Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Subsidieoverzicht

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele verplichting geregistreerd in het managementinformatiesysteem per 1 juli 2022. De toerekening van de geregistreerde subsidieverplichtingen aan de relevante subsidieregelingen is handmatig tot stand gekomen. Er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in onderstaand subsidieoverzicht.

Tabel 32 Subsidies (bedragen x € 1.000)

Art

Naam subsidieregeling (met hyperlink naar vindplaats)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling jaartal)

1.1

Subsidieregeling BZ 2006

1.331

692

0

15

0

0

0

2017

2022

2022

1.2

Mensenrechtenfonds 2017- 2020

400

309

89

0

0

0

0

 

2023

2021

1.2

Mensenrechtenfonds 2019-2021

3.691

1.684

691

281

0

30

0

 

2023

2022

1.2

Subsidieregeling BZ 2006

11.478

8.813

4.504

1.587

188

0

0

2017

2022

2022

1.3

Subsidieregeling BZ 2006

7.260

0

440

0

0

0

0

2017

2022

2022

2.1

Subsidieregeling BZ 2006

1.956

1.947

1.328

748

161

0

0

2017

2022

2022

2.2

Subsidieregeling BZ 2006

7.749

6.933

3.638

2.658

994

263

0

2017

2022

2022

2.3

Subsidieregeling BZ 2006

51

0

0

0

0

0

0

2017

2022

2022

2.4

Mine Action en Clustermunitie Programma 2020-2024

21.092

9.280

6.516

2.856

1.362

0

0

 

2025

2024

2.4

Subsidieregeling BZ 2006

17.718

14.874

12.154

5.039

246

102

36

2017

2022

2022

2.5

Matra 2017-2020

762

202

312

0

0

0

0

2019

2024

2020

2.5

Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024

2.145

3.062

1.157

346

762

0

0

 

2024

2024

2.5

NFRP Politieke Partijen Programma 2018

0

1.846

80

0

0

0

0

2020

 

2018

2.5

Subsidieregeling BZ 2006

3.815

2.473

1.184

329

135

0

0

2017

2022

2022

3.4

Subsidieregeling BZ 2006

278

418

348

348

278

70

0

2017

2022

2022

4.1

Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2020-2023

2.324

775

775

777

0

0

0

2017

2022

2022

4.3

Subsidieregeling BZ 2006

1.584

941

677

0

75

0

0

2017

2022

2022

4.4

Subsidieregeling BZ 2006

3.852

2.992

2.099

1.298

145

0

0

2017

2022

2022

7.1

Subsidieregeling BZ 2006

25

0

0

0

0

0

0

2017

2022

2022

            
 

Totaal Subsidieregelingen

87.513

57.241

35.992

16.281

4.347

465

36

   
Licence