Base description which applies to whole site

Overheidsfinanciën in coronatijd 2020 - 2022

Van mei 2020 tot en met mei 2023 gaven deze pagina’s een overzicht van de coronamaatregelen en de gevolgen voor de overheidsfinanciën. Met het vervallen van de laatste coronamaatregelen in 2022 liep de coronacrisis ten einde. De laatste update dateert van Verantwoordingsdag 2023, met de realisatiestanden van 2022. De data en visualisaties blijven wel beschikbaar.

Deze monitor brengt de gerealiseerde en geraamde uitgaven in beeld. Daaronder presenteert de monitor diverse aanvullende maatregelen die niet tot de uitgaven behoren, maar ook de economie ondersteunen: fiscale maatregelen, belastinguitstel, garanties en leningen.

In de blauwe balk onder de visualisaties staan links de gevolgen voor de overheidsfinanciën en rechts visualisaties waar de maatregelen in perspectief worden geplaatst, door ze te vergelijken en te volgen door de tijd. 

Licence