blijkt dat de aanloopkosten hoger zijn dan begroot en de kosten voor beheer en onderhoud lager zijn dan begroot. Met deze mutatie wordt het budget naar voren geschoven.

Ontvangsten

Tabel 31 Ontvangsten beleidsartikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Tabel 32 Uitgaven artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

4.780

4.752

4.909

4.712

4.578

4.828

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

‒ 4.780

‒ 4.752

‒ 4.909

‒ 4.712

‒ 4.578

‒ 4.828

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling

‒ 4.780

‒ 4.752

‒ 4.909

‒ 4.712

‒ 4.578

‒ 4.828

       

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 naar de artikelen binnen de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Tabel 33
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Licence