Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Veiligheidsagenda

Voor een perdiode van drie jaar wordt er een Veiligheidsagenda opgesteld. In deze agenda hebben de Minister van JenV, het college van procureurs-generaal en de regioburgemeesters doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de taakuitvoering van de politie. Deze Veiligheidsagenda is complementair aan de lokale veiligheidsagenda’s.

In de huidige veiligheidsagenda zijn doelstellingen geformuleerd voor de periode 2019-2022. Momenteel wordt met alle betrokken partijen gewerkt aan een vervolg op de Veiligheidsagenda. De Kamer wordt hier separaat over geïnformeerd.

Licence