Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

Tabel 30 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties, parlementaire jaar 2021-2022

Datum

Titel

Herkomst

Stand van Zaken

6-7-2021

Motie 29 754, nr. 597 - Michon-Derkzen/Bikker over de Tweede Kamer twee keer per jaar integraal informeren over uitreizigers

Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen d.d. 1 juli 2021

In behandeling

6-7-2021

Motie 29 754, nr. 598 - Michon-Derkzen/Van der Staaij over onderzoek naar een alternatieve wijze om het recht op een eerlijk proces te eerbiedigen

Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen d.d. 1 juli 2021

In behandeling

6-7-2021

Motie 29 754, nr. 600 - Van der Werf/Koekkoek over een maximale inspanning zodat terrorismeverdachten hun straf niet ontlopen

Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen d.d. 1 juli 2021

In behandeling

6-7-2021

Motie 29 754, nr. 602 - Bikker c.s. over het voortzetten van de steun aan SEED

Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen d.d. 1 juli 2021

Aan voldaan per brief uitgestuurd door minJenV d.d. 29 september 2021

6-7-2021

Motie 29 754, nr. 603 - Van der Staaij c.s. over maximaal inzetten op het intrekken van het Nederlanderschap van IS-gangers

Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen d.d. 1 juli 2021

In behandeling

6-7-2021

Motie 29 754, nr. 604 - Kuzu over blijvend inzetten op alle mogelijkheden van berechting in de regio

Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen d.d. 1 juli 2021

Brief JenV 29 september 2021 en brief JenV 13 april 2022

6-7-2021

Motie 29 754, nr. 609 - Kuik c.s. over inzetten op lokale berechting

Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen d.d. 1 juli 2021

Aan voldaan per brief uitgestuurd door minJenV d.d. 29 september 2021 en brief JenV 13 april 2022

6-7-2021

Motie 25 295, nr. 1336 - Kuzu over het geldig verklaren van het Digital Corona Certificate voor landen als Turkije, Marokko en de Verenigde Staten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 24 juni 2021

In behandeling

8-7-2021

Motie 21 501-02 nr. 2362 (gewijzigd) – Piri en Van der Lee over minstens vijftig studiebeurzen ter beschikking te stellen voor Belarussische studenten in Nederland

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken van de leden Piri en Van der Lee d.d. 17 juni 2021

In behandeling

8-7-2021

Motie 21 501-02 nr. 2379 – Jasper van Dijk over het terugtrekken van investeringen van Nederlandse pensioenfondsen in bezet Palestijns gebied

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 8 juli 2021

Aan voldaan per brief d.d. 1 oktober 2021

8-7-2021

Motie 21 501-02 nr. 2380 – Jasper van Dijk over EU-maatregelen tegen de inzet van honger als wapen in Jemen

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 8 juli 2021

Aan voldaan per brief d.d. 23 november 2021

8-7-2021

Motie 21 501-02 nr. 2381- Kuzu en Piri over internationale sancties tegen economische entiteiten die gelieerd zijn aan het Myanmarese leger

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 8 juli 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 juli 2022

8-7-2021

Motie 21 501-02 nr. 2382 – Kuzu over een strategie tegen de vaccinatiediplomatie van Rusland en China

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 8 juli 2021

Aan voldaan in brieven d.d. 16 juli 2021 en 19 augustus 2021

8-7-2021

Motie 21 501-02 nr. 2383 – Brekelmans over een snellere afname van strategische afhankelijkheden van China

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 8 juli 2021

Aan voldaan per brief d.d. 22 november 2021

8-7-2021

Motie 21 501-02 nr. 2387 – Brekelmans en Agnes Mulder over maatregelen tegen ransomwareaanvallen van hackergroepen

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 8 juli 2021

Aan voldaan per brief d.d. 6 oktober 2021

8-7-2021

Motie 21 501-02 nr. 2385 – Brekelmans over aanvullende sancties tegen Wit-Rusland voorbereiden

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 8 juli 2021

In behandeling

8-7-2021

Motie 21 501-02 nr. 2386 – Piri c.s. over zo snel mogelijk reisvisums verstrekken aan Afghaanse tolken

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 8 juli 2021

In behandeling

18-8-2021

Motie 27 925 nr. 788 - Motie Belhaj c.s. over over aanpassing van het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt en over snelle evacuatie dan wel aanmerking als risicogroep bij de asielaanvraag

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan d.d. 18 augustus 2021

In behandelingOpgenomen in brief d.d. 18 augustus 2021

18-8-2021

Motie 27 925 nr. 792 - Bromet c.s. over in samenspraak met de andere betrokken NAVO-landen een crisisplan formuleren

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan d.d. 18 augustus 2021

In behandeling

18-8-2021

Motie 27 925 nr. 795 – Simons over alle Afghanen die door de Taliban als vijand worden beschouwd onmiddellijk en zonder bureaucratische belemmeringen ondersteunen naar veiligheid

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan d.d. 18 augustus 2021

In behandeling

18-8-2021

Motie 27 925 nr. 797 - Dassen c.s. over een voorstel voor een mandaat voor de European External Action Service om een Europees noodplan op te stellen

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan d.d. 18 augustus 2021

In behandeling

18-8-2021

Motie 27 925 nr. 798 – Ephraim en Eerdmans over een uitgebreide analyse en risico-inschatting voorafgaand aan militaire missies en een evaluatie na afloop

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan d.d. 18 augustus 2021

In behandeling

18-8-2021

Motie 27 925 nr. 799 - Ephraim/Eerdmans over bij de screening van alle Afghaanse asielzoekers de veiligheid van de Nederlandse staat en zijn burgers voorop stellen

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan d.d. 18 augustus 2021

In behandeling

18-8-2021

Motie 27 925 nr. 801 - Ceder c.s. over kijken naar tijdelijke evacuatiealternatieven in buur- of derde landen, een internationale conferentie over Afghanistan en de inzet voor een resolutie in de VN-Veiligheidsraad

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan d.d. 18 augustus 2021

In behandeling

18-8-2021

Motie 27 925 nr. 802 - Ceder c.s. over uitspreken dat de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer in het Afghanistandossier de afgelopen maanden gebrekkig is geweest

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan d.d. 18 augustus 2021

Afgesloten, geen actie nodig

16-9-2021

Motie 27 925 nr.  816 – Kuzu c.s. over scenario’s uitwerken waarbij ngo’s die in Afghanistan actief zijn ondersteund blijven

Debat over de situatie in Afghanistan d.d. 16 september 2021

Aan voldaan per brief d.d. 7 januari 2022

16-9-2021

Motie 27 925 nr. 817 – Kuzu/Simons over concrete verbeterpunten in de kennis- en informatiecirculatie vaststellen

Debat over de situatie in Afghanistan d.d. 16 september 2021

In behandeling

16-9-2021

Motie 27 925 nr. 818 – Van Wijngaarden c.s. over een vergelijking tussen de planning en uitvoering van evacuaties door verschillende landen

Debat over de situatie in Afghanistan d.d. 16 september 2021

In behandeling

16-9-2021

Motie 27 925 nr. 819 – Van Wijngaarden c.s. over het opstellen van een verbeterplan

Debat over de situatie in Afghanistan d.d. 16 september 2021

In behandeling

16-9-2021

Motie 27 925 nr. 820 – Van Wijngaarden c.s.  over onderzoeken hoe Nederlanders en statushouders gewaarschuwd kunnen worden bij het afreizen naar zeer onveilig gebied

Debat over de situatie in Afghanistan d.d. 16 september 2021

In behandeling

16-9-2021

Motie 27 925 nr. 824 – Van Haga over naar alle ambassades communiceren dat ambassades altijd open moeten blijven tot het laatst mogelijke moment

Debat over de situatie in Afghanistan d.d. 16 september 2021

In behandeling

16-9-2021

Motie 27 925 nr. 825 – Van Haga over actief inzetten op opvang van Afghaanse vluchtelingen in de eigen regio

Debat over de situatie in Afghanistan d.d. 16 september 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 november 2021

16-9-2021

Motie 27 925 nr. 826 (gewijzigd) – Boswijk c.s. over een onderzoek door een onafhankelijke externe commissie

Debat over de situatie in Afghanistan d.d. 16 september 2021

Aan voldaan per brief d.d. 29 oktober 2021

16-9-2021

Motie 27 925 nr. 836 – De Roon over de taliban niet als legitieme vertegenwoordiger van Afghanistan beschouwen

Debat over de situatie in Afghanistan d.d. 16 september 2021

In behandeling

23-9-2021

Motie 35 925 nr. 44 – Eerdmans over per direct maatregelen treffen om de druk op tegenwerkende herkomstlanden op te voeren

Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 23 september 2021

Aan voldaan per brief uitgestuurd door JenV d.d. 16 november 2021

6-10-2021

Motie 32 317 nr 711 - Van Dijk en Podt over lidstaat Polen oproepen hulp toe te laten tot het grensgebied met Wit-Rusland

Tweeminutendebat Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 d.d. 6 oktober 2021

In behandeling

6-10-2021

Motie 32 317 nr 716 - Valstar c.s. over bezien of kan worden aangesloten bij het Franse initiatief om visummaatregelen te nemen tegen landen die terugkeer tegenwerken

Tweeminutendebat Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 d.d. 6 oktober 2021

In behandeling

7-10-2021

Motie 21 501-31 nr. 628 – Paternotte c.s. over de reisadviezen met spoed herijken

Tweeminutendebat Informele EU-gezondheidsraad van 12 oktober 2021

In behandeling

12-10-2021

Motie 32 735 nr. 325 - Brekelmans over buitenlandse bedreiging van de diaspora in Nederland als expliciet onderdeel van het mensenrechtenbeleid

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 4 oktober 2021

In behandeling

12-10-2021

Motie 32 735 nr. 328 - Sjoerdsma over mogelijk maken dat slachtoffers van mensenrechtenschendingen namen van mensenrechtenschenders aandragen bij de regering

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 4 oktober 2021

Aan voldaan met brief verzonden d.d. 16 november 2021

12-10-2021

Motie 32 735 nr. 330 - Sjoerdsma over de verantwoordelijken voor de dood van Sergej Magnitsky op de Europese sanctielijst laten plaatsen

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 4 oktober 2021

In behandeling

14-10-2021

Motie 21 501-20 nr. 1728 -Sjoerdsma c.s. over de Commissie oproepen om het Herstelfondsplan niet voor te leggen aan de lidstaten

Debat over de Europese Top van 21 en 22 oktober d.d. 12 oktober 2021

In behandeling

14-10-2021

Motie 21 501-20 nr. 1732-Jasper van Dijk over een nauwkeurig overzicht van de defensie-uitgaven in de EU-meerjarenbegroting

Debat over de Europese Top van 21 en 22 oktober d.d. 12 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 29 oktober 2021

14-10-2021

Motie (gewijzigd) 21 501-20 nr. 1734 -Ploumen c.s. over onderzoeken of Europese fondsen aangehouden kunnen worden

Debat over de Europese Top van 21 en 22 oktober d.d. 12 oktober 2021

In behandeling

14-10-2021

Motie 21 501-20 nr. 1736 -Eppink over de verslechterende mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan aankaarten op de Europese top

Debat over de Europese Top van 21 en 22 oktober d.d. 12 oktober 2021

In behandeling

14-10-2021

Motie 27 925 nr. 844 - Jasper van Dijk Dijk c.s. over uitspreken dat de nieuwe criteria niet van toepassing zijn op mensen die reeds een toezegging kregen inzake evacuatie

Tweeminutendebat Stand van zaken Afghanistan (CD 13/10) d.d. 14 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 november 2021 en dd. 30 maart 2022

14-10-2021

Motie 27 925 nr. 851 - Simons over onderzoek naar de aanpak van het evacuatieproces van het Verenigd Koninkrijk

Tweeminutendebat Stand van zaken Afghanistan (CD 13/10) d.d. 14 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 december 2021 en 30 maart 2022

14-10-2021

Motie 27 925 nr. 854 - Dassen c.s. over pleiten voor een TeamEuropa aanpak in onderhandelingen met de Taliban over veilige doorgang voor evacués

Tweeminutendebat Stand van zaken Afghanistan (CD 13/10) d.d. 14 oktober 2021

Aan voldaan met de brief verstuurd d.d. 25 oktober 2021

14-10-2021

Motie 27 925 nr. 855 - Ceder c.s. over regelmatig contact met betrokken organisaties over Afghaanse medewerkers die in aanmerking komen om naar Nederland overgebracht te worden

Tweeminutendebat Stand van zaken Afghanistan (CD 13/10) d.d. 14 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 november 2021

26-10-2021

Motie 35 925-IV nr. 22 - Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 d.d. 14 oktober 2021

Aan voldaan per brief door StasBZK d.d. 16 november 2021 en d.d. 6 januari 2022

28-10-2021

Motie 29 521 nr. 429 - Sjoerdsma over Wagner Group MINUSMA

2MD Artikel 100-bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali d.d. 28 oktober 2021

In behandeling

17-11-2021

Motie van het lid Belhaj cs over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse ambassades en consulaten

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 d.d. 11 november 2021

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 19 - De Roon over het zoeken van draagvlak voor sancties tegen Iraans dronebeleid

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 20 - Brekelmans c.s. over sancties tegen Belavia en organisaties die zakendoen met Belavia

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 21 (gewijzigd) - Brekelmans c.s. over een draaiboek in verband met cyberaanvallen en voor een gemeenschappelijke reactie

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 22 - Brekelmans c.s. over een plan om te voorkomen dat Afghanistan een uitvalsbasis wordt voor internationaal terrorisme

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 23 (gewijzigd) - Brekelmans over aangeven of en hoe een openbaar register voor «agents of foreign influence» ook in Nederland mogelijk is

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 27 - Sjoerdsma over middelen voor lhbti- en vrouwenrechten in het Mensenrechtenfonds

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 28 - Sjoerdsma over een Europees wapenembargo instellen voor Ethiopië

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 29 - Piri c.s. over een bewijzenbank inzake mensenrechtenschendingen in Afghanistan

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 31 - Piri c.s. over een diplomatiek offensief starten voor de Istanbulconventie

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 32 - Piri c.s. over artikel 42.7 VEU ook van toepassing verklaren op hybride dreigingen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

Aan voldaan per brief d.d. 10 december 2021

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 33 - Agnes Mulder c.s. over het ondersteunen van de Belarussische oppositie in de Baltische staten

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 34 - Van der Lee/Piri over organisaties die opkomen voor de rechtsstaat financieel ondersteunen in lidstaten waar de rechtsstaat onder druk staat

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 37 - Ceder c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de feiten in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 38 - Ceder/Van der Staaij over consequenties verbinden aan de mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 43 - Eppink over het uitspreken van steun aan de Poolse regering ten aanzien van de migratiecrisis aan de Pools-Wit-Russische grens

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 44 - Van der Staaij/Ceder over zich in internationaal verband inspannen om mensenrechtenschendingen in Noord-Korea tegen te gaan

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 45 - Van der Staaij/Agnes Mulder over het verkennen van mogelijkheden om steun te verlenen aan het verzoek van Taiwan om waarnemer te zijn bij de Algemene Vergadering en deel te nemen aan vergaderingen en trainingsprogramma’s van Interpol

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 46 - Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

23-11-2021

Motie 35 925-V nr. 47 - Kuzu c.s. over een sanctiepakket dat direct gericht is op Milorad Dodik en zijn machtskring

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

In behandeling

25-11-2021

Motie 28 676 nr. 380 - Brekelmans over talibanafgevaardigden niet namens Afghanistan laten deelnemen aan bijeenkomsten van multilaterale organisaties

2MD NAVO/OVSE d.d. 24 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-V nr. 54 - Brekelmans/Sjoerdsma over nieuwe mogelijkheden voor digitalisering van producten en diensten voor Nederlanders in het buitenland

2MD Consulaire Zaken d.d. 24 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 december 2021

30-11-2021

Motie 35 925-V nr. 55 - Sjoerdsma/Brekelmans over volledige digitalisering van de consulaire documentverstrekking

2MD Consulaire Zaken d.d. 24 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 december 2021

30-11-2021

Motie 35 925-V nr. 56 - Sjoerdsma over de financiering van de beveiliging van het postennetwerk

2MD Consulaire Zaken d.d. 24 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-V nr. 57 - De Roon over Nederlanders oproepen om Ethiopië onverwijld te verlaten

2MD Consulaire Zaken d.d. 24 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 december 2021

30-11-2021

Motie 35 207 nr. 46 - De Roon over uitdragen dat eenzijdige stappen met betrekking tot de status van Taiwan onaanvaardbaar zijn

2MD China d.d. 24 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 207 nr. 47 - Kuzu over het verminderen van de afhankelijkheid van Nederlandse consumenten en producenten van China

2MD China d.d. 24 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 30 november 2021 en d.d. 1 april 2022

30-11-2021

Motie 35 207 nr. 48 - Kuzu over scenario's voor maatregelen tegen China om de genocide op Oeigoeren een halt toe te roepen

2MD China d.d. 24 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 1 april 2022

30-11-2021

Motie 35 207 nr. 50 - Kerseboom/Kuzu over een onderzoek naar de onderlinge relaties van gemeenten en provincies met China en Chinese entiteiten

2MD China d.d. 24 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 207 nr. 51 - Brekelmans/Agnes Mulder over meer onderzoek naar de invloed van Chinese (staats)bedrijven in Nederlandse bedrijven

2MD China d.d. 24 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 207 nr. 52 - Brekelmans/Agnes Mulder over steun voor Litouwen na de Chinese diplomatieke reactie op het openen van het «Taiwanese Representative Office»

2MD China d.d. 24 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 207 nr. 53 - Piri/Jasper van Dijk over in Xinjiang actieve Nederlandse ondernemingen informeren over de mensenrechtenschendingen

2MD China d.d. 24 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 1 april 2022

30-11-2021

Motie 35 925-V nr. 48 - Kuzu over maatregelen tegen bedrijven die producten en diensten leveren die direct of indirect verband houden met het uitvoeren van etnische zuiveringen op Oeigoeren

Debat Begroting BZ 2e termijn d.d. 18 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 30 november 2021 en d.d. 1 april 2022

9-12-2021

Motie 21 501-02 nr. 2433 - Brekelmans c.s. over een actievere rol van de EU in de dialoog met Rusland om te komen tot de-escalatie

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 9 december 2021

In behandeling

14-12-2021

Motie 21 501-20 nr 1747 - Van der Plas over een Europees kader om gelijktijdig reisrestricties op te leggen aan landen waar zich in hoog tempo nieuw covidvarianten voordoen

Debat over de Europese Top van 16 en 17 december d.d. 9 december 2021

Aan voldaan per brief d.d. 15 februari 2022

14-12-2021

Motie 21 501-20 nr. 1749 - Piri c.s. over het opnemen van bestaande handelscontracten in Europese sanctiepakketten tegen Belarus

Debat over de Europese Top van 16 en 17 december d.d. 9 december 2021

Aan voldaan per brief d.d. 8 februari 2022

14-12-2021

Motie 21 501-20 nr. 1752 - Maeijer/Agema over kenbaar maken dat het voeren van een debat over verplichte vaccinatie aan de soevereine landen is

Debat over de Europese Top van 16 en 17 december d.d. 9 december 2021

Aan voldaan per brief d.d. 20 december 2021

14-12-2021

Motie 21 501-20 nr. 1753 - Van Houwelingen over zich uitspreken tegen de vorming van een Europees leger

Debat over de Europese Top van 16 en 17 december d.d. 9 december 2021

Aan voldaan per brief d.d. 18 januari 2022 en d.d. 19 januari 2022

1-2-2022

Motie 35 925-V, nr 36 - Ceder c.s. over Indonesië oproepen om een bezoek van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten aan West-Papoea te faciliteren

Begrotingsdebat BZ 2e termijn  d.d. 18 november 2021

Aan voldaan per brief op 6 mei 2022

2-2-2022

Motie 32 317 nr. 743 - Ceder over niet instemmen met toetreding van Kroatië tot de Schengenzone tenzij wordt toegezien op de naleving van fundamentele mensrechten

2MD JBZ-Raad d.d. 2 februari 2022

In behandeling

8-2-2022

Motie 35 925-V nr. 67 - Ephraim over geen Nederlandse militairen uitzenden naar Oekraïne indien dit om gevechtshandelingen zou gaan INCLUIS brief

Debat over de situatie in Oekraine d.d. 3 februari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 18 februari 2022

8-2-2022

Motie 35 925-V nr. 69 - Jasper van Dijk c.s. over voorstellen om de OVSE te versterken

Debat over de situatie in Oekraine d.d. 3 februari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 16 februari 2022

8-2-2022

Motie 35 925-V nr. 71 - Sjoerdsma c.s. over grootschalige corruptie als overtreding toevoegen aan de EU-Magnitskywetgeving

Debat over de situatie in Oekraine d.d. 3 februari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 16 februari en 26 februari 2022

8-2-2022

Motie 35 925-V nr. 75 - Van der Plas over de omvang van de bezittingen van de Russische elite rond Poetin in Nederland in kaart brengen

Debat over de situatie in Oekraine d.d. 3 februari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 10 maart 2022

17-2-2022

Motie 21 501-02 nr 2452 Kamminga over geen nieuwe stappen in het toetredingsproces van Servië indien er geen of onvoldoende voortgang is op het gebied van de rechtsstaat

2MD RAZ d.d.17 februari 2022

In behandeling

22-2-2022

Motie 22 112 nr 3289 Koekkoek over het invoeren van een EU-monitor voor alle Europese wetgeving en beleid

2MD EU-Informatievoorziening d.d. 17 februari 2022

In behandeling

28-2-2022

Motie 36 045 nr. 7 - Van Haga over de Russische bevolking ontzien bij het uitvoeren van sancties

Debat over de situatie in Oekraïne d.d. 28 februari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 21 maart 2022

28-2-2022

Motie 36 045 nr. 13 - Kuzu/Sjoerdsma over met gelijkgezinde landen sturen op mechanismen voor bewijsvergaring van internationale misdrijven

Debat over de situatie in Oekraïne d.d. 28 februari 2022

In behandeling

28-2-2022

Motie 36 045 nr. 15 - Agnes Mulder c.s. over binnen de EU pleiten de reikwijdte van het sanctiepakket uit te breiden

Debat over de situatie in Oekraïne d.d. 28 februari 2022

In behandeling

15-3-2022

Motie 36 045 nr. 22 - Brekelmans c.s. over maatregelen voorbereiden voor het geval dat Rusland biologische of chemische wapens gebruikt

Debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne d.d. 10 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 31 maart 2022

15-3-2022

Motie 36 045 nr. 32 - Agnes Mulder c.s. over aandringen op het toelaten van waarnemingsmissies van experts tot de Oekraïense kerncentrales

Debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne d.d. 10 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 18 maart 2022

15-3-2022

Motie 36 045 nr. 33 - Van der Plas/Kuzu over bezien hoe initiatieven kunnen worden ondersteund om Russen te voorzien van informatie vanuit een ander perspectief

Debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne d.d. 10 maart 2022

In behandeling

15-3-2022

Motie 36 045 nr. 35 - Van Houwelingen over het uitsluiten van de oprichting van een Europees leger

Debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne d.d. 10 maart 2022

Aan voldaan per brief door MinDef d.d. 30 maart 2022

15-3-2022

Motie 36 045 nr. 37 - Van Houwelingen over aansturen op vrede

Debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne d.d. 10 maart 2022

In behandeling

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1763 - Sjoerdsma c.s. over op korte termijn doorlichten van de sanctiewetgeving

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

In behandeling

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1764 - Sjoerdsma c.s. over een doorbraak forceren op het gezamenlijke Europees asielbeleid

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

In behandeling

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1768 - Amhaouch c.s. over een Europees herstelprogramma gericht op het herstel en de wederopbouw van Oekraïne

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

In behandeling

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1770 - Van der Lee/Piri over aan de lijst van gesanctioneerde Russen ook hun directe gezinsleden toevoegen

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

In behandeling

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1775 - Piri c.s. over zich in Europees verband inzetten voor een middel om de Russische olie-inkomsten af te knijpen

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

In behandeling

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1777 - Koekkoek c.s. over onafhankelijke monitoring van de Europese fondsen

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

Aan voldaan per brief uitgestuurd door EZK d.d. 4 april 2022

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1779 - Van Haga c.s. over vasthouden aan de plafondbedragen van de Europese vredesfaciliteit

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

In behandeling

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1782 - Van Haga/Smolders over de Kamer tweejaarlijks informeren over de voortgang van het pandemieverdrag

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

In behandeling

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1785 - Van der Graaf c.s. over voedselzekerheid, voedselprijzen en de mogelijke rol van VN-instellingen agenderen tijdens de Europese top

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 13 mei 2022

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1786 - Van der Graaf c.s. over aandringen op een gecoördineerde aanpak

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 31 maart 2022

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1787 - Eppink c.s. over de Rapid Deployment Force geen opmaat laten zijn voor een Europees leger

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 15 april 2022

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1788 - Omtzigt c.s. over fiscale gegevens beschikbaar maken voor alle autoriteiten die toezicht houden op naleving van de sancties

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

In behandeling

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1789 - Van Houwelingen over uitspreken dat Nederland beslist over de militaire inzet in Europees verband

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

In behandeling

24-3-2022

Motie 21 501-20 nr. 1790 - Van Houwelingen over geen vaccinatieverplichting voor Nederland op grond van het WGO-pandemieverdrag

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022  d.d. 23 maart 2022

In behandeling

24-3-2022

Motie 21 501-31 nr. 659 - Omtzigt over de resultaten van de publieke consultatie  over het Europese coronatoegangs-bewijs zo spoedig mogelijk aan de Kamer doen toekomen

Tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad d.d. 29 maart 2022

In behandeling

31-3-2022

Motie 28 676 nr. 397 – Van Haga over vasthouden aan het niet instellen van een no-flyzone

Tweeminutendebat NAVO d.d. 31 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 14 april 2022

31-3-2022

Motie 28 676 nr. 399 – Van Haga over benadrukken dat het Nederlandse parlement zich heeft uitgesproken tegen het vormen van een EU-leger

Tweeminutendebat NAVO d.d. 31 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 14 april 2022

4-5-2022

Motie 27 925 nr. 893 - Piri/Valstar over de Aghaanse oud-medewerkers uit dankbaarheid voor bewezen diensten op passende wijze eren

Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan d.d. 31 maart 2022

In behandeling

4-5-2022

Motie 36 045 nr. 46 (gewijzigd) - Ploumen/Klaver over het bevriezen en waar mogelijk confisqueren van bezittingen en tegoeden van op sanctielijsten geplaatste Russen

Debat over de toespraak van de Oekraïense president Zelenski d.d. 31 maart 2022

In behandeling

4-5-2022

Motie 36 045 nr. 49 - Dassen over aansluiten bij de Transatlantic Taskforce

Debat over de toespraak van de Oekraïense president Zelenski d.d. 31 maart 2022

In behandeling

4-5-2022

Motie 36 045 nr. 53 - Kuzu over plannen voorbereiden voor een bijdrage aan de wederopbouw van een Oekraïense stad na de oorlog

Debat over de toespraak van de Oekraïense president Zelenski d.d. 31 maart 2022

In behandeling

12-4-2022

Motie 19 637 nr. 2848 -  Ceder over intensief diplomatiek contact met Marokko over terugname van onderdanen

2MD Vreemdelingen- en Asielbeleid van 5 april 2022

In behandeling (gerappelleerd)

14-6-2022

EK motie 35.982, G - Koole (PvdA) c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie

Algemene Europese Beschouwingen d.d. 7 juni 2022

In behandeling

16-6-2022

Motie 21 501-02, nr. 2497 - Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens

2MD Raad Buitenlandse Zaken d.d. 15 juni 2022

In behandeling

16-6-2022

Motie 21 501-02, nr. 2498 - Jasper van Dijk en Ceder over hervatting van het VN-onderzoek naar oorlogsmisdaden in Jemen

2MD Raad Buitenlandse Zaken d.d. 15 juni 2022

In behandeling

16-6-2022

Motie 21 501-02, nr. 2499 - Sjoerdsma c.s. over het op zeer korte termijn opschroeven van de militaire steun aan Oekraïne

2MD Raad Buitenlandse Zaken d.d. 15 juni 2022

In behandeling

22-6-2022

Motie 21 501-20 nr. 1809 - Piri c.s. over zich committeren aan het verlenen van kandidaat-lidmaatschap aan Georgië zodra is voldaan aan de gestelde criteria

Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022 d.d. 22 juni 2022

In behandeling

22-6-2022

Motie 21 501-20 nr. 1810 - Piri c.s. over op zeer korte termijn een afweging maken over visumliberalisatie voor Kosovo

Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022 d.d. 22 juni 2022

In behandeling

22-6-2022

Motie 21 501-20 nr. 1822 - Stoffer/Omtzigt over de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne en Moldavië

Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022 d.d. 22 juni 2022

In behandeling

22-6-2022

Motie 21 501-33 nr. 942 - Van Wijngaarden/Bontenbal over alleen instemmen met een nieuw voorstel voor de EU taxonomie indien kernenergie hierin wordt meegenomen

2MD Energieraad d.d. 22 juni 2022

In behandeling

Tabel 31 Door bewindslieden gedane toezeggingen, parlementaire jaar 2021-2022

Datum

Titel

Herkomst

Stand van Zaken

16-6-2021

Toezegging: komt met een schriftelijke reactie op het artikel in Trouw over Turkije

CD RBZ d.d. 16 juni 2021

Aan voldaan per brief d.d. 24 juni 2021

16-6-2021

Toezegging: zal in haar gesprek met haar Iraakse collega het verdwijnen van jongeren in Fallujah aan de orde stellen

CD RBZ d.d. 16 juni 2021

Aan voldaan per brief d.d. 24 juni 2021

16-6-2021

Toezegging: zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor internationaal onderzoek naar de schending van mensenrechten en oorlogsrecht bij conflict Armenië en Azerbeidzjan

CD RBZ d.d. 16 juni 2021

Aan voldaan per brief d.d. 7 juli 2021

16-6-2021

Toezegging: komt terug op de vraag over capaciteit om sancties te stellen

CD RBZ op 16 juni 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 november 2021

2-7-2021

Toezegging: Kabinetsreactie op het Ongevraagd advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, verdragen en het Unierecht

Ongevraagd advies over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht d.d. 2 juli 2021

In behandeling

8-7-2021

Toezegging: om de Engelse vertaling van de regeling voor Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt online te zetten

CD missies & operaties d.d. 8 juli 2021

Aan voldaan per brief d.d. 7 september 2021

17-8-2021

Toezegging: FvD vraagt naar visie kabinet op houding RF en CHI richting Taliban

CD Afghanistan d.d. 17 augustus 2021

Aan voldaan per brief d.d. 24 augustus 2021

17-8-2021

Toezegging:inDEF om feitenrelaas met overzicht over de afgelopen periode

CD Afghanistan d.d. 17 augustus 2021

Aan voldaan met brief d.d. 14 september 2021

17-8-2021

Toezegging: om te trachten mensen die in zichtbare posities een band hebben gehad met NL, binnen de grenzen van het mogelijke een plek te geven op evacuatievluchten/in veiligheid brengen

CD Afghanistan d.d. 17 augustus 2021

Aan voldaan per brief d.d. 24 augustus 2021

18-8-2021

Toezegging: Het kabinet zal op korte termijn een nadere brief sturen om in te gaan op de consequenties van de recente ontwikkelingen

Beantwoording KV Afghaanse tolken

Aan voldaan per brief d.d. 24 augustus 2021

14-9-2021

Toezegging: informeert de Kamer via een brief nader over de inzet in de AVVN omtrent het conflict in Nagorno-Karabach en de uitvoering van aangenomen Kamermoties omtrent dit conflict

CD AVVN d.d. 14 september 2021

Aan voldaan per brief d.d. 14 oktober 2021

14-9-2021

Toezegging: informeert de Kamer via een brief nader over de situatie in Irak omtrent berechting van IS-strijders

CD AVVN d.d. 14 september 2021

Aan voldaan per brief d.d. 29 september 2021 en 13 april 2022

4-10-2021

Toezegging: zal de Kamer voorafgaande aan het commissiedebat RBZ op 14 oktober informeren over de veroordeling van de Marokkaanse journalist Omar Radi

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 4 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 14 oktober 2021

4-10-2021

Toezegging: de reeds toegezegde brief over Marokko komt z.s.m. na de consultaties naar de Kamer en in de brief wordt ook ingegaan op de Hirak-activisten

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 4 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 14 december 2021

4-10-2021

Toezegging: voor het eind van dit jaar wordt de Kamer geïnformeerd over de ratificatie van het verdrag van de Raad van Europa over orgaanhandel

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 4 oktober 2021

Aan voldaan per brief door StasVWS d.d. 13 december 2021

4-10-2021

Toezegging: de brief over de uitwerking van de motie van het lid Jasper van Dijk over een onderzoek naar de inzet in Afghanistan komt de Kamer zo snel als mogelijk is toe

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 4 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 17 juni 2022

4-10-2021

Toezegging: om alle informatie die de Kamer heeft gevraagd over de situatie in Afghanistan uiterlijk eind deze week aan de Kamer toe te sturen

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 4 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 11 oktober 2021

4-10-2021

Toezegging: zal de Kamer informeren over het onderzoek naar het onder exportcontrole brengen van bepaalde cybersurveillance technologiën

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 4 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 6 oktober 2021

4-10-2021

Toezegging: komt binnen een week terug op de vraag over de precieze bijdrage van Nederland aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de aanvullende verzoeken die zijn gedaan

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 4 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 11 oktober 2021

4-10-2021

Toezegging: om de kosten voor het opzetten van een Sanctie-taskforce in kaart te brengen en dit voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer te communiceren

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 4 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 november 2021

12-10-2021

EK - Toezegging: om in het kader van de uitvoering van de motie-Koole (EK 35403, G) in maart 2022 met een opzet te komen voor wat betreft vervolgstappen in het verlengde van de Kijk op Europacampagne

Mondeling overleg over uitvoering van de motie Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa d.d. 12 oktober 2021

In behandeling

12-10-2021

EK - Toezegging: om telkens een geactualiseerde lijst van publieksactiviteiten in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa toe te sturen

Mondeling overleg over uitvoering van de motie Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa d.d. 12 oktober 2021

In behandeling (1 brief verstuurd)

14-10-2021

Toezegging: De kamer ontvangt een update over de laatste stand van zaken omtrent Afghanistan voor kerst

2MD Stand van zaken Afghanistan (CD 13/10) d.d. 14 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 november 2021

14-10-2021

Toezegging: De kamer ontvangt een brief zodra er meer duidelijkheid is over het bericht dat een EUPOL-tolk die op de NL lijst zou hebben gestaan zou zijn vermoord

2MD Stand van zaken Afghanistan (CD 13/10) d.d. 14 oktober 2021

Aan voldaan per brief uitgestuurd door JenV d.d. 27 oktober 2021

14-10-2021

Toezegging: In verslag RBZ komt antwoord op vraag over verkiezingsmissie EU in Venezuela

CD RBZ d.d. 14 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 25 oktober 2021

14-10-2021

Toezegging: de kamer ontvangt een update over alle moties inzake conflict Nagorno Karabach in de brief over de Oostelijk Partnerschap Top

CD RBZ d.d. 14 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 4 november 2021

27-10-2021

Toezegging: over dat de Kamer wordt geïnformeerd als hij aanwijzingen heeft dat de Wagner-groep actief is in Mali, inclusief een duiding daarover

CD MINUSMA d.d. 27 oktober 2021 ; Herhaald: CD RBZ d.d. 20 januari 2022

In behandeling

28-10-2021

Toezegging: om bij een volgende discussie over Mali en de omgeving de discussie verder te laten reiken dan het discours over stabiliteit versus terrorisme en in te gaan op de rol van andere elementen zoals grondstoffen

2MD MINUSMA d.d. 28 oktober 2021

In behandeling

28-10-2021

Toezegging: overlegt met de partners van de EU-trainingsmissie in Mali over hoe gezamenlijk om te gaan met staatsgrepen en door het Malinese leger gepleegde mensenrechtenschendingen

2MD MINUSMA d.d. 28 oktober 2021

In behandeling

2-11-2021

Toezegging:inJenV zal in reguliere rapportage informatie geven over het gebruik van het noodhulpfonds voor slachtofferhulp

CD Consulaire Zaken d.d. 2 november 2021

In behandeling

2-11-2021

Toezegging: komt terug op de financieringssystematiek van de beveiliging op de posten

CD Consulaire Zaken d.d. 2 november 2021

Dossier afgesloten. Zie opvolging motie 35 925-V nr. 56.

2-11-2021

Toezegging: bekijkt opnieuw de voor- en nadelen van eventuele wetgeving voor consulaire dienstverlening

CD Consulaire Zaken d.d. 2 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 december 2021

2-11-2021

Toezegging: informeert de Kamer over welke andere EU-landen de mogelijkheid toestaan van het hebben van een dubbele nationaliteit

CD Consulaire Zaken d.d. 2 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 december 2021

2-11-2021

Toezegging: informeert de Kamer over verdere mogelijkheden van digitalisering van producten en diensten die via Nederlandwereldwijd worden aangeboden, waaronder reisdocumenten

CD Consulaire Zaken d.d. 2 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 december 2021

2-11-2021

Toezegging: gaat, in overleg met MinBZK na, of het mogelijk is dat Nederlanders die in het buitenland per post hebben gestemd een ontvangstbevestiging van hun stem kunnen ontvangen

CD Consulaire Zaken d.d. 2 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 december 2021

2-11-2021

Toezegging: inzake financiële bijdrage van Nederlanders die zijn afgereisd naar gebieden waarvoor een negatief reisadvies geldt en die gebruik maken van repatriëring en de mogelijkheden voor het verplichten van registratie

CD Consulaire Zaken d.d. 2 november 2021

In behandeling

3-11-2021

Toezegging: inzake technische briefing over cybersurveillance

CD Wapenexportbeleid d.d. 3 november 2021

Afgesloten met TB

4-11-2021

Toezegging: de Kamer ontvangt een nadere analyse inzake toepassing van artikel 2 uit het genocideverdrag

CD China d.d. 4 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 17 november 2021

4-11-2021

Toezegging: informeert de Kamer indien hij nadere informatie heeft over orgaanhandel

CD China d.d. 4 november 2021

In behandeling

4-11-2021

Toezegging: gaat na of er een uitnodiging voor de Olympische Spelen is verstuurd door China aan voormalig IOC-leden

CD China d.d. 4 november 2021

In behandeling

4-11-2021

Toezegging: legt de vraag van het lid Mulder over lezen van info Xiaomi-telefoon door China in Litouwen voor aan de diensten

CD China d.d. 4 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 14 april 2022

8-11-2021

Toezegging: 2. De Kamer ontvangt nadere informatie over welke sectoren onderdeel uitmaken van de handel van Belarus met Nederland

CD RBZ d.d. 8 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 7 december 2021

16-11-2021

Toezegging: stuurt uiterlijk 17 december 2021 de appreciatie van het Strategisch Kompas aan de Kamer

CD RAZ d.d. 23 november 2021 op 16 november 2021

Aan voldaan per brief door MinDef d.d. 10 december 2021

16-11-2021

Toezegging: komt binnen twee weken schriftelijk terug op de rechtsstatelijke principes voor wat betreft de situatie in Letland waar het parlement de regels heeft aangescherpt voor ongevaccineerde parlementariërs

CD RAZ d.d. 23 november 2021 op 16 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 23 november 2021

16-12-2021

Toezegging: De Kamer wordt geïnformeerd als er een nieuwe Iraakse coalitie is en duidelijk is wat dat betekent voor de internationale inzet

CD Anti-ISIS en brede veiligheidsinzet Irak in 2022 d.d. 16 december 2021

In behandeling

20-1-2022

Toezegging: zal in het verslag van de RBZ terugkomen op de vraag van het lid Piri over de route van de wapentransporten uit Groot-Brittannië aan Oekraïne door de lucht

CD RBZ d.d. 20 januari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 27 januari 2022

20-1-2022

Toezegging: zal de Kamer een verslag doen toekomen van het bezoek aan Kiev

CD RBZ d.d. 20 januari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 3 februari 2022

20-1-2022

Toezegging: zal in het verslag van de RBZ terugkomen op de vraag van het lid Agnes Mulder over het draagvlak onder de Russische bevolking voor het voeren van een oorlog met Oekraïne

CD RBZ d.d. 20 januari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 27 januari 2022

20-1-2022

Toezegging: brengt het verzoek om een uitgebreide brief over de scenario’s/opties voor de toekomstige levering van energie i.h.k.v. de geopolitieke ontwikkelingen over aan het kabinet

CD RBZ d.d. 20 januari 2022

Aan voldaan per brief door MinEZK d.d. 18 maart 2022

20-1-2022

Toezegging: De Kamer wordt geïnformeerd over eventuele belangrijke wijzigingen in het reisadvies voor Oekraïne, en in het verslag RBZ wordt teruggekomen op het huidige reisadvies

CD RBZ d.d. 20 januari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 3 februari 2022

27-1-2022

Toezegging: informeert de Kamer voor de zomer over de langetermijnvisie van het kabinet op de inzet in Afghanistan

CD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 27 januari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 7 juli 2022

27-1-2022

Toezegging: informeert de Kamer voor de zomer over de implementatie van het Verbeterplan n.a.v. de evacuatie-operatie uit Afghanistan

CD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 27 januari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 7 juli 2022

27-1-2022

Toezegging: informeert de Kamer over de voortgang van het NIOD-onderzoek naar de operaties in Afghanistan, zodra daarover meer duidelijkheid bestaat

CD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 27 januari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 17 juni 2022

27-1-2022

Toezegging: informeert de Kamer nader over de situatie van Afghanen die via Pakistan naar Nederland willen komen in het plenaire debat over de stand van zaken rondom de evacuatie uit Afghanistan

CD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 27 januari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 30 maart 2022

27-1-2022

Toezegging: informeert de Kamer binnen twee weken per brief over de uitwerking in het coalitie-akkoord van de afspraak over de hervestiging van Afghaanse vluchtelingen in Nederland in de context van de UNHCR-lijst

CD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 27 januari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 21 februari 2022

27-1-2022

Toezegging: informeert de Kamer binnen enkele weken over de voortgang van het onafhankelijke onderzoek naar de evacuatie-operatie uit Afghanistan

CD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 27 januari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 4 februari 2022

3-2-2022

Toezegging: om in overleg met MinKE en n.a.v. de Kamerbrief «Naar een nationaal plan voor het energiesysteem richting 2050» (17 december jl.) in een brief in te gaan op de consequenties voor het huidige gasbeleid

Debat over de situatie in Oekraïne d.d. 3 februari 2022

Aan voldaan per brief door MinEZK d.d. 18 maart 2022

3-2-2022

Toezegging: om contact te onderhouden met Tichanovskaja

Debat over de situatie in Oekraïne d.d. 3 februari 2022

Aan voldaan per brief door MinEZK d.d. 18 maart 2022

3-2-2022

Toezegging: over de veiligheid van het luchtruim voor burgerluchtvaart boven Oost-Oekraïne en Rusland

Debat over de situatie in Oekraïne d.d. 3 februari 2022

Toezegging achterhaald, dossier gesloten

3-2-2022

Toezegging: om in de beleidsbrief buitenlandbeleid een expliciete blauwdruk mee te nemen over hoe er op Europees niveau beter om kan worden gegaan met toekomstige situaties zoals in Oekraïne

Debat over de situatie in Oekraïne d.d. 3 februari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 8 maart 2022

3-2-2022

Toezegging: inzake het registreren van contactgegevens van reizigers door de ambassade in Oekraïne

Debat over de situatie in Oekraïne d.d. 3 februari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 26 februari 2022

10-2-2022

Toezegging: om de nadere gedachtevorming welke instrumenten het Europees Parlement tot zijn beschikking moet hebben met de Kamer te delen

CD EU-Informatievoorziening d.d. 10 februari 2022

In behandeling

10-2-2022

Toezegging: komt schriftelijk terug op de comitologie bij het coronatoegangsbewijs inzake de geldigheidsduur

CD EU-Informatievoorziening d.d. 10 februari 2022

Aan voldaan per brief door MinVWS d.d. 3 maart 2022

10-2-2022

Toezegging: Kamer een hoofdlijnenbrief en een tijdspad van de Europawet

CD EU-Informatievoorziening d.d. 10 februari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 3 juni 2022

28-2-2022

Toezegging: reisadvies voor Rusland bekijken

Debat over de situatie in Oekraïne d.d. 28 februari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 4 maart 2022

28-2-2022

Toezegging: zegt toe de inzet ten aanzien van lopende contracten met Rusland in te brengen in een volgende Europese vergadering

Debat over de situatie in Oekraïne d.d. 28 februari 2022

In behandeling

28-2-2022

Toezegging: om te kijken wat we in Europees verband kunnen doen op gebied van uitsluiten van energiebedrijven van SWIFT

Debat over de situatie in Oekraïne d.d. 28 februari 2022

In behandeling

10-3-2022

Toezegging:P vraagt tijdens de ER aandacht voor toegang waarnemers tot kerncentrales

Debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne d.d. 10 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 18 maart 2022

10-3-2022

Toezegging: om de Kamer schriftelijk te informeren over steun aan Moldavië (vóór het Commissiedebat RBZ)

Debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne d.d. 10 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 18 maart 2022

17-3-2022

Toezegging: om in het verslag van de Raad Algemene Zaken dd 22 maart terug te komen op de nadere interpretatie van de richtsnoeren inzake het rechtsstaatmechanisme

CD Raad Algemene Zaken dd 22 maart / Brexit en Nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk  d.d. 17 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 25 maart 2022

17-3-2022

Toezegging: om dat als er nieuwe informatie is inzake verstoringen in de Yamalpijplijn daarover de Kamer te informeren

CD Raad Algemene Zaken dd 22 maart / Brexit en Nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk  d.d. 17 maart 2022

In behandeling

17-3-2022

Toezegging: om de Kamer nader te informeren over de kabinetspositie inzake de transnationale lijsten

CD Raad Algemene Zaken dd 22 maart / Brexit en Nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk  d.d. 17 maart 2022

Aan voldaan per brief door BZK d.d. 17 juni 2022

17-3-2022

Toezegging: om aan de minister van EZK te verzoeken om de Kamer nader te informeren of, en zo ja welke, informatie beschikbaar is over bedrijven die vanuit Nederland na de Brexit naar het Verenigd Koninkrijk zijn vertrokken

CD Raad Algemene Zaken dd 22 maart / Brexit en Nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk  d.d. 17 maart 2022

Overgenomen door EZK

17-3-2022

Toezegging: om in Europees verband te gaan overleggen over scenario’s voor de lange termijn relatie met Rusland en de Kamer daarover nader te informeren over de Nederlandse inzet en perspectief hierbij

CD Raad Algemene Zaken dd 22 maart / Brexit en Nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk  d.d. 17 maart 2022

In behandeling

31-3-2022

Toezegging: om schriftelijk terug te komen op de uitspraak in een kortgeding rondom de Afghaanse fixers

Debat Afghanistan d.d. 31 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 29 april 2022

31-3-2022

Toezegging: om schriftelijk terug te komen op motie Piri 27 925 nr 894

Debat Afghanistan d.d. 31 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 29 april 2022

31-3-2022

Toezegging: om binnen een maand een schriftelijke toelichting te zullen sturen over mogelijkheden afgifte LPs voor ongedocumenteerden in Pakistan

Debat Afghanistan d.d. 31 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 29 april 2022

31-3-2022

Toezegging: Voornemen over eventuele einddatum aan de Kamer communiceren

Debat Afghanistan d.d. 31 maart 2022

In behandeling

31-3-2022

Toezegging: om Commissie Ruijs te vragen te kijken naar besluitvorming rondom PIA vlucht

Debat Afghanistan d.d. 31 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 29 april 2022

31-3-2022

Toezegging: om expliciet te kijken naar veiligheidsafweging bij evacuatie/overbrengingen

Debat Afghanistan d.d. 31 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 29 april 2022

13-4-2022

Toezegging: Tecnische briefing over de Internationale Cyberstrategie (ICS2)

CD Internationale Cyberveiligheid d.d. 13 april 2022

In behandeling

13-4-2022

Toezegging: De Kamer ontvangt de geïntegreerde cyberstrategie kort na het zomerreces

CD Internationale Cyberveiligheid d.d. 13 april 2022

In behandeling

13-4-2022

Toezegging: komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Sjoerdsma of en hoe er is gereageerd op het cyberincident dat de haven van Rotterdam en andere Europese havens heeft geraakt

CD Internationale Cyberveiligheid d.d. 13 april 2022

Aan voldaan per brief d.d. 6 mei 20223

19-4-2022

Toezegging:inVWS inzake reactie BZ op lockdown Shanghai

minVWS bij CD Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

In behandeling

12-5-2022

Toezegging: om in het verslag van de RBZ te informeren over de stand van zaken in het harmoniseren van de sancties tegen Belarus en Rusland

CD RBZ d.d. 12 mei 2022

In behandeling

12-5-2022

Toezegging: om voor het zomerreces een brief sturen over de Nederlandse inzet ten aanzien van de Sahelregio

CD RBZ d.d. 12 mei 2022

In behandeling

12-5-2022

Toezegging: om in het verslag van de RBZ ingaan op zijn besprekingen van de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van het opleggen van secundaire sancties en een nieuw team opdracht geven die alles gereed maakt om deze desgewenst in te stellen

CD RBZ d.d. 12 mei 2022

Aan voldaan per brief d.d. 16 mei 2022

12-5-2022

Toezegging: om een nadere reactie sturen op het idee van importtarieven

CD RBZ d.d. 12 mei 2022

Aan voldaan per brief d.d. 16 mei 2022

12-5-2022

Toezegging: om een brief te sturen over de brede steun aan en opvang van (vrouwelijke) slachtoffers van oorlogsmisdaden in Oekraïne

CD RBZ d.d. 12 mei 2022

Aan per brief voldaan op 2 juni 2022

31-5-2022

Toezegging:P om in de volgende voortgangsbrief over sanctienaleving en handhaving in te gaan op confiscatie, flowchart en corruptie

MP in notaoverleg Europese Raad d.d. 30-31 mei 2022

In behandeling

31-5-2022

Toezegging:P om de guidance van de Europese Commissie ten aanzien van de betaling voor Russisch gas aan de Kamer toe te zenden

MP in notaoverleg Europese Raad d.d. 30-31 mei 2022

In behandeling

31-5-2022

Toezegging: stuurt brief over de opvang en begeleiding bij het vinden van huisvesting en werk voor de lokale oud-medewerkers van BZ/Ambassade Kaboel

2MD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 31 mei 2022

In behandeling

31-5-2022

Toezegging: stuurt stavaza brief over de vorderingen op het gebied van het aantal over te brengen mensen uit Afghanistan

2MD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 31 mei 2022

In behandeling

14-6-2022

Toezegging: om voor de begrotingsbehandeling te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de erkenning van de Armeense genocide in EU-verband

CD Hoofdlijnen BZ d.d. 14 juni 2022

In behandeling

14-6-2022

Toezegging: om een brief te sturen over beïnvloeding vanuit het buitenland door landen, waarvan veel burgers met een dubbele nationaliteit in Nederland wonen

CD Hoofdlijnen BZ d.d. 14 juni 2022

In behandeling

14-6-2022

Toezegging: om een brief te sturen over het verminderen van de strategische afhankelijkheid van grondstoffen

CD Hoofdlijnen BZ d.d. 14 juni 2022

In behandeling

14-6-2022

Toezegging: komt schriftelijk terug op een geschikte planning voor bespreking van de uitkomsten van de Conferentie over de toekomst van Europa en een eventueel besluit in de EU om een Conventie tot verdragswijziging uit te schrijven

CD RAZ d.d. 14 juni 2022

In behandeling

16-6-2022

Toezegging: Appreciatie opinies CIE over KLS OEK/MOL/GEO komt voor ER-debat

CD RBZ d.d. 16 juni 2022

Aan voldaan per brief d.d. 20 juni 2022

16-6-2022

Toezegging: om in verslag RBZ terugkomen op stellen condities op het gebied van migratie (opvang in de regio) aan visumliberalisatie als onderdeel strategisch partnerschap Golfregio

CD RBZ d.d. 16 juni 2022

Aan voldaan per brief d.d. 24 juni 2022

16-6-2022

Toezegging: om in het verslag RBZ terug te komen op versterken van EU defensie technologische en industriële basis

CD RBZ d.d. 16 juni 2022

Aan voldaan per brief d.d. 24 juni 2022

16-6-2022

Toezegging: om in het verslag RBZ uiteen te zetten hoe EPF wordt gefinancierd

CD RBZ d.d. 16 juni 2022

Aan voldaan per brief d.d. 24 juni 2022

16-6-2022

Toezegging: Brief sanctie implementatie komt voor zomerreces

CD RBZ d.d. 16 juni 2022

Aan voldaan per brief d.d. 6 juli 2022

23-6-2022

Toezegging: In het verslag NAVO-Top in Madrid wordt meegenomen aan welke criteria Georgië nog moet voldoen om het Membership Action Plan-status in de NAVO te krijgen

CD NAVO d.d. 23 juni 2022

In behandeling

23-6-2022

Toezegging: Voor begrotingsdebat brief over het bevorderen van mediavrijheid in Rusland en het tegengaan van Russische desinformatie in kwetsbare landen

CD NAVO d.d. 23 juni 2022

In behandeling

Licence