Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

De onderstaande tabellen bevatten de belangrijkste mutaties voor respectievelijk de uitgaven en ontvangsten sinds de begroting 2022. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen mutaties bij Voorjaarsnota 2022 en bij Miljoenennota 2023. De mutaties die groter zijn dan € 10 mln. worden toegelicht en, indien politiek relevant, worden ook kleinere mutaties toegelicht.

Tabel 1 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

uitgaven 2022

uitgaven 2023

uitgaven 2024

uitgaven 2025

uitgaven 2026

uitgaven 2027

         
 

Stand begroting 2022 (inclusief NvW en ISB's)

 

15.999.546

16.229.330

14.970.490

14.854.288

14.909.726

15.098.903

         
 

Belangrijkste mutaties

       
         
 

Reeds genoemd in de startnota

       
 

Asielketen hogere instroom COA

37

360.000

298.000

250.000

196.000

100.000

100.000

 

ODA Asielketen hogere instroom

37

153.549

177.227

212.582

219.863

221.244

221.244

 

IND asielketen hogere instroom

37

30.000

110.000

110.000

110.000

100.000

100.000

 

Nidos asielketen hogere instroom

37

14.000

17.000

19.000

22.000

25.000

25.000

 

Overige mutaties in startbrief

 

4.000

9.000

15.000

17.000

17.000

17.000

         
 

Voorjaarsnota 2022/ eerste suppletoire begroting 2022

       

1

Ondermijningsaanpak RST

31

10.625

0

0

0

0

0

2

Recherche samenwerkingsteam

31

0

0

0

17.924

0

0

3

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

32, 34, 37, 91, 92

‒ 39.156

‒ 24.012

7.842

38.100

56.118

72.921

4

Meerjaren Productie Prognose (MPP)

32, 37

42.567

51.281

125.705

188.505

301.446

293.371

5

Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen

33

‒ 10.000

10.000

0

0

0

0

6

Kasschuif Ondermijining

33

‒ 138.700

20.400

14.700

40.000

34.600

29.000

7

Kasschuif Wetboek van Strafvordering

33

14.000

‒ 14.000

    

8

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

34

40.000

70.000

70.000

120.000

170.000

170.000

9

Tegemoetkomingen slachtoffers in de jeugdzorg

34

11.575

4.350

0

0

0

0

10

Kasschuif Bestuurlijke agenda

34

10.800

8.400

400

‒ 9.000

‒ 10.600

0

11

POK Uithuisplaatsing (UHP)

34

10.364

3.455

0

0

0

0

12

Bewaken en Beveiligen

36

0

0

50.000

100.000

100.000

100.000

13

DG Samenleving en Covid

36

19.600

0

0

0

0

0

14

Middelen Inlichtingendiensten

36

60.000

100.892

191.583

191.583

191.583

227.800

15

Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen

36

‒ 50.124

‒ 83.342

‒ 160.283

‒ 160.283

‒ 160.283

‒ 191.000

16

Waterschade Limburg

36

61.000

0

0

0

0

0

17

Official Development Assistance (ODA)

37

88.549

113.339

85.177

81.827

87.230

93.505

18

Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV)

37

0

18.000

0

0

0

0

19

Basisbudget Informatiehuishouding van BZK

92

12.900

12.900

12.900

12.900

12.900

12.900

20

Plan van aanpak Informatiebeveiliging

92

4.400

19.467

20.291

20.169

18.569

15.869

21

Boa's kwaliteitsimpuls

92

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

22

Loonbijstelling 2022

alle

364.437

355.053

353.113

350.990

352.312

356.926

23

Prijsbijstelling 2022

alle

130.294

126.193

124.635

123.583

123.583

124.979

         
 

Overige mutaties voorjaarsnota

 

128.888

53.290

66.674

‒ 81.888

‒ 134.863

‒ 249.694

         
 

Miljoenennota 2023/ Ontwerpbegroting 2023

       
         
 

Coalitieakkoord middelen van de Aanvullende post:

       

24

CA middelen: Versterken politieorganisaties

31

50.000

100.000

150.000

200.000

200.000

200.000

25

CA middelen: Sociale advocatuur

32

0

10.000

30.000

90.000

90.000

90.000

26

CA middelen: Versterken justitiële keten (OM/ZM)

32, 33, 34, 91

50.000

100.000

130.000

200.000

200.000

200.000

27

CA middelen: Modernisering wetboek van Strafvordering

33

11.000

139.000

150.000

150.000

0

0

28

CA middelen: Tegengaan ondermijning

33

0

40.000

80.000

100.000

100.000

100.000

29

CA middelen: OM -ICT en opsporing

33

4.000

8.000

12.000

12.000

12.000

12.000

30

CA middelen: Veiligheid overig

34

10.000

20.000

45.000

45.000

45.000

45.000

31

CA middelen: Versterken Preventieaanpak

34, 91

50.000

100.000

150.000

150.000

150.000

150.000

32

CA middelen Inlichtingendiensten

36

0

24.108

58.417

58.417

58.417

72.200

         
 

Herverdeling middelen binnen JenV

       

33

Middelen ondermijning tbv Politie

31,33

48.530

62.990

62.690

61.590

61.590

61.590

34

Hermansmiddelen

31, 32, 33, 34,91,92

176.346

176.296

170.941

166.741

166.741

166.741

35

Legacy problematiek RvdR

32

16.200

20.200

18.200

0

0

0

36

Ondermijning tbv de Rechtspraak

32

14.880

13.280

13.280

12.800

12.800

12.800

37

Continuiteit en vernieuwing ICT OM

33

37.000

     

38

Legacy problematiek OM

33

0

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

39

Ondermijningsmiddelen DJI

34

54.250

34.250

24.250

24.250

24.250

24.250

40

Platform veilig ondernemen

33

7.500

12.500

10.000

10.000

10.000

10.000

41

Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen

36

‒ 757

‒ 25.205

‒ 53.053

‒ 52.043

‒ 52.043

‒ 64.465

42

Plan van aanpak Informatiebeveiliging (IB)

91

4.400

19.467

20.291

20.169

18.569

15.869

43

Overboeking middelen herverdeling binnen JenV

31,32,33,34,36,91,92

‒ 358.349

‒ 340.778

‒ 293.599

‒ 270.507

‒ 268.907

‒ 253.785

         
 

Diversen

       

44

WAU middelen (Werk aan Uitvoering)

31, 32, 34, 37, 91, 92

42.002

125.741

125.491

125.491

125.491

125.491

45

Kasschuif Beslag Informatie systeem (BIS)

33

‒ 16.500

16.500

0

0

0

0

46

Kasschuif verkeer 2022

33

‒ 10.465

2.075

8.390

   

47

Leges producten Justis

33, 34

0

44.308

44.308

44.308

44.308

44.308

48

Aanpak ondermijning bijzondere opsporingsdienst

33

‒ 6.463

‒ 17.896

‒ 25.769

‒ 24.410

‒ 24.560

‒ 24.560

49

Tegemoetkomingsregeling commissie De Winter

34

19.550

8.030

0

0

0

0

50

BDUR doorontwikkeling crisisbeheersing

36, 92

‒ 30.000

46.000

57.000

73.000

83.000

83.000

51

Middelen doorstroom migratie

37, 91

0

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

52

Gemeentelijke en particuliere opvang

37

30.500

‒ 30.500

0

0

0

0

53

Nationaal programma Oekraïense Vluchtelingen

37, 91

2.175

129.600

0

0

0

0

54

Opvang ontheemden Oekraïne

37

0

995.000

0

0

0

0

55

Subsidies ngo's (non gouvernementele organisaties) tbv inzet Oekraïne

37

25.912

0

0

0

0

0

56

Grenzen en veiligheid

37

0

0

‒ 380

‒ 1.986

‒ 8.194

‒ 14.886

57

Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne

37

99.000

0

0

0

0

0

         
 

Overige mutaties miljoenennota/ ontwerpbegroting

 

‒ 31.120

‒ 11.302

‒ 70.622

‒ 64.641

‒ 64.418

‒ 88.981

         
 

Stand ontwerpbegroting 2023

 

17.619.705

19.606.887

17.555.644

17.682.740

17.598.609

17.684.296

Toelichting

Reeds genoemd in de startnotaAsielketen hogere instroom COA, ODA, IND en NidosDoor een hogere instroom en bezetting stijgen de kosten voor de asielketen.

Mutaties opgenomen in Voorjaarsnota en eerste suppletoire begroting 2022

 • 1. Ondermijningsaanpak Recherche Samenwerkingsteam (RST)Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de lands­ pakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is € 10,6 mln. voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begroting van Konink­rijksrelaties naar de begroting van Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld.

 • 2. Recherche SamenwerkingsteamOp basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamen­ werkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwer­kingsteam beschikbare middelen voor het jaar 2025 overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties naar de begroting van Justitie en Veiligheid.

 • 3. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. De PMJ-raming laat de eerste twee jaren een neerwaartse bijstelling zien die voornamelijk wordt veroorzaakt door een meerjarige meevaller bij de Raad voor Rechtsbijstand. Vanaf 2024 laat de PMJ-raming een hogere uitgave zien waarvan een groot deel neer slaat bij DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).

 • 4. Meerjaren Productie Prognose (MPP)De Meerjaren Productie Prognose (MPP) is een periodiek overzicht van prognoses voor de uitvoeringsdiensten in de migratieketen die wordt gebruikt voor planning, sturing en de financiering. De actuele raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2022 tot een budgetver­hoging van € 42,6 mln. hetgeen oploopt tot € 293,4 mln. in 2027. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoogde bezetting bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). De gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en de verwachte gemiddelde bezetting bij COA in de komende jaren zijn hoger dan ten tijde van de Startnota. In 2022 ‒ € 25,1 mln. oplopend naar € 277,1 mln. in 2027. Daarnaast vindt bij COA in 2022 een nabetaling plaats van € 75,6 mln. over 2021 vanwege een hogere bezetting in 2021 dan bij najaarsnota 2021 verwacht.

 • 5. Kasschuif Digitalisering StrafrechtketenDoordat diverse grote projecten in het kader van de digitalisering van de strafrechtketen zijn vertraagd, worden met een kasschuif middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023, waar deze middelen zullen worden gebruikt om de doelstellingen op het gebied van papier uit de keten en de mulitimediavoorzieningen alsnog te realiseren.

 • 6. Kasschuif OndermijningEen kasschuif op de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen voor totaal € 138,7 mln. worden verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

 • 7. Kasschuif Wetboek van StrafvorderingEen deel van de CA-middelen voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden door middel van een kasschuif van het jaar 2023 naar voren gehaald. Dit om de aanloopkosten 2022 van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te kunnen bekostigen.

 • 8. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt dat gericht is op het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI.

 • 9. Tegemoetkoming slachtoffers in de jeugdzorgDe regeling voor slachtoffers jeugdzorg naar aanleiding van Cie. De Winter wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. Hiervoor worden in het jaar 2022 en 2023 kosten gemaakt. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget van SGM.

 • 10. Kasschuif Bestuurlijke agendaOm de bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg in de eerste jaren (2022 tot en met 2024) te kunnen bekostigen wordt een kasschuif toegepast om de middelen (2025 en 2026) naar voren te halen. Baten zullen in latere jaren volgen.

 • 11. POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag/ Uithuisplaatsing (UHP))Bij gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt totaal € 13,8 mln. beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 en 2023.

 • 12. Bewaken en BeveiligenDe Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken.

 • 13. DG Samenleving en CovidHet programma-DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog € 19,6 mln aan uitgaven gedaan.

 • 14. Middelen InlichtingendienstenDeze post betreft de overheveling vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van JenV voor een deel van de middelen die meerjarig bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en een aantal andere departementen, zie ook post 15. Het restant van de middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting wordt op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.

 • 15. Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementenDoor middel van deze mutatie worden de middelen Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) door JenV overgeheveld. Zie ook post 14 Middelen Inlichtingendiensten.

 • 16. Waterschade LimburgHet kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoet­ koming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoet­koming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op € 52 mln. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op € 9 mln. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoet­komingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderappor­tages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veilig­ heidsregio’s, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal € 61 mln. toegevoegd aan het JenV budget.

 • 17. Official Development Assistance (ODA)Deze mutatie is een gevolg van de hogere verwachte, op grond van de meest recente MPP, gemiddelde bezetting bij COA in 2022. Verder wordt de ODA- toerekening voor 2022 en latere jaren verhoogd.

 • 18. Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)In het coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Voor een transitiejaar van pilotfase naar een structurele fase is in 2023 € 18 mln. aan het LVV- budget toegevoegd.

 • 19. Basisbudget InformatiehuishoudingNaar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. JenV ontvangt hiervoor structureel € 12,9 mln. waarvan € 9,9 mln. beschikbaar is gesteld voor het departement JenV en € 3 mln. voor de Politie.

 • 20. Plan van aanpak informatiebeveiligingDe middelen zijn in eerste instantie verantwoord op het artikel nog onverdeeld. Zie ook mutatie 42 en 43.

 • 21. Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaar) kwaliteitsimpulsDe motie-Hermans van 23 spetember 2021 verzocht onder meer om het aantal (groene) boa’s te vergroten. De structurele besteding van € 13 mln. via een bijdrage aan het gemeentefonds is bedoeld als impuls aan gemeenten om extra capaciteit voor boa’s vrij te maken. De gelden worden in de vorm van een decentralisatie- uitkering (Du) direct aan de gemeenten overgemaakt. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in het besteden van de gelden, zolang ze de gelden maar inzetten voor het doel: vergroten van capaciteit. De gelden kunnen bijvoorbeeld ook worden besteed aan indirecte capaciteit zoals kosten voor werving en selectie. Van het totale bedrag kunnen naar schatting 130 boa's worden aangenomen.

 • 22. Loonbijstelling 2022De tranche loonbijstelling 2022 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

 • 23. Prijsbijstelling 2022De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

  Nieuwe mutaties

 • 24. CA-middelen: Versterken politieorganisatiesIn het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor het versterken van de politieorganisatie. Zo zijn onder andere middelen vrijgemaakt voor politiemedewerkers die tijdens hun dienstverband PTSS oplopen en recht hebben op een uitkering; investering in mensen en middelen die bijdragen aan de realisatie van de verbetering van de basisvoorzieningen van de bedrijfsvoeringssytemen; versterken van de operationele centra Meldkamers; versterken en het continueren van de interceptiedesk (ID) die onderdeel is van de specialistische opsporing en investering in capaciteit en middelen om deze te laten aansluiten op de hogere eisen aan de politieorganisatie en voldoende capaciteit te hebben voor werving van nieuwe medewerkers.

 • 25. CA-middelen: Sociale advocatuurIn het coalitieakkoord zijn er middelen toegekend om de sociale advocatuur te versterken. Daarbij is de ingeboekte besparing van de stelselvernieuwing rechtsbijstand, die wel wordt voortgezet, geschrapt.

 • 26. CA-middelen: Versterken justitiele keten (OM/ZM)De justitiële keten wordt versterkt door investeringen in met name het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. Doel hiervan is de organisaties toekomstbestendig te maken, onder meer in termen van capaciteit, wendbaarheid (ook gelet op nieuwe ontwikkelingen in criminaliteit), kwaliteit van de informatievoorziening, digitalisering en innovatie en verbetering van de ketensamenwerking.

 • 27. CA-middelen: Modernisering wetboek van strafvorderingIn het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering is techniek onafhankelijk en helpt zo de keten klaar te maken voor de toekomst. De strafrechtketen kan dan beter inspelen op de technologische ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen in een samenleving die steeds verder digitaliseert. Met het nieuwe wetboek krijgt de rechter meer mogelijkheden om te sturen in het onderzoek voordat een strafzaak op zitting komt. Bovendien brengt het nieuwe wetboek de basis weer op orde om het strafrecht toe te passen op een manier die in evenwicht is met de grond- en mensenrechten van een ieder.

 • 28. CA-middelen: Tegengaan ondermijningDe middelen uit het coalitieakkoord voor tegengaan van ondermijning worden ingezet voor versterking en verbreding van de meerjarige structurele aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, om de georganiseerde drugscriminaliteit te reduceren en de ondermijnende effecten van deze criminaliteit terug te dringen. Er wordt onder andere geïnvesteerd in de volgende maatregelen: verdere versterking opsporing en vervolging, kroongetuigenregeling, versterking internationale samenwerking, versterking aanpak van logistieke knooppunten, versterking aanpak van criminele geldstromen, berechtiging en detentie.

 • 29. CA middelen: OM -ICT en opsporing

  In het coalitieakkoord is een structureel bedrag van € 12 mln. uitgetrokken voor ICT en opsporing van het OM . Deze middelen zijn bedoeld voor de versterking van het OM voor de bestrijding van cybercrime en digitale criminaliteit.

 • 30. CA-middelen: Veiligheid overigDe middelen uit het coalitieakkoord voor veiligheid overgi worden aangewend voor de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten, het introduceren van JD Actief (een werkwijze waarbij slachtoffers van met name 'high impactzaken'(HIC) actief door Slachtofferhulp Nederland (SHN) worden benaderd), het tegengaan van mensensmokkel, en het financieel gezond maken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

 • 31. CA-middelen: Versterke PreventieaanpakIn het kader van preventie wordt middels een domeinoverstijgende wijkaanpak ingezet op het voorkomen van jeugdcriminaliteit, wordt ingezet op de aanpak van personen met verward gedrag, en op het voorkomen van recidive.

 • 32. CA-middelen: InlichtingendienstenHet coalitieakkoord bevat extra middelen voor de inlichtingendiensten. Het eerste deel hiervan is vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting reeds bij de eerste suppletoire begroting overgeheveld naar de begroting van JenV, zie post 14. Middels deze boeking wordt het restant van de middelen overgeheveld naar de begroting van JenV. 

 • 33. Middelen ondermijning ten behoeve van PolitieUit de middelen voor het tegengaan van Ondermijning die in 2021 zijn toegekend krijgt de politie middelen ten behoeve van AI/datascience en realtime intelligence, interceptie en informatiedeling, criminele geldstromen, forensische opsporing en internationale aanpak.

 • 34. HermansmiddelenDe € 200 mln voortvloeiend uit de motie-Hermans van 23 september 2021 zijn onder andere ingezet voor de noodzakelijke versterking van het politieonderwijs; vernieuwing van basis ICT-voorzieningen om de druk op de Gebiedsgebonden Politie (GGP) te ontzien; versterking opsporing landelijke eenheid; versterken van de politie in de wijk, digitale wijkagenten en agenten die in en voor de wijk werken met 700 fte’s volledig inzetbaar vanaf het jaar 2027; middelen voor PTSS en de uitvoering van de wet straffen en beschermen om slachtoffers beter te informeren en te beschermen.

 • 35. Legacy problematiek Raad voor de RechtspraakDit betreft extra middelen ten behoeve van de informatievoorziening (IV) legacy problematiek bij de rechtspraak. Deze middelen worden ingezet voor ondermijning, data dienstverlening publicatieproces en vernieuwing procesondersteuning.

 • 36. Ondermijning ten behoeve van de RechtspraakVoor de rechtspraak zijn ondermijningsmiddelen ten behoeve van de rechtspraak overgeheveld voor versterking van de keten, beschermen en veiligheid, planningstool en megazaken.

 • 37. Continuïteit en vernieuwing ICT OMVoor het op orde brengen van de continuïteit en vernieuwing van de ICT zijn er middelen toegekend aan het OM.

 • 38. Legacy problematiek OM

  Voor legacy problematiek bij het Openbaar Ministerie zijn gelden vanuit de ondermijningsmiddelen overgeheveld naar het OM.

 • 39. Ondermijningsmiddelen DJIIn het kader van ondermijning zijn structureel middelen aan DJI toegekend voor versterking van de keten (o.a. afdeling intensief toezicht, bureaus inlichtingen en veiligheid) en beschermen en veiligheid kroongetuigen (investering en exploitatie), vervoer voor gedetineerden door het BOT, bewaking gebouwen door de LBB, beveiliging medewerkers DJI door de LBB).

 • 40. Platform veilig ondernemen (PVO)Er zijn gelden toegekend aan Veiligheid en criminaliteitsbestrijding voor het toekomstbestendig maken van het PVO-stelsel via nieuwe, innovatieve gebiedsgerichte projecten.

 • 41. Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementenDoor middel van deze mutatie wordt het restant bedrag van de middelen voor inlichtingendiensten toebedeeld aan de departementen (OCW, EZK, IenW, VWS, LNV, Defensie en BZ) door JenV overgeheveld. Zie ook post 32 Middelen Inlichtingendiensten.

 • 42. Plan van aanpak Informatiebeveiliging (IB)Versterken van de digitale veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bijbehorende onderdelen. Betreft de kosten van het opstellen en implementeren van het plan van aanpak informatiebeveiliging.

 • 43. Overheveling middelen herverdeling binnen JenVDit betreft de technische tegenboeking van de posten 33 tot en met 42.

 • 44. Werk aan Uitvoering middelen (WAU)Het traject Werk aan Uitvoering richt zich op versterking van de publieke dienstverlening. Hiervoor zijn middelen toegekend voor diverse onderwerpen zoals voor verbeteringen in de dienstverlening; middelen voor kwantitatieve en kwalitatieve personeelscapaciteit en voor het opleiden van personeel naar aanleiding van benchmarking.

 • 45. Kasschuif Beslag Informatie systeem (BIS) De bouw van het Beslag Informatie systeem (BIS) is vertraagd omdat het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) een voorlopig advies aan het OM heeft gegeven over de plannen voor de bouw van dit systeem die het OM noodzaakt om de plannen te heroverwegen. Hierdoor komen de middelen pas in 2023 tot besteding.

 • 46. Kasschuif verkeer 2022Het programmabudget verkeer voor de vervanging van de digitale flitspalen komt later tot besteding doordat er sprake is van vertraging bij de aanbesteding. Door middel van een kasschuif worden de middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023 en 2024 wanneer deze middelen tot besteding komen.

 • 47. Leges producten JustisDit betreft een technische mutatie die samenhangt met de implementatie van een nieuwe wijze van financieren van Justis. De inkomsten voor de producten die Justis levert komen voortaan binnen op de JenV-begroting. Vanuit deze ontvangsten worden uitgavenbudgetten gecreëerd voor de opdrachtgevers van Justis binnen JenV. Zie ook de ontvangsten.

 • 48. Aanpak ondermijning bijzondere opsporingsdienstBetreft de overheveling van structurele middelen voor ondermijning-gerelateerde doelstellingen voor de FIOD, de Belastingdienst en de Douane voor de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

 • 49. Tegemoetkomingsregeling commisie De WinterDe regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (regeling De Winter) wordt door SGM uitgevoerd. De kosten van de uitkeringen worden voor 2/3e door VWS en voor 1/3e door JenV gedekt. De uitvoeringskosten worden 50/50 gedragen.

 • 50. BDUR doorontwikkeling crisisbeheersingOm de aanpak van incidenten en crises in Nederland te verbeteren wordt geïnvesteerd in het fundament van de crisisbeheersing. Hierbij wordt ingezet op effectieve sturing door crisispartners, professioneel informatiemanagement, een landelijke ondersteuningsfaciliteit en het structureel innoveren en borgen van kennis en kunde. De meerjarige reeks wordt voor de jaren 2023 en 2024 voor € 15 mln. gefinancierd uit het lopende begrotingsjaar 2022 (ten laste van artikel 92: nog onverdeeld).

 • 51. Middelen doorstroom migratie Het kabinet heeft besloten de aanpak van overlast te intensiveren. Samen met organisaties in de migratieketen, gemeenten, politie en het OM wordt continu ingezet om de effectieve, integrale aanpak te versterken. Het projectteam voor het aanpakken van de grootste overlastgevers is gestart en hiervoor wordt structureel € 15 mln. vrijgemaakt. Daarnaast komen er aparte opvanglocaties voor kansarme asielaanvragers (€ 15 mln.) voor asielzoekers met een kansarme asielaanvraag, zoals asielzoekers uit veilige landen van herkomst en Dublinners. De DT&V gaat doelgericht aan de slag met een gespecialiseerd team (€ 15 mln.) om de terugkeer van overlastgevers te bevorderen. Dit is het sluitstuk van de geïntensiveerde aanpak van overlastgevers.Daarnaast worden er middelen vrijgemaakt (€ 40 mln) voor de verlenging t/m 21 van de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV18+).

 • 52. Gemeentelijke en particuliere opvangEen kasschuif op de middelen gemeentelijke en particuliere opvang voor gemeenten voor de realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden waarbij € 30,5 mln. euro van het jaar 2023 naar het jaar 2022 wordt verschoven waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

 • 53. Nationaal programma Oekraïense Vluchtelingen

  Er is besloten om de kosten gerelateerd aan de opvang van ontheemden uit Oekraïne door te trekken tot en met Q2 2023.

 • 54. Opvang ontheemden OekraïneDe gereserveerde middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting voor het opvangen van Oekraïense ontheemden voor het realiseren van de 75.000 opvangplekken wordt met deze mutatie overgeheveld naar de begroting van JenV.

 • 55. Subsidies ngo’s (non gouvernementele organisaties) t.b.v inzet OekraïneIn aanvulling op de middelen voor subsidies, € 8,1 mln, uit de ISB3, zijn er aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor ondersteuning gedurende 2022. Voor de ondersteuning van de opvang van Oekraïense ontheemden is de samenwerking aangegaan met verschillende NGO’s, ook verenigd in een samenwerking. Om particuliere opvang zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid met het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, TakeCareBNB en het Leger des Heils afgesproken dat deze organisaties de particuliere opvang coördineren en faciliteren. Deze organisaties opereren onder de naam RefugeeHomeNL. De geraamde kosten voor deze ondersteuning bedragen in 2022 € 13,1 mln. Daarnaast ondersteunt het Rode Kruis de gemeentelijke opvanglocaties met uiteenlopende dienstverlening zoals Humanitaire Servicepunten, ondersteuning bij de organisatie en inrichting van (crisisnood)opvanglocaties, gespecialiseerd vervoer, hygiëne kits. De geraamde kosten voor laatstgenoemde dienstverlening bedragen € 12,8 mln.

 • 56. Grenzen en veiligheid

  In 2021 zijn middelen verdeeld naar de implementerende partners voor de implementatie van de Europese verordeningen voor Grenzen en Veiligheid. Deze middelen waren bestemd voor de afdekking van de implementatie kosten en de structurele kosten, eerste tranche, voor 2021-2026. Daarbij was rekening gehouden met de inzet van Europese subsidies in deze periode.

  Nu wordt het restant van de dekking van de structurele kosten bij de implementerende partner KMar en BZ overgeboekt.

 • 57. Regeling Medische zorg Ontheemden uit OekraïnePer 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) uit Oekraïne in werking getreden. Om de RMO te bekostigen heeft het Kabinet ingestemd met een begroting voor de dekking van de medische kosten en de verwerkingskosten voor het tweede halfjaar van 2022. De medische kosten van de eerste maanden van 202 zijn gefinancierd via de Subsidieregeling voor Onverzekerden (SOV). Middels deze boeking wordt € 99 mln. aan de begroting van JenV voor het jaar 2022 toegevoegd.

Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

ontvangsten 2022

ontvangsten 2023

ontvangsten 2024

ontvangsten 2025

ontvangsten 2026

ontvangsten 2027

 

Vastgestelde begroting 2022

 

1.570.467

1.592.116

1.603.805

1.597.624

1.624.466

1.624.466

         
 

Belangrijkste mutaties

       
         
 

Reeds genoemd in de startnota

       
 

Verlagen griffierechten

32

0

0

‒ 55.000

‒ 55.000

‒ 55.000

‒ 55.000

         
 

Voorjaarsnota 2022/ eerste suppletoire begroting 2022

       

1

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

32, 34

‒ 24.297

‒ 28.312

‒ 12.744

‒ 7.880

‒ 5.166

‒ 4.239

2

Boeten en Transacties

33

‒ 29.500

‒ 16.500

‒ 13.900

1.000

2.900

17.000

3

Outputfinanciering DJI

34

18.199

0

0

0

0

0

4

Meerjaren Productie Prognose (MPP)

37

112.817

0

0

0

0

0

         
 

Overige mutaties voorjaarsnota

 

19.021

9.050

9.350

4.350

‒ 650

‒ 650

         
 

Miljoenennota 2023/ Ontwerpbegroting 2023

       
         

5

Leges producten Justis

33, 34

0

47.511

47.511

47.511

47.511

47.511

         
 

Overige mutaties miljoenennota/ ontwerpbegroting

 

14.240

1.181

4.181

4.181

4.181

4.181

         
 

Stand ontwerpbegroting 2023

 

1.680.947

1.605.046

1.583.203

1.591.786

1.618.242

1.633.269

Toelichting

Reeds genoemd in de startnotaOm de toegang tot het recht voor burgers en MKB (Midden- en kleinbedrijf) te vergroten worden de griffierechten met 25% verlaagd. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van € 55 mln. structureel vanaf 2024.

Mutaties opgenomen in Voorjaarsnota en eerste suppletoire begroting 2022

 • 1. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)De verwachte ontvangsten op basis van de meest recente PMJ-raming zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. Bij de griffierechten wordt meerjarig een lagere ontvangst geraamd. Bij het CJIB worden in 2022 - in samenhang met de lager geraamde B&T ontvangsten - ook lagere administratiekostenvergoedingen verwacht.

 • 2. Boeten en TransactiesDe ontvangsten uit Boeten en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een actuele raming voor deze ontvangsten op, waarna de budgettaire gevolgen hiervan bij voorjaarsbesluitvorming worden verwerkt in de JenV-begroting. Voor de boeten en transacties wordt in de eerste drie jaren een daling in de opbrengst verwacht waarna in de latere jaren een stijging wordt voorzien.

 • 3. Outputfinanciering DJIDJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van € 18,2 mln. terug aan het moederdepartement.

 • 4. Meerjaren Productie Prognose (MPP)De ontvangsten wordt opgehoogd met € 112,8 mln. Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen. De afrekening van de IND over 2021, het P*Q gefinancierde deel over 2021 is lager gebleken dan eerder gedacht waardoor de IND nog € 26,2 mln. terug moet betalen aan het moederdepartement. En het afromen van het eigen vermogen boven de afgesproken norm na de jaarafrekening 2021, voor een bedrag van € 86,6 mln, bij COA. Deze ontvangsten zijn gebruikt om een deel van de hogere asielkosten te financieren (zie uitgaven).

  Nieuwe mutaties

 • 5. Leges producten JustisDit betreft een technische mutatie die samenhangt met de implementatie van een nieuwe wijze van financieren van Justis. De inkomsten voor de producten die Justis levert, komen voortaan binnen op de JenV-begroting. Vanuit deze ontvangsten worden uitgavenbudgetten gecreëerd voor de opdrachtgevers van Justis binnen JenV. Zie ook de uitgaven.

Licence