Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk is per productartikel een meerjarige begrotings mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

Tabel 46 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

   

0

    

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 10.952

25.723

82.614

621

‒ 1.043

1.074

‒ 670

        

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

98.547

116.024

84.709

1.406

72.083

21.074

71.182

0

0

0

0

0

0

0

 

Loon- en prijsbijstelling 2022

33.538

5.087

5.989

4.372

72

3.721

1.088

13.209

        

Mutaties Miljoenennota 2023

 

5.087

5.989

4.372

72

3.721

1.088

13.209

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

103.634

122.013

89.081

1.478

75.804

22.162

84.391

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 41.859

‒ 124.032

‒ 142

228.960

35.438

‒ 63.531

‒ 44.908

‒ 34.964

0

34.815

34.815

34.814

5.416

‒ 5.413

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

406.328

476.038

609.987

583.461

469.826

317.759

443.661

504.894

388.485

353.054

309.932

564.819

327.582

266.356

 

Desaldering

129.818

9.206

8.080

7.410

6.945

7.462

8.262

8.260

8.253

8.411

9.448

9.521

8.686

9.940

8.604

11.330

Extrapolatie 2036

367.700

              

367.700

Financiering IJsselpoort

550

     

550

         

Integraal Rivier Management

59.818

 

9.103

12.275

23.823

14.617

          

Kasschuiven binnen Deltafonds

0

               

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

  

‒ 7.803

‒ 23.169

‒ 13.526

44.498

         

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

10.920

12.150

‒ 693

‒ 5.597

‒ 13.532

844

1.172

668

‒ 13.206

123

128

180

183

1.469

5.191

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

6.038

‒ 6.552

‒ 11.487

‒ 4.540

11.132

9.611

‒ 2.991

‒ 15.581

42.937

5.964

‒ 39.436

‒ 13.336

235

18.006

0

LNV: bijdrage VNSC 2022-2025

448

112

112

112

112

           

Loon- en prijsbijstelling 2022

156.929

12.151

11.929

10.949

11.733

9.589

8.765

‒ 1.648

8.378

8.378

8.378

8.378

8.378

8.378

8.378

34.815

Programmaruimte DF

‒ 408

‒ 408

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

38.019

34.822

10.763

9.307

15.742

72.530

4.793

1.718

46.520

23.913

‒ 21.409

3.908

18.736

36.457

419.036

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

444.347

510.860

620.750

592.768

485.568

390.289

448.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

419.036

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

7.365

2.437

144

144

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

18.056

15.014

11.271

10.340

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

 

Correctie kosten covid crisis

250

  

250

            

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

12.600

3.044

3.224

2.381

2.175

1.487

289

         

Desaldering

13

13

              

Extrapolatie 2036

6.831

              

6.831

Financiering programmerfunctie

7.000

 

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Integraal Rivier Management

3.159

 

1.146

784

635

594

          

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

‒ 593

853

120

120

  

‒ 500

        

Loon- en prijsbijstelling 2022

601

1

210

351

39

           

Overboeking ministerie van BZK

‒ 195

‒ 120

‒ 75

             

Overboeking ministerie van EZK

‒ 731

‒ 241

‒ 215

‒ 162

‒ 113

           

Overboeking ministerie van LNV

‒ 767

‒ 175

‒ 277

‒ 210

‒ 105

           

Overboeking ministerie van OCW

25

25

              

Wateroverlast en hoogwater

‒ 704

‒ 163

‒ 136

‒ 135

‒ 135

‒ 135

          

Mutaties Miljoenennota 2023

 

1.791

5.230

3.879

3.116

2.446

789

0

500

500

500

500

500

500

500

7.331

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

19.847

20.244

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

7.331

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

368.113

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

522.931

607.076

705.967

595.207

550.598

347.781

522.414

511.965

395.556

360.125

317.003

571.906

334.413

273.187

0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

567.828

653.117

724.981

607.702

572.507

422.188

540.416

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

426.367

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

4.102

   

‒ 53

          

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

 

Desaldering

129.831

9.219

8.080

7.410

6.945

7.462

8.262

8.260

8.253

8.411

9.448

9.521

8.686

9.940

8.604

11.330

Extrapolatie 2036

163.844

              

163.844

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

10.327

13.003

‒ 573

‒ 5.477

‒ 13.532

844

672

668

‒ 13.206

123

128

180

183

1.469

5.191

Mutaties Miljoenennota 2023

 

19.546

21.083

6.837

1.468

‒ 6.070

9.106

8.932

8.921

‒ 4.795

9.571

9.649

8.866

10.123

10.073

180.365

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

163.844

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

163.844

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Desaldering

De aanpassing van de ontvangsten betreft met name de bijdragen Water schappen aan het HWBP conform de geactualiseerde programmering HWBP. Deze ontvangsten worden ingezet voor hogere uitgaven binnen dit artikel.

Extrapolatie 2036

Bij de begroting 2023 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2036. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2035 stand begroting 2022 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Integraal Rivier Management

Met deze overboeking naar het uitvoeringsartikel wordt invulling gegeven aan de pilots en projecten ter bevordering van de waterveiligheid langs de Maas, zoals Lob van Gennep, Oeffelt en Arcen (€ 60 miljoen). Daarnaast is een deel van de middelen (totaal € 2,5 miljoen voor de jaren 2023-2024) noodzakelijk voor het verder vormgeven van het Programma Integraal Rivier Management onder de omgevingswet. Daarbij gaat het onder meer om het laten opstellen van een MKBA en een MER en het organiseren van gezamenlijke bouwdagen met provincies, waterschappen, gemeenten en stakeholders. Voor de periode 2023-2026 wordt extra inzet bij RWS ZN voorzien om uitvoering te geven aan de acties voortvloeiend uit de beleidstafel. Hiervoor is jaarlijks € 0,12 miljoen nodig voor de periode 2023-2026. In totaal wordt met deze overboeking vanuit artikel 5.04 Reserveringen € 63 miljoen overgeheveld naar het uitvoeringsartikel.

Kasschuif Exploitatie en vernieuwing

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen met betrekking tot de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 in overeenstemming gebracht met de programmering.

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op het Hoogwaterbeschermingsprogramma om de beschikbare bedragen beter in lijn te brengen met de programmering. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op de investeringsruimte (artikel 5.03) en reserveringen (artikel 5.04) om de beschikbare bedragen beter in lijn te brengen met de beleidsopgaven. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op hetprogramma Kaderrichtlijn Water om de beschikbare bedragen beter in lijn te brengen met de programmering. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

In de periode 2022-2027 wordt vanuit het artikel 5.04 Reserveringen € 12,6 miljoen overgeboekt naar artikel 1 Investeren in waterveiligheid ter financiering van kennis en monitoring Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en € 0,9 miljoen naar PBL (hoofdstuk XII) voor de bijdrage aan het onderzoeksprogramma klimaatadaptatie.

Financiering programmeerfunctie

Ten behoeve van het Strategisch Onderzoek voor Programmeerfunctie Water en Bodem wordt per jaar € 0,5 miljoen van uit de investeringsruimte op artikel 5.03 overgeboekt naar artikel 1.03 Studiekosten waterveiligheid.

Tabel 47 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

       

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

91.252

67.513

‒ 961

‒ 5.943

24.898

56.425

‒ 22

‒ 36

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

149.573

131.170

40.937

35.955

46.891

72.734

934

1.525

       

Loon- en prijsbijstelling 2022

24.746

7.710

6.768

2.111

1.856

2.420

3.754

48

79

       

Opdracht zoutmonitoring Rijn-Maasmonding

‒ 270

‒ 190

‒ 52

‒ 28

            

Mutaties Miljoenennota 2023

 

7.520

6.716

2.083

1.856

2.420

3.754

48

79

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

157.093

137.886

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

         

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

224

‒ 650

‒ 650

3.750

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

         

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

       

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

135.465

120.670

13.076

6.342

1.091

934

934

1.525

       

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

161.985

142.386

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

0

0

0

0

0

0

 

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Tabel 48 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

 

Extrapolatie 2036

7.445

              

7.445

Loon- en prijsbijstelling 2022

5.836

394

394

395

395

395

407

384

384

384

384

384

384

384

384

384

Mutaties Miljoenennota 2023

 

394

394

395

395

395

407

384

384

384

384

384

384

384

384

7.829

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie

 

8.028

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

 

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

34.135

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

‒ 28.829

   

‒ 34.815

‒ 34.815

‒ 34.814

   

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

 

258.838

328.767

162.562

253.780

171.422

122.576

194.276

188.642

167.780

252.503

242.367

186.444

204.630

214.630

 

CA Instandhouding

318.775

 

33.444

149.872

135.459

           

Extrapolatie 2036

229.414

              

229.414

Loon- en prijsbijstelling 2022

106.474

13.263

16.822

7.780

9.924

6.147

5.751

5.554

5.686

5.496

4.449

3.926

4.137

5.592

5.592

6.355

Opdracht zoutmonitoring Rijn-Maasmonding

270

190

52

28

            

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

17.420

9.870

7.550

    

0

        

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

‒ 55.404

‒ 32.383

‒ 23.021

             

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 9.060

34.847

157.680

145.383

6.147

5.751

5.554

5.686

5.496

4.449

3.926

4.137

5.592

5.592

235.769

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

 

249.778

363.614

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

235.769

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

236.859

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

266.472

336.401

170.222

261.440

179.082

130.452

201.721

196.087

175.225

259.948

249.812

193.889

212.075

222.075

236.859

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

257.806

371.642

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

243.598

Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

CA Instandhouding

In de eerste suppletoire begroting 2022 zijn de n het Coalitieakkoord extra beschikbaar gesteld middelen voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur aan het Deltafonds toegevoeg, artikel 5.04 Reserveringen. Met deze mutatie worden voor de korte termijn (periode tot en met 2025) de middelen ingezet om de programmering (artikel 3.02) op te hogen.

Extrapolatie 2036

Bij de begroting 2023 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2036. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2035 stand begroting 2022 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 vindt er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaats van Onderhoud naar Overige Netwerkgebonden Kosten, de zogeheten Landelijke Taken. Voor het Deltafonds betreft dit een overboeking van € 55,4 miljoen. Binnen de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 is een extra opdracht afgesproken. Dit betreft onder andere groot onderhoud IJmuiden en Schellingwoude en klimaatadaptatie. Ter financiering hiervan wordt € 17,4 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgebeokt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.

Tabel 49

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

102.441

22.142

99.962

11.714

30.343

35.000

35.000

35.000

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

 

Extrapolatie 2036

53.330

              

53.330

Loon- en prijsbijstelling 2022

33.179

4.294

5.273

3.944

2.476

2.162

2.812

2.800

2.787

967

954

951

945

949

938

927

Mutaties Miljoenennota 2023

 

4.294

5.273

3.944

2.476

2.162

2.812

2.800

2.787

967

954

951

945

949

938

54.257

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

53.330

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

53.330

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Extrapolatie 2036

Bij de begroting 2023 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2036. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2035 stand begroting 2022 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Tabel 50

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

323

4.074

3.804

3.933

1.700

1.300

800

700

600

      

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

250.270

245.091

250.337

256.131

248.799

248.142

247.229

246.774

246.674

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

 

Extrapolatie 2036

246.074

              

246.074

Loon- en prijsbijstelling 2022

120.776

8.141

7.970

8.138

8.327

8.091

8.064

8.035

8.019

8.015

7.996

7.996

7.996

7.996

7.996

7.996

Ringonderzoek Laboratoria

15

15

              

SCM KRW

6.375

 

6.375

             

SCM: Cybersecurity

3.944

1.972

1.972

             

Wateroverlast en hoogwater

704

163

136

135

135

135

          

Werken aan Uitvoering

24.400

1.200

2.900

2.300

2.300

2.700

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

     

Mutaties Miljoenennota 2023

 

11.491

19.353

10.573

10.762

10.926

10.664

10.635

10.619

10.615

10.596

7.996

7.996

7.996

7.996

254.070

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

261.761

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

254.070

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

65.340

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

358

352

353

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

70.999

69.048

69.366

69.691

69.814

69.650

66.058

65.733

65.733

65.733

65.733

65.692

65.692

65.692

 

Extrapolatie 2036

65.692

              

65.692

Extrapolatie staf DC

1.770

     

1.770

         

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 934

‒ 934

              

Loon- en prijsbijstelling 2022

52.216

3.652

3.551

3.581

3.597

3.603

3.687

3.409

3.393

3.393

3.393

3.393

3.391

3.391

3.391

3.391

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

‒ 530

‒ 265

‒ 265

             

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

55.404

32.383

23.021

             

Ringonderzoek Laboratoria

17

17

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

34.853

26.307

3.581

3.597

3.603

5.457

3.409

3.393

3.393

3.393

3.393

3.391

3.391

3.391

69.083

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

105.852

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

69.083

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

343.049

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

7.221

‒ 750

0

0

145

1.724

0

0

    

‒ 330.550

5.413

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

10.721

20.266

7.425

27.425

18.730

143.332

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

29.775

348.462

 

Emissieregistratie

‒ 3.445

  

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

Extrapolatie 2036

297.095

              

297.095

Extrapolatie staf DC

‒ 1.770

     

‒ 1.770

         

Financiering IJsselpoort

‒ 550

     

‒ 550

         

Financiering programmerfunctie

‒ 7.000

 

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

140

‒ 5.872

‒ 164

‒ 6.901

‒ 13.383

‒ 13.022

‒ 5.009

2.581

14.863

14.336

14.336

14.336

765

‒ 17.006

0

Loon- en prijsbijstelling 2022

412.059

5.130

14.219

16.781

11.122

14.530

14.910

35.790

39.523

41.616

42.695

44.331

44.128

42.669

42.680

1.935

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

‒ 17.420

‒ 9.870

‒ 7.550

             

Programmaruimte DF

408

408

              

SCM KRW

‒ 6.375

 

‒ 6.375

             

SCM: Cybersecurity

‒ 3.944

‒ 1.972

‒ 1.972

             

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 6.164

‒ 8.050

15.852

3.456

382

‒ 1.197

30.016

41.339

55.714

56.266

57.902

57.699

42.669

24.909

298.265

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

4.557

12.216

23.277

30.881

19.112

142.135

67.341

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

298.265

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

20.000

40.000

65.000

145.000

‒ 15.000

‒ 25.000

85.000

40.000

40.000

      

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

35.317

59.170

159.988

276.395

121.425

119.278

220.400

111.000

253.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

 

Correctie kosten covid crisis

‒ 250

  

‒ 250

            

CA Instandhouding

‒ 318.775

 

‒ 33.444

‒ 149.872

‒ 135.459

           

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 13.500

‒ 3.164

‒ 3.419

‒ 2.576

‒ 2.370

‒ 1.682

‒ 289

         

Extrapolatie 2036

209.800

              

209.800

Integraal Rivier Management

‒ 62.977

 

‒ 10.249

‒ 13.059

‒ 24.458

‒ 15.211

          

Kasschuif tlv generale beeld

‒ 30.000

‒ 39.000

‒ 14.056

64.872

‒ 34.541

‒ 20.775

6.000

7.500

        

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

12.822

27.424

8.651

‒ 6.559

‒ 4.749

12.411

‒ 7.000

13.000

‒ 57.800

‒ 20.300

25.100

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

0

Meettechniek Monitoring KRW

‒ 15.000

‒ 1.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 4.000

           

Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen

‒ 23.400

‒ 2.100

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 2.900

‒ 4.400

        

Plastic Zwerfafval

‒ 8.000

‒ 875

‒ 2.626

‒ 2.491

‒ 2.008

           

Reservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves

‒ 2.700

‒ 1.200

‒ 1.000

‒ 500

            

Reservering PFAS

‒ 2.400

‒ 800

‒ 800

‒ 800

            

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 35.317

‒ 46.670

‒ 104.525

‒ 212.895

‒ 45.917

15.222

‒ 3.900

13.000

‒ 57.800

‒ 20.300

25.100

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

209.800

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

0

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

216.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

209.800

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

811.171

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

367.307

393.575

522.116

684.642

513.768

645.402

526.012

450.832

583.332

584.807

539.807

539.766

553.341

872.028

811.523

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

372.170

384.515

412.597

434.562

427.762

610.548

611.172

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

831.218

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

286.033

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

              

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.033

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.033

              

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Extrapolatie 2036

Bij de begroting 2023 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2036. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2035 stand begroting 2022 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

SCM KRW

Ter financiering van de benodigde inzet capaciteit RWS ten behoeve van de Kader Richtlijn Water wordt in 2023 € 6,375 miljoen vanuit investeringsruimte aan artikel 5.01 Appraat toegevoegd.

Werken aan Uitvoering

Ter financiering van activiteiten in het kader van Werken aan Uitvoering wordt € 24,3 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd, artikel 5.01 Apparaat.

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 vindt er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaats van Onderhoud naar Overige Netwerkgebonden Kosten, de zogeheten Landelijke Taken. Voor het Deltafonds betreft dit een overboeking van € 55,4 miljoen. Binnen de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 is een extra opdracht afgesproken. Dit betreft onder andere groot onderhoud IJmuiden en Schellingwoude en klimaatadaptatie. Ter financiering hiervan wordt € 17,4 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgebeokt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.

Financiering programmeerfunctie

Ten behoeve van het Strategisch Onderzoek voor Programmeerfunctie Water en Bodem wordt per jaar € 0,5 miljoen van uit de investeringsruimte op artikel 5.03 overgeboekt naar artikel 1.03 Studiekosten waterveiligheid.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

In de periode 2022-2027 wordt vanuit het artikel 5.04 Reserveringen € 12,6 miljoen overgeboekt naar artikel 1 Investeren in waterveiligheid ter financiering van kennis en monitoring Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en € 0,9 miljoen naar PBL (hoofdstuk XII) voor de bijdrage aan het onderzoeksprogramma klimaatadaptatie.

Integraal Rivier ManagementEen deel van de beleidsreservering voor (IRM-) pilots en projecten ter bevordering van de waterveiligheid langs de Maas, zoals Lob van Gennep, Oeffelt en Arcen (€ 60 miljoen) wordt overgeheveld naar het uitvoeringsartikel. Daarnaast is een deel van de middelen (totaal € 2,5 miljoen voor de jaren 2023-2024) noodzakelijk voor het verder vormgeven. Voor de periode 2023-2026 wordt extra inzet bij RWS ZN voorzien om uitvoering te geven aan de acties voortvloeiend uit de beleidstafel. Hiervoor is jaarlijks € 0,120 miljoen nodig voor de periode 2023-2026. € 63 miljoen vanuit artikel 5.04 reserveringen naar artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid € 59 miljoen en naar 1.03 Studiekosten waterveiligheid € 3 miljoen.

Meettechniek Monitoring KRW

Ten behoeve van de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water in 2024, en vervolgens de inhoudelijke verantwoording richting de Europese Commissie in 2027, is data benodigd vanuit monitoring en verbetering van het waterkwaliteitsmodelinstrumentarium. Ter financiering hiervan wordt € 15 miljoen vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.

Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen

In het Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer – Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (DAW) worden via gebiedsprocessen maatregelpakketten ontwikkeld ten behoeve van de wateropgave voor de landbouw, die passen bij een gezonde bedrijfsvoering van agrariërs en bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Met het Kadaster en met LTO zijn lopende afspraken over de uitvoering van DAW. De komende jaren is voor deze organisaties een bijdrage uit het Deltafonds nodig. Daarnaast zal in 2022 een regeling starten waarbij waterschappen subsidie kunnen aanvragen voor het uitvoeren van DAW-impulsprojecten. € 23,4 miljoen wordt vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.02 Ontwikkeling en 7.03 Studiekosten waterkwaliteit geboekt.

Plastic Zwerfafval

Anders dan eerder verwacht, zijn de voorbereidende analyses en pilots in 2021 tot afronding gekomen. Hiermee is inzicht gekregen in de grootste bronnen van plastic voor de rivieren (hotspots), in de effectiviteit van verschillende vangsystemen en in de mogelijke maatregelen voor terreinbeheerders. In 2022 wordt toegewerkt naar de uitvoering van maatregelen toe te werken. Ter financiering hiervan wordt € 8 miljoen vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.

Tabel 51

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 91.642

94.902

239.092

402.052

103.052

41.652

41.152

41.052

40.952

352

352

352

‒ 324.782

352

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 900

‒ 120

‒ 195

‒ 195

‒ 195

‒ 195

          

Extrapolatie 2036

1.305.981

              

1.305.981

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 934

‒ 934

              

Kasschuif tlv generale beeld

0

‒ 20.000

944

61.872

‒ 52.541

‒ 27.775

15.000

22.500

        

LNV: bijdrage VNSC 2022-2025

448

112

112

112

112

           

Loon- en prijsbijstelling 2022

1.006.214

63.453

77.367

63.998

55.797

58.484

62.884

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

‒ 244

‒ 135

‒ 27

             

Overboeking ministerie van BZK

‒ 195

‒ 120

‒ 75

             

Overboeking ministerie van EZK

‒ 731

‒ 241

‒ 215

‒ 162

‒ 113

           

Overboeking ministerie van LNV

‒ 767

‒ 175

‒ 277

‒ 210

‒ 105

           

Overboeking ministerie van OCW

25

25

              

PFAS

1.500

1.500

              

Ringonderzoek Laboratoria

32

32

              

Werken aan Uitvoering

24.400

1.200

2.900

2.300

2.300

2.700

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

     

Mutaties Miljoenennota 2023

 

44.597

80.534

127.715

5.255

33.214

80.484

94.459

71.959

71.959

71.959

69.359

69.359

69.359

69.359

1.375.340

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

1.305.629

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

1.305.981

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Extrapolatie 2036

Bij de begroting 2023 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2036. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2035 stand begroting 2022 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

Kasschui tlv generale beeld

Met deze kasschuif ten laste van het generale beeld, worden de CA middelen voor instandhouding in overeenstemming met de uitvoering gebracht.

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Werken aan Uitvoering

Ter financiering van activiteiten in het kader van Werken aan Uitvoering wordt € 24,3 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd, artikel 5.01 Apparaat.

Tabel 52

7 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

         

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 30.025

‒ 28.310

210

977

7.353

66.037

0

0

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

43.233

55.905

67.651

79.811

95.661

193.352

0

0

       

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

  

7.803

23.169

13.526

‒ 44.498

         

Loon- en prijsbijstelling 2022

27.638

2.232

2.886

3.492

4.120

4.938

9.970

         

Mutaties Miljoenennota 2023

 

2.232

2.886

11.295

27.289

18.464

‒ 34.528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

45.465

58.791

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

     

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

5.324

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

27.091

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

     

Loon- en prijsbijstelling 2022

18.666

1.398

1.356

2.104

2.136

2.888

3.676

1.778

1.110

1.110

1.110

     

Waterkwaliteit projecten uitvoering

32.400

5.850

10.500

10.500

2.550

1.500

1.500

         

Mutaties Miljoenennota 2023

 

7.248

11.856

12.604

4.686

4.388

5.176

1.778

1.110

1.110

1.110

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

34.339

38.144

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

   

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

13.086

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

‒ 2.900

‒ 4.400

        

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

21.536

14.180

17.597

6.563

‒ 1.400

‒ 900

‒ 4.400

0

0

0

0

0

   

Emissieregistratie

3.445

  

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

Meettechniek Monitoring KRW

15.000

1.000

5.000

5.000

4.000

           

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

368

130

238

             

Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen

23.400

2.100

3.500

3.500

3.500

3.500

2.900

4.400

        

PFAS

1.500

1.500

              

Plastic Zwerfafval

8.000

875

2.626

2.491

2.008

           

Reservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves

2.700

1.200

1.000

500

            

Reservering PFAS

2.400

800

800

800

            

Waterkwaliteit projecten uitvoering

‒ 32.400

‒ 5.850

‒ 10.500

‒ 10.500

‒ 2.550

‒ 1.500

‒ 1.500

         

Mutaties Miljoenennota 2023

 

1.755

2.664

2.056

7.223

2.265

1.665

4.665

265

265

265

265

265

265

265

265

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

23.291

16.844

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

265

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

   

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

91.860

96.373

126.008

127.748

150.228

263.680

30.044

21.494

21.494

21.494

0

0

   

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

103.095

113.779

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

265

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

602

              

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

400

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

1.002

              

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

1.002

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

602

              

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

1.002

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

1.002

              

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Meettechniek Monitoring KRW

Ten behoeve van de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water in 2024, en vervolgens de inhoudelijke verantwoording richting de Europese Commissie in 2027, is data benodigd vanuit monitoring en verbetering van het waterkwaliteitsmodelinstrumentarium. Ter financiering hiervan wordt € 15 miljoen vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.

Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen

In het Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer – Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (DAW) worden via gebiedsprocessen maatregelpakketten ontwikkeld ten behoeve van de wateropgave voor de landbouw, die passen bij een gezonde bedrijfsvoering van agrariërs en bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Met het Kadaster en met LTO zijn lopende afspraken over de uitvoering van DAW. De komende jaren is voor deze organisaties een bijdrage uit het Deltafonds nodig. Daarnaast zal in 2022 een regeling starten waarbij waterschappen subsidie kunnen aanvragen voor het uitvoeren van DAW-impulsprojecten. € 23,4 miljoen wordt vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.02 Ontwikkeling en 7.03 Studiekosten waterkwaliteit geboekt.

Plastic Zwerfafval

Anders dan eerder verwacht, zijn de voorbereidende analyses en pilots in 2021 tot afronding gekomen. Hiermee is inzicht gekregen in de grootste bronnen van plastic voor de rivieren (hotspots), in de effectiviteit van verschillende vangsystemen en in de mogelijke maatregelen voor terreinbeheerders. In 2022 wordt toegewerkt naar de uitvoering van maatregelen toe te werken. Ter financiering hiervan wordt € 8 miljoen vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.

Waterkwaliteit projecten uitvoering

In de komende jaren worden subsidies onder andere aan het kadaster en LTO in het kader van Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer versterkt. De beschikbare middelen waren geraamd op het artikelonderdeel 7.03 Studiekosten, echter hebben meer het karakter van uitvoering/realisatie en dienen daarom op artikel 7.02.01 te worden verantwoord. Met deze boeking worden de beschikbare middelen op het juiste artikelonderdeel geplaatst.

Licence