Base description which applies to whole site

Overheidsfinanciën in coronatijd

De coronacrisis heeft diepe sporen nagelaten, ook binnen de overheidsfinanciën. De maatregelen van het kabinet zijn er op gericht het virus onder controle te krijgen. Ook waren maatregelen noodzakelijk om banen te behouden en werknemers en ondernemers te helpen om door deze lastige fase heen te komen. Deze monitor brengt de gerealiseerde en geraamde uitgaven in beeld. Daaronder presenteert de monitor diverse aanvullende maatregelen die niet tot de uitgaven behoren, maar ook de economie ondersteunen: fiscale maatregelen, belastinguitstel, garanties en leningen.

In de blauwe balk onder de visualisaties staan links de gevolgen voor de overheidsfinanciën en rechts visualisaties waar de maatregelen in perspectief worden geplaatst, door ze te vergelijken en te volgen door de tijd. 

Licence