Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.6 Overzicht coronamaatregelen

De jaren 2020, 2021 en 2022 zijn voor een belangrijk deel getekend door de coronacrisis. Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de crisis het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van het Ministerie van OCW zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op https://www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.

Tabel 18 Coronamaatregelen op de OCW-begroting (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving maatregel

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Vindplaats

15

Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening

5.247

      

(Kamerstukken II 2020/21, 35716, nr. 2)

14

Tweede cultuurpakket

248.406

      

(Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 400)

14

Extra steun voor de culturele en creatieve sector

24.000

      

(Kamerstukken II 2020/21, 35735, nr. 2)

14

Opschalen initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen

10.000

      

(Kamerstukken II 2020/21, 35776, nr. 2)

14

Vierde steunpakket cultuur

69.990

      

(Kamerstukken II 2020/21, 35850 VIII, nr. 2)

14

Boekenvak

20.000

‒ 8.229

     

(Kamerstukken II 2020/21, 35877, nr.2)

14

Ongeplaceerde evenementen

49.000

      

(Kamerstukken II 2021/22, 35941, nr.2), (Kamerstukken II 2021/22, 35964, nr.2)

11

Compensatie studenten mbo en ho

159.870

      

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 184)

1,3,4

Extra hulp voor de klas

210.000

      

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 123)

4

Aanpak van de jeugdwerkloosheid

49.408

22.482

9.646

3.836

   

(Kamerstukken II 2020/21, 35682, nr. 2), Kamerstukken II 2021/22, 36120 VIII, nr. 2

6, 7

Coronabanen in het hoger onderwijs1

14.201

      

(Kamerstukken II 2020/21, 35682, nr. 2)

1

Extra apparaten voor onderwijs op afstand po en vo

15.000

      

(Kamerstukken II 2020/21, 35696, nr. 1)

3

Examens vo

45.182

51.449

     

(Kamerstukken II 2020/21, 35739, nr. 2), (Kamerstukken II 2021/22, 36014 VIII, nr. 2)

diverse

NPO maatregelen2

3.025.561

3.803.107

1.294.047

52.473

50.174

40.000

25.000

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 185)

4

Projectskills en scholingsmogelijkheden

996

333

     

(Kamerstukken II 2020/21, 35850 VIII, nr. 2)

14

Cultuursteun en suppletieregeling

 

259.342

     

(Kamerstukken II 2021/22, 36005 VIII, nr. 2), (Kamerstukken II 2021/22, 36014 VIII, nr. 2), (Kamerstukken II 2021/22, 36024 VIII, nr. 2), (Kamerstukken II 2021/22, 36082 VIII, nr. 2), (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 122)

1, 3

Ventilatie

 

83.585

76.415

    

(Kamerstukken II 2021/22, 36022 VIII, nr. 2), (Kamerstukken 2021/22, 36082 VIII, nr. 2)

1,3,4,6,7

Zelftesten

20.914

52.758

50.000

    

(Kamerstukken II 2020/21, 35739, nr. 2), (Kamerstukken II 2020/21, 35806, nr. 2), (Kamerstukken II 2021/22, 36022 VIII, nr. 2)

          
 

Totaal

3.967.775

4.264.827

1.430.108

56.309

50.174

40.000

25.000

 
1

Hiervoor werd initieel € 20,0 miljoen overgemaakt. Uiteindelijk is € 15,2 miljoen uitgeput.

2

Zowel voor po, vo als mbo geldt dat niet het volledige bedrag is uitgegeven op de inhaal- en ondersteuningsprogramma's. Totaal is er € 72,0 miljoen teruggestort naar het Ministerie van Financiën.

Licence