Base description which applies to whole site

Overheidsfinanciën in coronatijd

De coronacrisis heeft diepe sporen nagelaten, ook binnen de overheidsfinanciën. De maatregelen van het kabinet zijn er op gericht het virus onder controle te krijgen. Ook waren maatregelen noodzakelijk om banen te behouden en werknemers en ondernemers te helpen om door deze lastige fase heen te komen. Deze monitor brengt de gerealiseerde (2020) en geraamde uitgaven in beeld.

Daaronder presenteert de monitor diverse aanvullende maatregelen, die mogelijk geld kosten, maar niet tot de uitgaven behoren: fiscale maatregelen, belastinguitstel, maar ook garanties en leningen.

De effecten van de kosten van de crisis op de overheidsuitgaven in breder economisch perspectief zijn linksonder te vinden, rechts daarvan bevat de monitor nog enkele mogelijkheden tot verdieping en verbreding.

Licence